Sparad semester

I samband med förra veckans löneutbetalning kom det både hastigt och mindre lustigt för många ett mail om att de som haft sparade semesterdagar som blivit äldre än fem år nu får dessa utbetalda i pengar. Vi har fått många frågor om detta och har försökt reda ut läget med vår centrala ombudsman på spårtrafik. Vi la även till denna punkt till dagordningen på årsmötet för att försöka fånga upp de frågor som fanns. Här är ett försök att sammanfatta.

Lag och avtal

En diskussion har funnits om vad som egentligen gäller, vårt kollektivavtal eller semesterlagen?

Kort sagt så anger vårt kollektivavtal att man får spara max 25 dagars semester och semesterlagen att en sparad semesterdag ska läggas ut ”inom fem år från det semesterår då den sparades”. Dessa regelverk verkar parallellt – skrivningen i vårt kollektivavtal ersätter alltså inte lagen i detta fall. Den som räknar lite på fingrarna inser snart att 5 semesterdagar per år i 5 år blir det samma sak som 25 dagar – så vad är då poängen är med att ha bägge dessa skrivningar? Svaret är att det finns de som går på spårtrafikavtalet som har mer än 25 semesterdagar, vanligen 30. De skulle då kunna spara ihop 50 semesterdagar på dessa fem år om inte taket på 25 semesterdagar fanns som tillägg.

Syftet med att man i semesterlagen har rätt att spara semester är att arbetstagaren ska kunna använda detta till en längre sammanhängande ledighet kommande år. Tanken är alltså att man ska spara målmedvetet för långledighet snarare än att lägga dagarna i en bank för eventuellt framtida bruk.

Hur får jag ut mina sparade dagar?

Vill man ta ut sina sparade semesterdagar gör man detta bäst i samband med semestersökningen. Söker man sina dagar där ska de också läggas ut. Dock ska man tänka på att arbetsgivaren har fri förläggningsrätt vad det gäller semester (med undantag för rätten till huvudsemester under juni-augusti). Även om man har rätt att få ut dagarna kan man alltså inte räkna med att få dem exakt där man själv önskar.

Ska inte arbetsgivaren informera om detta?

Det hade såklart underlättat för alla om detta framgått mycket tidigare istället för att gå ut med informationen precis innan dagarna betalas ut på lönen. Om frågan är om arbetsgivaren har gjort något formellt fel är svaret tyvärr nej. Det anses som att ansvaret ligger på oss som arbetstagare att se till att vi söker ut vår sparade semester.

Det vi kan och kommer påtala är att det självklart hade varit önskvärt att informera om detta tidigare, framförallt för att ge de drabbade chansen att faktiskt använda semestern till ledighet som ändå är grundtanken. Än värre är att det har förekommit rent felaktiga svar från arbetsgivaren tidigare. Det spär ju på bilden av att detta inte är särskilt smidigt eller snyggt hanterat av Götalandståg.

Det måste också framgå tydligt hur många sparade dagar man har och vilket år de tillhör. Hänvisar man till HR-portalen måste informationen där självklart stämma. Tills man har en lösning där det t.ex. presenteras på lönespecifikationen så rekommenderar vi er att kontakta er närmaste chef för att få klargjort hur många dagar ni har inför nästa år.

Det är förstås rimligt att fråga sig om man verkligen ska behöva läsa lagen själv för att veta vad som gäller. Tyvärr är det även här så att det inte är något formellt fel som har begåtts. Vi får vad det verkar i många fall själva hålla reda på vilka lagar och regler som gäller och inte lita på varken att arbetsgivaren har full koll eller är speciellt bra på att informera oss om saker och ting. LO har bra facklig information om semesterlagen och annan arbetsrättslagstiftning och vi har nu lagt upp LO:s informationsfoldrar under Dokument (Semesterlagen direktlänk här).

För många semesterdagar utbetalda eller misstänker något annat fel?

Vi kan slutligen säga att det finns indikationer på att det för vissa t.ex. betalts ut fler dagar än det borde eller att man försökt få ut dagar men nekats. Detta måste vi få in underlag på i varje enskilt fall för att kunna titta på. Skicka denna information till klubbmailen sekovasttag@gmail.com så tittar vi på det.

Att spara semester alls?

En medlem föreslog på årsmötet att vi nu kanske ska sluta spara dagar och i fortsättningen istället söka ut hela vår semester varje år. Och visst finns det skäl att fundera på om vi verkligen ska verka för rätten att inte ta ut semester? Ska vi inte som facklig organisation egentligen främst verka för fler lediga dagar och mer semester? Hur rimliga verkar dessa krav om vi samtidigt verkar för att avstå från att ta ut den ledighet vi har rätt till idag? Går vårt agerande i vardagen och de krav vi samtidigt vill driva fackligt i takt?