Turer och nycklar sommaren T17

Såhär mitt i konflikttider rullar den fackliga vardagen ändå på och SJ Götalandståg har kallat till förhandling nu på torsdag 11/5 gällande sommarens turer och nycklar. Jenny Randulv och undertecknad representerar klubben. Förhoppningsvis har förslagen redan distribuerats ut på åkstationerna av era lokala turlisteombud, men presenteras även här för att ge er möjligheten att titta igenom förslagen i hemmets lugna vrå. Vi är medvetna om att det är i senaste laget. Eventuella synpunkter som vi kan ta med oss till förhandlingen kan skickas till lokala turlisteombud eller direkt till mig, alexander.weinfors@sj.se.

MVH

Alex Weinfors, turlisteansvarig styrelsen

Nedan arbetsgivarens förslag:

Turer:

Bs LF
F LF
G LF
G LF v 26-27 + 32
N LF
Uv LF

Bs Ombord
F Ombord
G Ombord
N Ombord
Uv Ombord

Nycklar:

G LF förslag nycklar*

* OBS: ”Turerna som redovisas i nycklarna innehåller en hel del fel. Detta beror på att vi använt olika system som inte fungerar ihop till 100 %, bara till kanske 80%. Tiderna när turerna börjar och slutar är samma, och det är ju det viktigaste när man gör nycklar. Vill man se exakt hur en tur ser ut finns rätt version i turförslaget. Alla fel kommer naturligtvis att rättas till efterhand.”