Kategorier
Allmänt Arbetsmiljö

Info om Corona

Vi förstår att det är en stor oro bland våra medlemmar gällande Covid-19 (coronaviruset). Alla skyddsombud arbetar intensivt med att se över arbetsrutiner och har kommit med konkreta förslag till arbetsgivaren om hur man kan anpassa dessa. Det har även kommit ut ett extra informationsbrev från skyddsombuden till alla anställda.

Seko vill se kraftigare åtgärder både som personalansvar men också som ett ansvar mot samhället, dels för att undvika smittspridning men också för att vi själva ska hålla oss friska och kunna upprätthålla kollektivtrafiken. Vi vill att tågvärdar och förare rör sig i resandeutrymmet så lite som möjligt som en tillfällig arbetsrutin. Vi tycker att de instruktioner som hittills kommit ut är otillräckliga. Skyddet har begärt ytterligare åtgärder och kräver också att man gör en kartläggning av vilka anställda som finns i riskgrupp för att därefter göra individuella riskbedömningar och åtgärder. Svar på detta har begärts senast på fredag 20 mars.

Seko har centralt för spårtrafik tecknat avtal som möjliggör korttidsarbete enligt regeringens nya förslag. I korthet innebär det att man efter lokal överenskommelse kan permittera personal med lägre kostnad för arbetsgivaren och att arbetstagaren behåller 90% av lönen. Vi ser inte i nuläget att det är aktuellt i vår verksamhet utan läget med mycket sjukskrivningar och VAB är sådant att vi snarare kan räkna med att det kommer förekomma mycket övertid och förändringar i turer och scheman. Tänk på att det är minst lika viktigt som vanligt att ha raster och pauser i arbetet och att arbeta både arbetsmiljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt hållbart.

Vi hoppas att alla har förståelse för att detta är en exceptionell situation och att vi alla måste ta ansvar för att hantera det på bästa sätt.

Vad gäller den fackliga verksamheten har Sekos förbundsledning beslutat att alla möten som inte är nödvändiga ska ställas in. Konsekvensen för oss blir bl.a. att vi inte planerar några medlemsmöten tills vidare. Medlemsveckan vecka 19 är även den inställd. Gällande den pågående avtalsrörelsen finns inga besked i nuläget men vi kan inte utesluta att även den påverkas.

Vi finns tillgängliga på ordinarie kontaktvägar och expeditionen planeras vara öppen som vanligt på torsdagar.

Kategorier
Studier

Studier

Kurser för Seko-medlemmar

Nu har studieprogrammet för 2020 kommit ut (gå till Seko Väst via länk nedan och klicka på Medlemsprogram 2020 (pdf) ) och det finns ett antal utbildningar att gå om man är intresserad av att veta mer om  varför facket  finns och till vilken nytta.

En medlemsutbildning per medlem och år.

Först går man en heldags (8 timmar) introduktion  och därefter en 3-dagars utbildning som  heter Medlem  i facket .

Seko ersätter medlemmar med ett stipendium på 119/ timme skattefritt .   Medlemmen kan gå en introduktionsutbildning utöver medlemsutbildningen.

För er som är under 30 år finns ”Om-utbildningar” vilket betyder att de handlar just ”om” olika ämnesområden.

Är du sugen på att gå en utbildning eller är nyfiken på studier i övrigt kan du maila till:
Sven-Ove.Lof@sj.se

https://www.seko.se/regioner/vast2/studier3/

Vår utveckling styrs av vår attityd till utveckling

Kategorier
Avtalsrörelse

Förhandlingsdelegation informerar: Avtalsnytt #2

Efter att Seko växlat yrkanden med Almega Tågföretagen har vi nu granskat arbetsgivarnas förslag. Det finns fortfarande frågetecken kvar rörande detaljerna i deras förslag men samtidigt är vi oroliga. Vi måste hålla emot deras krav för att branschen fortfarande ska vara attraktiv för våra medlemmar att jobbar kvar i. Vad är det Almega Tågföretagen vill? 

 • Almega Tågföretagen kräver frysta ingångslöner. Då ska det bli lättare att anställa folk till branschens olika bristyrken. Låt oss säga så här, vi delar inte uppfattningen. Tvärtom, vi vet att bättre villkor och löner, inte sämre, gör det enklare att locka till sig folk. 
 • Almega Tågföretagen vill slippa betala för övertid. Förslaget går ut på att arbetsgivare som planerar ut arbetstiden ”dåligt”, ska belönas med lägre kostnader. Din övertid ska kunna kvittas mot tid som arbetsgivaren inte lagt ut i ditt schema. Vi trodde att förslaget var begravet efter förra avtalsrörelsen men det är tillbaka igen. 
 • Almega Tågföretagen vill korta ner sommarsemestern. Efter att ha haft krav tidigare år på att förlägga sommar semestern i både maj och september är arbetsgivarna nu sugna på att korta ner den sammanhängande sommarsemestern från fyra till tre veckor. Naturligtvis helt utan kompensation. 
 • Almega Tågföretagen har en hel uppsjö med förslag som handlar om att luckra upp arbetstidsreglerna. I grund och botten handlar de alla om att de ska kunna kräva fler sena kvällar av dig, fler tidiga mornar och längre arbetsdagar. Pressen på våra redan pressade arbetstider ska öka! Det är uppenbart att arbetsgivarna verkar tro att försämringar är vägen framåt. Vi håller inte med! Att riva ner skydd och villkor kommer inte bygga spårtrafiken stark för framtiden.

Gör om och gör rätt!

Vi behöver större möjligheter till återhämtning och vila runt fridagar, schyssta löneökningar och en vettig låglönesatsning. Tillsammans behöver vi ta krafttag mot sexuella trakasserier och mot hot och våld i branschen och vi måste skapa trygghet vid upphandling. Det kommer att bli tuffa förhandlingar, vi känner oss trygga i att våra medlemmar står upp bakom våra krav och är beredda att ta fajten. Nu gäller det att hålla ihop och stå upp för varandra. Varenda en på jobbet ska gå med i Seko. Det jobbet ligger på var och en av oss, det är inte någon annan som tar snacket med jobbarkompisarna om att gå med. Det snacket måste både du, och vi, ta. Tillsammans är vi starka!

Hälsningar /Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Kategorier
Avtal och regler

Status gällande ”Loss of license”

Information från förbundet:

”Arbetet med bildandet av en kollektivavtalsstiftelse för omställning vid förlorad säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl (”Loss of License”) har fortgått under hösten och fram till idag. Även om vi i princip är överens om alla dokument och formalia kopplat till stiftelsen har vi ännu inte kommit i mål. Motståndet från Almega att slutföra förhandlingarna har varit stort. Skälet är att Seko vill gå vidare med en stiftelse som enbart ger trygghet för medlemmar i Seko. 

Det var Sekos medlemmar som tog strid för Loss of License och det var Seko som levererade lösningen under avtalsrörelse 2017. Vi har alltid varit på det klara att lösningen vi förhandlade fram, efter varsel om strejk, var till för Sekos medlemmar först och främst. 

Under hösten har vi haft ett antal möten med den högsta ledningen på fackförbundet ST i syfte att se om vi har kunnat hitta grunden för en gemensam stiftelse, som skulle kunna samla hela branschen i en Loss of License-lösning. Seko har hela tiden varit och är fortfarande beredda att bilda en stiftelse tillsammans med ST och övriga fack. 

Seko vill hålla ihop villkoren i branschen men det måste börja med att vi kommer tillrätta med den splittring som uppstod efter strejken 2014. När Seko tog strid för de timanställdas villkor, så valde andra förbund att inte göra det. Den skillnad i lön som uppstod i samband med konflikten finns kvar än idag på många företag i branschen. 

För att bilda en gemensam Loss of License-stiftelse har vi ställt ett motkrav: 

Seko vill upprätta den likalöneprincip som rådde på avtalsområdet innan strejken 2014. För att bilda en gemensam stiftelse måste de skillnader som finns lokalt och centralt gällande löner, tariffer och ersättningar jämnas ut, så att lö sätts efter arbete och inte efter vilket fackligt medlemskap du har. 

Detta motkrav har vi överlämnat till samtliga parter som visat intresse av att bilda en gemensam stiftelse för Loss of License. Både Almega och ST har avböjt denna lösning och därmed ser vi inga förutsättningar för att bilda en kollektivavtalsstiftelse tillsammans med ST. Vi går vidare ensamma. 

Seko har räknat på att vi ska kunna bära våra kostnader utan stöd från andra organisationer. Det gjorde vi redan innan vi tecknade uppgörelsen 2017 så klart. Med närmare tiotusen medlemmar i branschen kommer att vi klara av att bära stiftelsen ensamma. Vår tanke är att de pengar som våra medlemmar avsätter för sin trygghet enbart skall gå till våra medlemmar. 

Nu gäller det att vi tar förhandlingarna i mål och det kommer vi att göra.

Hälsningar 

Thomas Gorin Weijmer, ansvarig ombudsman Spårtrafik Seko”

Kategorier
Avtalsrörelse

Förhandlingsdelegation Spårtrafik informerar: Avtalsnytt #1

Idag, den 7 februari 2020, träffades Seko och Almega Tågföretagen för att växla krav och yrkanden i årets avtalsförhandlingar. Kraven som vi presenterade har tagits fram av våra medlemmar genom sina lokala fackliga organisationer ute i verksamheterna och prioriteringen har sedan skett på avtalskonferensen i januari. Därefter har förbundsstyrelsen godkänt vårt yrkande. Den demokratiska processen har varit lång men den ger oss styrka in i förhandlingarna.

Vi kommer löpande att informera om våra och motpartens avtalskrav i detalj. Här är några av de krav som vi lämnat över till motparten: 

 • Vi ställer krav på löneökningar om 3 %, dock lägst 783 kronor, vilket är en rimlig nivå som både kommer ge våra medlemmar reallöneökningar och hålla ekonomin i rullning.
 • Vi kräver också att den låglönemodell som vi införde för tre år sedan skall utvecklas och förstärkas ytterligare. 
 • Vår arbetsmiljö kräver satsningar! Arbetet mot sexuella trakasserier behöver snäppas upp och med utgångspunkt i vår rapport om hot och våld ställer vi krav på arbetsgivarna i denna fråga också. Vidare behöver vi freda mer tid runt fridagar och helger för att möjliggöra återhämtning, vila och mer tid på hemmaplan.
 • Vi vill se utvecklingen till ett modernt kollektivavtal, genom att ge den enskilde rätt att växla semesterersättning mot fler lediga dagar och minska arbetsgivarens möjligheter att påtvinga anställda ofrivillig deltid. 
 • Våra lokala avtalsvillkor har under avtalsperioden varit under attack på ett sätt som vi inte sett förut. Särskilt i samband med upphandling. Vi kommer att kämpa tills vi når en lösning som gör att villkoren är ohotade i framtiden!

När det gäller motpartens krav har vi precis tagit del av dem och börjat att analysera dem. Vi står en bit ifrån varandra, för att uttrycka oss försiktigt. Vi kommer att skicka ut information om vad arbetsgivarna kräver.

Det kommer att bli tuffa förhandlingar, men vi känner oss trygga i att våra medlemmar står upp bakom våra krav och är beredda att ta fajten. Nu gäller det för oss alla att hålla ihop och stå upp för varandra. Varenda en ska gå med i Seko. Det jobbet ligger på var och en av oss, det är inte någon annan som tar snacket med jobbarkompisarna om att gå med. Det snacket måste både du, och vi, ta. Tillsammans är vi starka!

Hälsningar

Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Kategorier
Aktiviteter Medlemsmöte

Årsmöte för Seko Västtåg

Som många av er säkert sett har det för ett par veckor sedan kommit upp anmälningslistor för Sekos årsmöte ute på åkstationerna. Vi kommer att ta emot anmälningar fram till den 19/2 och hoppas såklart att vi kan slå förra årets rekord på över 120 anmälda!

Årets årsmöte för Seko Västtåg kommer hållas fredagen 28 februari på Palace festvåning, vid Brunnsparken i centrala Göteborg.
Årsmötet börjar 17.00 och pågår fram till 19.30. Efter själva mötet bjuder Seko på middag och därefter blir det mingel.

Fürstenbergska galleriet i Palacehuset, Göteborg

Vill du gå på mötet och delta på middagen krävs det att du anmäler dig. Listor sitter på Sekos anslagstavlor på samtliga åkstationer. Där kan du också ange om du vill ha specialkost eller har allergier.

Har du ingen möjlighet att anmäla dig på listorna går det bra att mejla din anmälan till oss på: sekovasttag@gmail.com 

Sista anmälningsdag är onsdagen 19 februari.

Väl mött!

Styrelsen Seko Västtåg

Kategorier
Semester

Sparad semester

Eftersom SJ Götalandståg tillämpar semesterlagen vad gäller hantering av sparade semesterdagar (”5-årsregeln”) finns det anledning att påminna om vad som gäller och vad man som arbetstagare kan göra för att undvika att dagarna förfaller och betalas ut i pengar.

Semesterlagen är tydlig med att arbetstagaren väljer vilket år de sparade dagarna ska läggas ut. Arbetsgivaren kan endast om särskilda skäl finns uppskjuta ledigheten till ett annat år (20 §). Vill man ta ut sparad semester ska man anmäla detta senast två månader innan (19 §).

Om man vill ta ut fem eller fler sparade dagar så har man rätt att få hela semesterledigheten i en följd, dvs samtliga sparade dagar man vill ta ut plus alla dagar man har rätt till innevarande år (med maximalt 25 sparade dagar innebär detta alltså tio veckors sammanhängande ledighet). Detta ska anges i samband med semestersökning (21 §). Man har som alltid också rätt till fyra sammanhängande veckor under juni-augusti. Det finns ingen tydlig rutin från arbetsgivaren för att hantera detta så om man vill utnyttja den rätten så får man kontakta arbetsgivaren direkt. Informera även oss på info@sekovasttag.se så att vi kan bevaka detta när semesterinplaceringen görs.

Tänk också på att man inte får spara nya semesterdagar ett år man tar ut sparad semester (18 §).

Nedan utdrag ur semesterlagen,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/semesterlag-1977480_sfs-1977-480


Rätt att spara semesterledighet
18 §   En arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår.
En sparad semesterdag ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades, om inte annat följer av 20 § andra stycket.
Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut semesterdagar, som har sparats från tidigare år. Lag (2009:1439).


19 §   Vill en arbetstagare spara semesterdagar eller ta ut sparade semesterdagar i anslutning till semesterledigheten i övrigt, ska arbetsgivaren underrättas i samband med att förläggningen av årets semesterledighet bestäms.
Underrättelse behöver dock inte lämnas förrän arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar med lön arbetstagaren har eller kan beräknas få rätt till. En arbetstagare som vill ta ut sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, ska meddela arbetsgivaren detta senast två månader i förväg.
Första stycket gäller endast om inte annat har avtalats.
Lag (2009:1439).

Förläggning av sparade semesterdagar
20 §   Sparade semesterdagar ska förläggas till det semesterår som arbetstagaren väljer. Detta gäller dock inte om något annat har avtalats eller om det finns särskilda skäl mot att semesterdagarna förläggs till det året.
Om arbetstagaren har avsett att sparade semesterdagar ska förläggas till det femte året efter det semesterår då de sparades och om sådan förläggning skulle medföra betydande olägenhet, får överenskommelse träffas om att semesterdagarna ska läggas ut under det sjätte året. Lag (2009:1439).
21 §   Önskar en arbetstagare samtidigt få ut minst fem sparade semesterdagar, ska dessa och hela semesterledigheten för semesteråret läggas ut i en följd, om inte annat har avtalats. Lag (2009:1439).

Semesterlön för sparade semesterdagar
22 §   Semesterlön för sparade semesterdagar beräknas enligt 16-16 b §§. Samtliga sparade semesterdagar som läggs ut ska betraktas som intjänade under det närmast föregående intjänandeåret. Lag (2009:1439).

Kategorier
Arbetsmiljö

Skyddsstopp lagt på SJ Götalandståg 31/12

Dagens datorhaveri på SJ har medför att nästan samtliga medarbetare har blivit av med centrala appar i sina jobbtelefoner. Däribland har funktioner som larm, telefonlistor, arbetsdokumentation och annat försvunnit. Detta är appar som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vårt arbete på ett säkert och korrekt sätt.

Särskilt utsatt blir ensamarbete för anställda som blir helt isolerade från arbetsledning och kollegor. Detta datorhaveri kommer dessutom vid en mycket olycklig tidpunkt, då nyårsnatten brukar innehålla både fyllda och fulla tåg. I en sådan arbetsmiljö är det extra viktigt att vi har fungerande arbetsredskap för att kunna garantera säkerheten för både oss anställda och våra resenärer.

På grund av avsaknaden av fungerande arbetsverktyg och en bristande säkerhet har skyddsorganisationen på SJ Götalandståg för en timma sedan lämnar in ett skyddstopp enligt arbetsmiljölagen kap.6 §7.

Skyddsstoppet är villkorat och träder i kraft från och med kl 20.00 ikväll 31/12 och pågår fram tills problemen med vårt arbetsverktyg är löst och personalen kan återgå till ensamarbete.

Skyddsstoppet innebär att alla tåg med bara en tågvärd antingen måste bemannas upp med ytterligare personal eller ställas in.

Vi hoppas såklart att skyddsstoppet ej kommer behöva tas i bruk utan att SJ får bukt med problemen innan kvällens trafik går igång.

Vill du läsa framställan i sin helhet finns den här.

Vänligen
Styrelsen och skyddsombuden för Seko Västtåg

Kategorier
Semester

Semester 2020

Semestersökningen för 2020 kommer snart ut. Seko har begärt förhandling gällande semesterförläggningen för att ta upp några frågor vi såg som angelägna för våra medlemmar.

 • Vi vill ha inflytande och utöva medbestämmande redan när semesterperioder och -kvoter sätts.
 • En hantering för att sparad semester ska läggas ut som ledighet och inte betalas ut i pengar måste finnas.
 • Hantering av utköpt semester där denna kan läggas ut även under våren (mars-maj).
 • Att semesterförläggning bör göras så att en semestervecka inte förbrukar mer än fem semesterdagar.
 • Vi tog även upp kranshelgstillägget som vi anser är alltför lågt.

Kranshelgstillägg

Kranshelgstillägg är en ersättning vi får om vi frivilligt arbetar helgen före eller efter vår huvudsemester där vi har rätt till ledighet enligt semesterlagen. Detta ligger på SJ Götalandståg på 750:-/dag. Vi vill se att detta höjs.

För kännedom så informerar vi om kranshelgstilläggen på några andra bolag:

Arriva Pågatåg 2000 kr/dag
Green Cargo 4000/dag + 10 h i arbetstidsbank
MTR Pendeln 2000/dag + övertid
Transdev Öresundståg 1548 kr/dag
SJ AB 1400 kr/dag
Upptåget 1683 kr/dag

Kom ihåg att det är helt frivilligt att arbeta sin kranshelg, bindande anmälan görs i samband med semestersökningen.

Resultatet i övrigt blev att arbetsgivaren innan semesterinplaceringen kommer delge oss sitt förslag på vilka semesterkvoter som är tänkt att gälla vid inplaceringen och vi kan komma med synpunkter om vi t.ex. tycker att det borde finnas utrymme att bevilja fler semestrar under vissa perioder/veckor där efterfrågan är stor. Generellt har detta tidigare hanterats väl av bolaget men det finns ett värde i att vi kan påverka detta om så inte är fallet.

Frågan om sparad semester som 2019 betalades ut på grund av att arbetsgivaren gjorde en för oss ny tolkning av lag och avtal har avhandlats i en lokal tvisteförhandling som vi inte kunde driva vidare på grund av formaliteter (gällande tidsfrister för arbetsrättliga tvister). Vi är däremot fortfarande oense om tolkningen och grundfrågan måste lösas. Seko anser som tidigare att 25 dagar ska få sparas utan tidsgräns. Bolaget aviserar dock att dagar som de anser förfallit kommer betalas ut även i år. Vi ska ses igen i januari för att diskutera vidare.

Gällande utköpt semester avser arbetsgivaren att förtydliga att sålda semesterveckor även kan läggas ut innan sommaren.

Vi framförde även att vi ser ett problem i att en semestervecka hos oss kan konsumera olika antal dagar beroende på förläggningen av fridagar. I vissa fall gör det att en semestervecka för personal med oregelbunden arbetstid konsumerar fler än fem dagar och att 25 semesterdagar faktiskt inte räcker till fem hela veckors semester.

Dessa frågor avser vi att fortsätta diskutera. Finns det fler frågor om semester ni medlemmar vill att vi driver, så hör gärna av er till oss.

Kategorier
Avtal och regler

Segdragen tvist i Göteborg

Nu är det ett år sedan Seko först upptäckte att det under 2018 blivit fel på två av de sena grupperna för tågvärdar i Göteborg i och med att man missat att sänka arbetstidsmåttet till 36 timmar i veckan enligt bestämmelserna i vårt kollektivavtal.

Efter att först ha kontaktat arbetsgivaren för rättelse har vi dels haft lokal förhandling samt påbörjat centrala förhandlingar i frågan. SJ Götalandståg har ännu inte betalt ut den avtalsmässiga ersättning våra medlemmar har innestående. Man vill heller inte fullt ut erkänna att det inträffade är ett brott mot vårt kollektivavtal. Vi inväntar nästa förhandlingsdatum.

Att dra ut på frågan så länge som man gjort för att sedan återkomma med noll och ingenting är respektlöst mot våra medlemmar som tjänstgjort på scheman som arbetsgivaren konstruerat. Detta med tillit till att man gör detta enligt de lagar och avtal som gäller och att företaget annars ser till att göra rätt för sig om det visar sig att slarv eller den mänskliga faktorn gör att fel har begåtts.

Vi från Seko tycker att det borde ligga i arbetsgivarens intresse att visa att man tar fullt ansvar i sin roll i att leda och fördela arbetet. Seko driver inte frågan för sakens skull utan för våra medlemmar som är ledsna och besvikna på arbetsgivarens agerande. Det kommer vi fortsätta med.