Avtal 2020

Vårt centrala kollektivavtal (Branschavtal Spårtrafik) gäller till och med 30 april 2020. Nu vill vi veta vad våra medlemmar vill att vi ska driva för frågor för att skapa en bättre arbetsplats både idag men också om 5, 10, 20 år?

·        Vad är de största problemet på vår arbetsplats idag?

·        Hur ska ditt jobb vara i framtiden?

Under vår medlemsvecka v 19 (6-10 maj) kommer vi ha aktiviteter på våra åkstationer där det finns möjlighet att komma med förslag och idéer. Sedan samlar vi ihop dessa och diskuterar tillsammans på fredag 10/5 i Göteborg då vår centrala ombudsman på Spårtrafik Thomas Gorin Weijmer finns med.

Målet är inte att ni medlemmar ska komma med färdig avtalstext utan beskriv problem och tankar ni har om er arbetsplats. I höst kommer sedan alla klubbar samlas för att enas om tre centrala yrkanden som Seko ska ställa i avtalsrörelsen.

Gör din röst hörd och ta chansen att påverka!

Träffa oss eller maila avtal2020@sekovasttag.se

Medlemsvecka vecka 19

Nästa vecka är Sekos medlemsvecka då vi satsar på att träffa så många medlemmar som möjligt och gärna värva ännu fler till vår fina förening!

Programmet ser ut enligt följande, mer detaljerad info finns på lokala anslag:

Göteborg: 

Seko Västtåg & Seko SJ Väst har Öppet hus i Lokal Styrsö. Varje dag klockan 8-16.

MÅNDAG 6/5: Frukost 8.30-10.30 med Per Tenggren (s), vice ordförande Västtrafik. Tobias Tandrup, ungdomsansvarig i Seko Region Väst kommer för att prata om ungdomsverksamhet.

TISDAG 7/5: Information om försäkringar och pensioner med inbjuden gäst.

ONSDAG 8/5: Obs! Lokal Hönö! Öppet hus hela dagen. Medlemsmöte Seko Västtåg 13-14.

TORSDAG 9/5: Skyddsombud från SJ Götalandståg och SJ AB är på plats och pratar arbetsmiljö, rapporter och synergi. Gäst: Helené Zallin,
arbetsmiljöombudsman .

FREDAG 10/5: Information och diskussion om det centrala avtalet och avtalsrörelsen 2020. Vilka krav ska vi ställa? Gäst: Thomas Gorin Weijmer, central ombudsman spårtrafik.

Uddevalla: 

MÅNDAG 6/5 Seko bjuder på frukost 8-10 och håller i medlemsmöte. Senare finns möjlighet att träffa turkonstruktörerna.

TORSDAG 9/5: Avtalsutbildning i kollektivavtalet.

Nässjö: 

TISDAG 7/5: Heldag med facket. Seko bjuder på fika och håller i medlemsmöte.

Borås: 

TISDAG 7/5: Seko bjuder på frukost och finns på plats under förmiddagen. Möjlighet att träffa turkonstruktörer senare på eftermiddagen.

Falköping: 

TISDAG 7/5: Seko bjuder på frukost.

Lidköping:

Preliminärt medlemsmöte nästkommande vecka 16/5.

Hoppas vi ses!

Förhandlingsinfo: Lönerevision, tvister och semester

Lönerevision

Ett säkert vårtecken är den årliga lönerevisionen. Det är en lokal uppgörelse där facket förhandlar med SJ Götalandståg kring det kommande löneläget, både tariff och i-löner.

Våra förhandlare har fått yppandeförbud av vår arbetsgivare vilket gör att vi inte kan gå ut med vilka siffror vi har blivit erbjudna av SJ Götalandståg. Däremot vill vi från vår sida vara så transparenta som möjligt mot våra medlemmar. Därför vill vi generella drag skriva om vår ingång i årets löneförhandling.

Löneutrymmet är sedan tidigare bestämt i den centrala uppgörelsen som gjordes mellan Seko och Almega 2017. Den resulterade i en löneökning över tre år som var fördelad enligt följande:
2017: 2,1% 2018: 1,9% 2019: 2,0%

Denna årliga ökning räknar vi samman i en pott som vi därefter fördelar ut på de olika lönestegen. En målsättning från Seko Västtågs sida sedan flera år är att minska effekterna av det lönegap som är en historisk rest från avtalsrörelsen 2014 när Seko valde att drastiskt höja kostnaden att använda timanställda för företagen på järnvägen på bekostnad av det egna löneutrymmet.

Sedan dess har vi arbetat aktivt för att lönegapet ska få så liten effekt på våra medlemmar som möjligt. Ett sätt att göra det är genom att använda utrymme från lönestegen där man inte hamnar en längre tid, det vill säga utbildningslönerna samt lönestegen S88, S98 och S99. Efter förra årets lönerevision ligger hela löneskillnaden för lokförare i S99 medan för tågvärdar har vi fortfarande skillnader i slutstegen S89 och S80.

Vi vill heller som princip inte använda den gemensamma potten för att öka de fasta tilläggen. Det betyder såklart inte att vi har något emot om dessa ersättningar ökar, men vi tycker att det är en kostnad som inte ska gå ut över den ordinarie löneökningen.

Målsättningen är att den nya lönen ska betalas ut i juni.

Tvisteförhandlingar

Seko har påkallat tre stycken tvisteförhandlingar och en överläggning med SJ Götalandståg som ägde rum 5/4.

Överläggning

En medlem hade mot sin vilja hållits kvar på övertidsarbete för att bistå med bärgning av ett havererat fordon. Vi menade att detta dels hade orsakat problem för honom privat och att han haft en otydlig arbetsuppgift som dessutom i slutändan föll bort. Arbetsgivaren förklarade att situationen den dagen varit exceptionell med flera incidenter och olyckor och flera inställda tåg på grund av personalbrist. Man menade också att det ursprungligen fanns en nödvändig arbetsuppgift för övertiden men att andra omständigheter gjorde att man fick planera om och man ville också betona att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Vi framförde att mycket skulle lösas om man kommunicerade bättre både när situationen uppstår och i återkopplingen efteråt.

Vårt råd är att om ni har privata åtaganden någon dag som gör att ni inte kan arbeta övertid så meddela detta till arbetsgivaren i så god tid som möjligt. Vägra inte arbete men kom ihåg att ni alltid ska ta ansvar för att se till att ni får rast och vila så att ni är i skick för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Tvist fridagsplan Kinnekulle

Vi menar att arbetsgivaren bröt mot kollektivavtalet när inplacering av personalen på Kinnekulle presenterades först 11 december 2018. Vårt avtal innehåller texten ”Fridags/frihelgs-schema fastställs en gång per år senast den 1 december för kommande år”. Vi menar att detta innebär att det ska vara fastställt för varje individ men arbetsgivaren gör en annan tolkning. Tvisten avslutades i oenighet och går upp till förbundet för att avgöra om man vill driva detta vidare.

Tvist fridagar för deltidsanställda

Medlemmar som gått ner i tid på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller liknande har uppmärksammat oss på att man inte fått ut fullt antal fridagar under 2018 vilket vi anser bryter mot kollektivavtalet. Vi blev under förhandlingen informerade om att arbetsgivaren har infört en hantering där man räknar ner fridagar med en kvot för de som är deltidsanställda med koncentrerad ledighet (ledighet hela dagar/s.k. ”procentdagar”). Vi menar att om man ska införa en modell det saknas stöd för i avtalet så måste detta förhandlas med oss först. Ärendet ajournerades* för att vi gemensamt ska komma fram till en hantering som ska gälla framöver.

Tvist ombordgrupper Göteborg

Ett av våra turlisteombud upptäckte att grupperna 305 och 311 för ombord Göteborg under 2018 haft för mycket tid utlagd under natten (22-06) utan att reducering av arbetstidsmåttet skett. Ur avtalet:

För arbetstagare med oregelbunden förläggning av arbetstiden och med minst 6 timmars arbete mellan kl. 22.00 och 06.00 per vecka i genomsnitt, är den ordinarie arbetstiden 36 timmar i genomsnitt per vecka.

Här var arbetsgivaren överens med oss om att fel begåtts och presenterade siffror på faktiskt arbetat tid för våra medlemmar på grupperna. Vi var dock inte överens om vad som vore en skälig ersättning. Vi ajournerade även denna förhandling för att ha möjlighet att gå igenom det underlag arbetsgivaren presenterade och kunna bedöma deras bud.

Semester

Vi har tidigare informerat om frågan om utbetald sparad semester med den information vi då fick från förbundet. Efter att frågan blivit aktuell hos oss så har dock våra ombudsmän funderat ett varv till och även konsulterat förbundets jurist och man har då kommit fram till att Sekos uppfattning är att bestämmelserna i vårt avtal om att man får spara 25 semesterdagar ersätter semesterlagens ”5-årsregel”. Seko anser alltså att arbetsgivaren har gjort fel som betalat ut dagarna i pengar och kommer nu driva denna fråga.

 

Ajournera innebär att ta ett uppehåll i förhandlingen för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Gå Sekos medlemsutbildning!

Seko Västtåg erbjuder dig som är Seko-medlem en endags studiecirkel i kollektivavtalet på SJ Götalandståg och allt du undrar över som medlem!

Har du arbetsdag så har du rätt till ledighet med löneavdrag (C-ledighet). I Xpider väljer du tjänstledighet.

Seko ersätter dig med 116:-/timme skattefritt oavsett om du varit tvungen att ta ledigt eller inte!

Klubben bjuder på lunch!

 

Bra och rättvis lön ,Trygghet i anställningen, Arbetstider m.m.

Studiecirkeln bygger på att ni som deltagare är aktiva och själva söker svaren.

Ni får lära er att hitta kunskap och att i en aktiv diskussion landa i egna slutsatser om hur framtidens fackförening ska utformas.
 

Tillfällen:

Uddevalla torsdag 9/5 (sista anmälningsdag 24/4)

Lidköping onsdag 16/5 (sista anmälningsdag 2/5)

Göteborg torsdag 28/5 (sista anmälningsdag 13/5)

Övriga åkstationer får datum under hösten.

 

För mer info se anslagstavla på respektive depå!

 

Anmäl er till studieansvarig: Sven-Ove Löf

Sven-Ove.lof@sj.se

0700029547

Skyddstopp rullstolsramp samt uppföljning 6.6a Falköping

Sekos skyddsombud har lagt ett skyddstopp på handhavande och användning av ”stora” rullstolsrampen på Regina 9084-89. Efter inspektion idag av arbetsmiljöverket kvarstår stoppet och SJ Götalandståg riskerar nu vite om man inte vidtar åtgärder.

Ett skyddsstopp innebär att ett skyddsombud kräver att arbetsuppgifter som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa omedelbart stoppas. Ska detta hävas krävs en inspektion av arbetsmiljöverket på arbetsplatsen.

Gällande 6.6a:n som lämnades in i Falköping (http://www.sekovasttag.se/2019/02/07/6-6a-i-falkoping/) har arbetsgivaren återkommit med en tidsplan där man uppger att inflyttning i nya lokaler kommer ske under 2019, förmodligen under hösten.

Förhandling vändstäd Kinnekulle

SJ Götalandståg kallade till förhandling med anledning av att man har för avsikt att införa arbetsrutinen vändstäd, som tillämpas i övrig verksamhet, även på Kinnekulletrafiken och det uppstår ändringar i turerna som konsekvens av detta.

Fyra av turerna i Mariestad (L 9506, L 9526, S 9507, S 9517) hade sedan tidigare förhandlade avsteg med över fem timmars arbetsperiod innan rast. Seko kunde då inte godkänna att man vill lägga till vändstäd som ett extra arbetsmoment där det tidigare fanns möjlighet till att ta paus under vändningen i Göteborg. Vi godkände inte heller att vändstädet ytterligare förlänger en arbetsperiod som redan var över fem timmar.

Det bestämdes därför att Mst tur 9506 byter innehåll med Lkp 9716 mellan kl 9-19. De nya turerna som uppstår blir då utan avsteg. Tur 9526 får 30 minuter rast innan vändstädet. På turerna 9507 och 9517 stryks vändstädet helt och de förblir oförändrade. I övrigt hade vi inga invändningar.

De nya turerna gäller fr.o.m. 1 mars.

6.6a i Falköping

I fredags lämnade Sekos skyddsombud i Falköping in en 6.6a anmälan till arbetsgivaren. Det handlar om den bristande arbetsmiljön på åkstationen där en personalstyrka på 80 personer delar på den rastlokal som är ca 70m2.

Alla som arbetar i Falköping eller haft sin rast där kan nog känna igen sig i beskrivning; ”Det blir lätt en hög ljudnivå om det förs 2 olika samtal samtidigt och är det mer än 5-6 personer så är det väldigt stimmigt och svårt att hitta en vrå som är lugn. Det frestar även på de som har tinnitus och man blir väldigt trött då det inte finns någonstans att dra sig undan och bara vila eller äta i lugn o ro. Det finns ingen som helst handikappanpassning i lokalen.”

Det är på gång med nya lokaler men det har varit en väldigt långdragen process som pågått i snart 20 månader. Vi har fått flera besked att det snart ska vara klart men det fortsätter att dra ut på tiden. Det skapar mycket spekulationer som också leder till en sämre arbetsmiljö.

Vårt skyddsombud begär nu svar från arbetsgivaren när vi kommer får tillgång till de nya lokalerna. Arbetsgivaren ska lämna detta besked senast 2019-02-11, lämnas inget svar eller det inte är tillfredsställande kommer kontakt tas med Arbetsmiljöverket.


6.6a
En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.

Seko Västtåg lämnar remissvar på lagförslaget att inskränka strejkrätten

Med stöd i det uttalande mot inskränkningar i strejkrätten som Seko Västtågs årsmöte antog 2018 så beslutade styrelsen i tisdags att skicka in ett remissvar till arbetsmarknadsdepartementet på det lagförslag som presenterats. Nedan finns yttrandet i sin helhet;

Remissvar ang. Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40)

Arbetsmarknadsdepartementet har begärt in remissyttranden över Ds 2018:40. Det här är Seko Klubb Västtågs yttrande.

Sammanfattning av ståndpunkten

Att förändra lagstiftningen kring fackföreningars rätt att ta till konfliktåtgärder är att riskera den svenska modellen. Regeringens lagförslag utsätter arbetsmarknaden för svåröverblickbara konsekvenser – för att komma till rätta med marginella företeelser som mycket väl kan lösas inom ramen för rådande lagstiftning och praxis på arbetsmarknaden. Sverige är ett av de länder i världen som har minst konfliktdagar per år. Alla internationella jämförelser visar att arbetsgivare i Sverige i långt mindre utsträckning än i andra länder behöver oroa sig för förlorade arbetsdagar till följd av fackliga konfliktåtgärder. Därför är den föreslagna lagstiftningen opåkallad, och riskerar att innebära kännbara försämringar av svenska arbetstagares möjligheter att organisera sig och agera fackligt.

Principiella invändningar mot lagförslaget

Ett genomgående tema i regeringens motivering är försäkringar om att ändringarna är av mycket begränsad betydelse, och med mycket begränsade konsekvenser. Lagändringen sägs inte innebära några större förändringar mot hur majoriteten av arbetsmarknadens parter i stort agerar i dag. Till viss del går förslaget ut på att förhållningssätt som tidigare har reglerats i huvudavtal mellan ett antal fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer imorgon upphöjs till lag, vilket motiverats med att samtliga parter på arbetsmarknaden ska omfattas av samma spelregler. Även om lagförslaget innebär större förändringar än så, finns det anledning att uppmärksamma skillnaden mellan att avtala om något, och att lagstifta.

Vi menar att det finns avgörande skillnader mellan att reglera arbetsmarknaden via huvudavtal respektive lagstiftning. Dessa skillnader förändrar på ett avgörande sätt arbetsgivarpartens incitament till att nå lösningar vid förhandlingsbordet.

För det första innebär lagförslaget och dess tillkomsthistoria ett uppbrott från det som har kännetecknat den svenska modellen – att arbetsmarknadens parter genom avtal och överenskommelser reglerar sina förhållanden utifrån rådande maktförhållanden. Regering och riksdag kliver nu in i en situation som hade kunnat lösas vid förhandlingsbordet och/eller via konfliktåtgärder. Därmed sätter de ett farligt exempel för framtiden. Det kommer att i större utsträckning än tidigare vara lockande för arbetsgivare och fackföreningar att, istället för att komma överens sinsemellan, använda lagstiftning som ett sätt att komma åt motparten när den politiska eller ekonomiska konjunkturen är gynnsam. Det riskerar att öppna för en ”pingpong-lagstiftning” med åtföljande oro på arbetsmarknaden, där arbetsgivare och fackliga organisationer inte vet hur lagen kommer att se ut efter nästa val.

I dag speglar kollektivavtalen de faktiska maktförhållanden som råder på olika delar av arbetsmarknaden. En ökad betydelse av lagstiftning och juridiska bedömningar riskerar att öka avståndet mellan å ena sidan lag och avtal, och å andra sidan det verkliga förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Med en kringskuren konflikträtt riskerar vi att få en situation där arbetstagare bedömer att kollektivavtalsförhandlingar är ett ineffektivt sätt att utnyttja gynnsamma lägen på arbetsmarknaden. Det skulle i sin tur både kunna leda till en minskad organisationsgrad (en viktig garant för den svenska modellen) och till ett ökat antal olovliga konflikter – att alltså öka snarare än minska antalet konfliktdagar.

För det andra har huvudavtalets reglering av konfliktvapnet alltid inneburit risken att avtalet sägs upp, och arbetsgivarna tvingas hantera en motpart med fri konflikträtt. Genom lagförslaget kommer arbetsgivaren att veta att en sådan upptrappning är omöjlig. Detta kommer att försvaga fackliga organisationers förhandlingsposition.

För det tredje innebär lagförslaget en allvarlig inskränkning i svenska arbetstagares föreningsfrihet. Förslaget försvårar drastiskt den fackliga kärnverksamheten för andra arbetstagarorganisationer än de som arbetsgivaren för tillfället har tecknat kollektivavtal med. Det kommer inte att spela någon roll om den kollektivavtalsbärande organisationen organiserar 99, 50 eller bara 10 procent av berörda arbetstagare. Vi delar i viss mån bedömningen att det är problematiskt när flera olika fackliga organisationer konkurrerar inom ett avtalsområde, men vi motsätter oss all statlig inblandning i frågan. En facklig organisations legitimitet ska inte avgöras i domstol, utan via förhandlingars och konfliktåtgärders effektivitet.

Mot bakgrund av dessa invändningar finner vi regeringens lagförslag oacceptabelt. Vi kräver att regeringen avstår från att presentera propositionen för Sveriges riksdag.

Med hälsning

Seko Klubb Västtåg 2019-01-22

Årsmöte 2019 + Valberedningen informerar

Kallelse till medlemmar i Seko Klubb Västtåg

Fredagen 22 februari håller Seko Västtåg årsmöte på Palace festvåning, vid Brunnsparken i centrala Göteborg. Årsmötet börjar 17.00 och pågår fram till 19.00.

Observera att årsmötet är strikt alkoholfritt.

Efter årsmötet bjuder Seko på middag. Lokalen är tillgänglig fram till midnatt, för de som vill fortsätta umgås så håller John Scotts öppet på entrévåningen fram till 03.00.

Egen dricka får ej medtagas utan köpes på plats till självkostnadspris.

Anmälan sker via listor på alla åkstationer. Sista anmälningsdag är torsdag 7 februari. Ange specialkost samt allergier på listan.
För medlemmar från åkstation Mariestad, Lidköping och Nässjö ersätter Seko kostnaden upp till 1.500 kr för hotellrum emot inlämnat kvitto.

Anmälan är bindande.

VARMT VÄLKOMNA!

Valberedning informerar

Känner du någon eller är du själv intresserad av att engagera dig fackligt? Skicka ett mail till valberedningen. Nominerar du någon så ska den tillfrågade vara tillfrågad.

Nomineringsstopp är den 3 februari

Som förtroendevald inom Seko kommer man att få utbildningar inom sitt uppdrag.

Valbara poster:

Ordförande

Styrelseledamot 6st

Suppleant 1 st.

Turlisteombud samtliga åksationer. 1st omb, lokf. G: 2st omb, lokf

Ordinarie revisor 1 st

Ersättare revisor 1st.

Sekoombud

Förslag skickas till valberedningen.

Sven Abrahamsson: Sven.Abrahamsson@sj.se 0700029585

Roger Patriksson: Roger.Patriksson@sj.se 0700029559

Information från MBL

Arbetsgivaren har enligt Medbestämmandelagen (MBL 19 §) informationsplikt till de fackliga organisationerna. Detta innebär rent praktiskt att vi regelbundet har möten där arbetsgivaren informerar oss om olika saker som händer i verksamheten och vi har möjlighet att komma med frågor och ta upp sådant som vi inte tycker fungerar. Här är några anteckningar från vårt senaste möte, 16/1, med det som vi bedömer som mest intressant för oss. Tanken är att vi framöver ska rapportera mer frekvent från dessa möten.

Vändstäd

Vändstäd kommer implementeras även på Lidköping och Mariestad, enligt samma villkor som  gäller sedan innan. Dvs ett vändstäd per tur i anslutning till eget tåg. Gäller från 1 mars (månadssläpp 15 feb).

Kroppsburen kamera

Allt material finns på plats och det väntar på juridisk dokumentation kopplat till GDPR. Ligger hos stab juridik på SJ AB som skall författa ett stabilt material. Det kommer finnas dekaler på tågen med info, samt kontaktväg för resenärer som har ytterligare frågor. Göteborg, Uddevalla och Falköping kommer få kameror först. Kamerorna kommer kopplas till specifika turer.

APT/Rapid

Arbetsgivaren ska framåt vara tydligare på APT om att syftet med samtalen om Rapid är ”att få vara med och tycka om ett material som inte är färdigt”.

Kategori: MBL