Bli medlem i Seko!

 

Du som ännu inte kommit dig för att gå med i facket, kontakta någon av de förtroendevalda som finns på dina arbetsplats och be om en inträdesblankett.

Du kan läsa mer och enkelt ansöka om medlemsskap online på seko.se.

Har du fler frågor, prata med någon i styrelsen.

Delta i medlemsutbildningar i kollektivavtalet i form av studiecirkel!
Du söker ledigt på Xpider (TJL) och får ett stipendium på 108:-/timme skattefritt.
Studiecirkeln tar upp lönefrågor, vad är arbetsmiljö, vem har huvudansvaret, vad har arbetsgivaren för ansvar och det fackliga löftet.
Syftet med utbildningarna är att öka medvetenheten om det fackliga, och det facklig-politiska arbetet, och skapa en möjlighet till dialog.
Vi vill ha aktiva medlemmar, för det vinner vi alla på!
Klubben vill att alla medlemmarna ska känna sig säkra när man möter arbetsgivaren.
Klubben bjuder på lunchen.

Expeditionsdagar
På torsdagar sitter någon av oss i styrelsen på den gemensamma fackliga expeditionen på plan 2. Den ligger i bortre högra hörnet. Du är välkommen om du har några frågor eller förslag eller bara vill snacka lite om fackliga frågor.