Kategorier
Avtalsrörelse

Förhandlingsdelegationen informerar: Avtalsnytt #4

Coronaviruset har lamslagit hela världen och nu är det fokus på att rädda jobben 0ch begränsa smittspridningen i samhället. Fack och arbetsgivare inom industrin insåg allvaret och beslöt att prolongera (förlänga) sitt avtal med sju månader, till den 31 oktober i år.

Ett klokt beslut under rådande omständigheter.

Under två veckor har vi försökt teckna en motsvarande uppgörelse med Almega Tågföretagen, utan framgång. Vi vill att det centrala avtalet och samtliga lokala avtal förlängs till hösten. Särskilt viktigt är avtalen för Krösatåg och Pågatåg. Enligt uppgörelsen i avtalsrörelsen 2017 löper bundenhet till dessa avtal ut den 30 april 2020.

Seko vill att de lokala och de centrala avtalen fortsätter att löpa parallellt, precis som idag. Almega har avvisat detta förslag.

Almega föreslår att de lokala avtalen löper ut 30 april medan det centrala avtalet fortsätter att gälla i sju månader till. De lokala villkoren skulle enligt Almegas förslag försvinna helt och hållet. Från Sekos sida är detta en oacceptabel lösning.

Samhället befinner sig i kris, människors liv står bokstavligt talat på spel och ekonomin är hotad. Vi vill kunna lägga 100 % fokus på att parera effekterna av Coronapandemin. Vi vill hjälpa våra medlemmar och arbetsgivarna igenom krisen. Sverige behöver tågbranschen. Därför vill Seko förlänga avtalen rakt upp och ner. Alla olösta frågor får förbli olösta till i höst när vi tar tag i dem igen.

Att Almega i stället för att vara lösningsorienterade under dessa tider med stor oro agerar som de gör är både chockerande och provocerande. Nu tvingas vi istället lägga både kraft och energi på att lösa ett problem som inte ens borde dykt upp. Det är frustrerande. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Till dess, håll huvudet högt och känn stolthet i det faktum att utan Sekos medlemmar stannar Sverige. Vi kommer att greja det här, tillsammans! Hjälp oss att bli ännu starkare genom att rekrytera en kollega redan idag. Skicka ett sms med ordet Seko och kollegans namn och mobilnummer till 71350 så ringer vi upp och hjälper personen att gå med.

Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Kategorier
Arbetsmiljö

Skyddsombuden på Västtåg begär arbetsmiljöåtgärder

Huvudskyddsombudet på SJ Götalandståg har vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om arbetsmiljöåtgärd (6.6a). Begäran har skickats till arbetsgivaren som valt att inte gå skyddsombudet till mötes och genomföra de föreslagna åtgärderna. Den skickas nu vidare till Arbetsmiljöverket som får ta ställning i frågan.

Här följer texten i sin helhet:

Begäran till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a om föreläggande eller förbud

Bakgrund:
I och med den senaste situationen kring Covid-19 (Corona-viruset) finns det en stor oro bland tågvärdar och lokförare gällande spridning av viruset på våra tåg. För medarbetare som tillhör en riskgrupp finns det dessutom en risk att exponering för smittan kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för liv och hälsa.

Begäran:
Arbetsgivaren bör omedelbart kartlägga vilka medarbetare som tillhör en riskgrupp och göra individuella riskbedömningar för dessa medarbetare. Utifrån resultatet av dessa riskbedömningar bör arbetet anpassas så att arbetsmiljön säkras för dessa personer.
Personer i riskgrupp kan vara de som har:

 • Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Är över 65 år

Skyddsombuden arbetar vidare med frågan om allmänna rutiner kring biljettvisering.

Kategorier
Allmänt

Uppdatering gällande personalsituationen

Seko och övriga fackförbund har för tillfället regelbundna avstämningsmöten med arbetsgivaren om situationen i verksamheten. Sjukskrivningsnivån ligger för närvarande runt 15%.

Arbetsgivaren har informerat om att rutinerna för delgivning av tjänst kommer ändras. Man bedömer att vecko- och månadsbesked kommer vara högst preliminära i läget som nu råder och att man från korttidens sida inte kommer kunna informera personligen vid ändringar som understiger två timmar. Ändringarna meddelas istället i TrAppen. Kontrollera alltså gärna din tur nästkommande dag innan du går hem. I denna situation krävs ömsesidig flexibilitet och förståelse vilket vi från Sekos sida är införstådda med. Önskvärt för alla är såklart att man kan hålla sig så nära ursprungligt schema som möjligt.

Trafikreduceringar kan komma att ske utifrån personalsituationen och dialog sker med Västtrafik om detta.

Vi vill också tipsa om bra information om arbetslivet och Corona som finns på Sekos hemsida här.

Kategorier
Arbetsmiljö Avtal och regler

Seko Västtåg säger nej till avsteg från arbetstidsreglerna

SJ Götalandståg har med anledning av det ansträngda personalläget till följd av situationen med Coronaviruset föreslagit att det tillfälligt ska göras generella avsteg från flera av arbetstidsreglerna i kollektivavtalet.

Seko Västtåg säger bestämt nej till detta. Att säga att arbetstidsregler i avtalet inte gäller under en period som vi idag inte vet hur länge den kommer vara är inte aktuellt för oss.

Vi ser dessutom att det redan finns bestämmelser om övertid i både kollektivavtalet och arbetstidslagen just för att oförutsedda händelser ska kunna hanteras i verksamheten. För detta finns också regler vad gäller övertidsersättning, maximalt övertidsuttag eller möjlighet för skyddsombuden och facket att kontrollera och lyfta frågor till t.ex. arbetsmiljöverket.

Kallar arbetsgivaren till förhandling och presenterar ett konkret förhandlingsunderlag, vilket man inte gjort, kommer vi naturligtvis ställa upp till förhandling och ta ställning till det som presenteras då.

Vi har givetvis full respekt för att detta är en ovanlig och besvärlig situation men vårt uppdrag även i ovanliga och besvärliga situationer är att se till vad som är det bästa för våra medlemmar.

Tyvärr får vi konstatera att Seko är det enda fackförbundet på SJ Götalandståg som gör detta ställningstagande.

Kategorier
Allmänt Arbetsmiljö

Info om Corona

Vi förstår att det är en stor oro bland våra medlemmar gällande Covid-19 (coronaviruset). Alla skyddsombud arbetar intensivt med att se över arbetsrutiner och har kommit med konkreta förslag till arbetsgivaren om hur man kan anpassa dessa. Det har även kommit ut ett extra informationsbrev från skyddsombuden till alla anställda.

Seko vill se kraftigare åtgärder både som personalansvar men också som ett ansvar mot samhället, dels för att undvika smittspridning men också för att vi själva ska hålla oss friska och kunna upprätthålla kollektivtrafiken. Vi vill att tågvärdar och förare rör sig i resandeutrymmet så lite som möjligt som en tillfällig arbetsrutin. Vi tycker att de instruktioner som hittills kommit ut är otillräckliga. Skyddet har begärt ytterligare åtgärder och kräver också att man gör en kartläggning av vilka anställda som finns i riskgrupp för att därefter göra individuella riskbedömningar och åtgärder. Svar på detta har begärts senast på fredag 20 mars.

Seko har centralt för spårtrafik tecknat avtal som möjliggör korttidsarbete enligt regeringens nya förslag. I korthet innebär det att man efter lokal överenskommelse kan permittera personal med lägre kostnad för arbetsgivaren och att arbetstagaren behåller 90% av lönen. Vi ser inte i nuläget att det är aktuellt i vår verksamhet utan läget med mycket sjukskrivningar och VAB är sådant att vi snarare kan räkna med att det kommer förekomma mycket övertid och förändringar i turer och scheman. Tänk på att det är minst lika viktigt som vanligt att ha raster och pauser i arbetet och att arbeta både arbetsmiljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt hållbart.

Vi hoppas att alla har förståelse för att detta är en exceptionell situation och att vi alla måste ta ansvar för att hantera det på bästa sätt.

Vad gäller den fackliga verksamheten har Sekos förbundsledning beslutat att alla möten som inte är nödvändiga ska ställas in. Konsekvensen för oss blir bl.a. att vi inte planerar några medlemsmöten tills vidare. Medlemsveckan vecka 19 är även den inställd. Gällande den pågående avtalsrörelsen finns inga besked i nuläget men vi kan inte utesluta att även den påverkas.

Vi finns tillgängliga på ordinarie kontaktvägar och expeditionen planeras vara öppen som vanligt på torsdagar.

Kategorier
Studier

Studier

Kurser för Seko-medlemmar

Nu har studieprogrammet för 2020 kommit ut (gå till Seko Väst via länk nedan och klicka på Medlemsprogram 2020 (pdf) ) och det finns ett antal utbildningar att gå om man är intresserad av att veta mer om  varför facket  finns och till vilken nytta.

En medlemsutbildning per medlem och år.

Först går man en heldags (8 timmar) introduktion  och därefter en 3-dagars utbildning som  heter Medlem  i facket .

Seko ersätter medlemmar med ett stipendium på 119/ timme skattefritt .   Medlemmen kan gå en introduktionsutbildning utöver medlemsutbildningen.

För er som är under 30 år finns ”Om-utbildningar” vilket betyder att de handlar just ”om” olika ämnesområden.

Är du sugen på att gå en utbildning eller är nyfiken på studier i övrigt kan du maila till:
Sven-Ove.Lof@sj.se

https://www.seko.se/regioner/vast2/studier3/

Vår utveckling styrs av vår attityd till utveckling

Kategorier
Avtalsrörelse

Förhandlingsdelegation informerar: Avtalsnytt #2

Efter att Seko växlat yrkanden med Almega Tågföretagen har vi nu granskat arbetsgivarnas förslag. Det finns fortfarande frågetecken kvar rörande detaljerna i deras förslag men samtidigt är vi oroliga. Vi måste hålla emot deras krav för att branschen fortfarande ska vara attraktiv för våra medlemmar att jobbar kvar i. Vad är det Almega Tågföretagen vill? 

 • Almega Tågföretagen kräver frysta ingångslöner. Då ska det bli lättare att anställa folk till branschens olika bristyrken. Låt oss säga så här, vi delar inte uppfattningen. Tvärtom, vi vet att bättre villkor och löner, inte sämre, gör det enklare att locka till sig folk. 
 • Almega Tågföretagen vill slippa betala för övertid. Förslaget går ut på att arbetsgivare som planerar ut arbetstiden ”dåligt”, ska belönas med lägre kostnader. Din övertid ska kunna kvittas mot tid som arbetsgivaren inte lagt ut i ditt schema. Vi trodde att förslaget var begravet efter förra avtalsrörelsen men det är tillbaka igen. 
 • Almega Tågföretagen vill korta ner sommarsemestern. Efter att ha haft krav tidigare år på att förlägga sommar semestern i både maj och september är arbetsgivarna nu sugna på att korta ner den sammanhängande sommarsemestern från fyra till tre veckor. Naturligtvis helt utan kompensation. 
 • Almega Tågföretagen har en hel uppsjö med förslag som handlar om att luckra upp arbetstidsreglerna. I grund och botten handlar de alla om att de ska kunna kräva fler sena kvällar av dig, fler tidiga mornar och längre arbetsdagar. Pressen på våra redan pressade arbetstider ska öka! Det är uppenbart att arbetsgivarna verkar tro att försämringar är vägen framåt. Vi håller inte med! Att riva ner skydd och villkor kommer inte bygga spårtrafiken stark för framtiden.

Gör om och gör rätt!

Vi behöver större möjligheter till återhämtning och vila runt fridagar, schyssta löneökningar och en vettig låglönesatsning. Tillsammans behöver vi ta krafttag mot sexuella trakasserier och mot hot och våld i branschen och vi måste skapa trygghet vid upphandling. Det kommer att bli tuffa förhandlingar, vi känner oss trygga i att våra medlemmar står upp bakom våra krav och är beredda att ta fajten. Nu gäller det att hålla ihop och stå upp för varandra. Varenda en på jobbet ska gå med i Seko. Det jobbet ligger på var och en av oss, det är inte någon annan som tar snacket med jobbarkompisarna om att gå med. Det snacket måste både du, och vi, ta. Tillsammans är vi starka!

Hälsningar /Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Kategorier
Avtal och regler

Status gällande ”Loss of license”

Information från förbundet:

”Arbetet med bildandet av en kollektivavtalsstiftelse för omställning vid förlorad säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl (”Loss of License”) har fortgått under hösten och fram till idag. Även om vi i princip är överens om alla dokument och formalia kopplat till stiftelsen har vi ännu inte kommit i mål. Motståndet från Almega att slutföra förhandlingarna har varit stort. Skälet är att Seko vill gå vidare med en stiftelse som enbart ger trygghet för medlemmar i Seko. 

Det var Sekos medlemmar som tog strid för Loss of License och det var Seko som levererade lösningen under avtalsrörelse 2017. Vi har alltid varit på det klara att lösningen vi förhandlade fram, efter varsel om strejk, var till för Sekos medlemmar först och främst. 

Under hösten har vi haft ett antal möten med den högsta ledningen på fackförbundet ST i syfte att se om vi har kunnat hitta grunden för en gemensam stiftelse, som skulle kunna samla hela branschen i en Loss of License-lösning. Seko har hela tiden varit och är fortfarande beredda att bilda en stiftelse tillsammans med ST och övriga fack. 

Seko vill hålla ihop villkoren i branschen men det måste börja med att vi kommer tillrätta med den splittring som uppstod efter strejken 2014. När Seko tog strid för de timanställdas villkor, så valde andra förbund att inte göra det. Den skillnad i lön som uppstod i samband med konflikten finns kvar än idag på många företag i branschen. 

För att bilda en gemensam Loss of License-stiftelse har vi ställt ett motkrav: 

Seko vill upprätta den likalöneprincip som rådde på avtalsområdet innan strejken 2014. För att bilda en gemensam stiftelse måste de skillnader som finns lokalt och centralt gällande löner, tariffer och ersättningar jämnas ut, så att lö sätts efter arbete och inte efter vilket fackligt medlemskap du har. 

Detta motkrav har vi överlämnat till samtliga parter som visat intresse av att bilda en gemensam stiftelse för Loss of License. Både Almega och ST har avböjt denna lösning och därmed ser vi inga förutsättningar för att bilda en kollektivavtalsstiftelse tillsammans med ST. Vi går vidare ensamma. 

Seko har räknat på att vi ska kunna bära våra kostnader utan stöd från andra organisationer. Det gjorde vi redan innan vi tecknade uppgörelsen 2017 så klart. Med närmare tiotusen medlemmar i branschen kommer att vi klara av att bära stiftelsen ensamma. Vår tanke är att de pengar som våra medlemmar avsätter för sin trygghet enbart skall gå till våra medlemmar. 

Nu gäller det att vi tar förhandlingarna i mål och det kommer vi att göra.

Hälsningar 

Thomas Gorin Weijmer, ansvarig ombudsman Spårtrafik Seko”

Kategorier
Avtalsrörelse

Förhandlingsdelegation Spårtrafik informerar: Avtalsnytt #1

Idag, den 7 februari 2020, träffades Seko och Almega Tågföretagen för att växla krav och yrkanden i årets avtalsförhandlingar. Kraven som vi presenterade har tagits fram av våra medlemmar genom sina lokala fackliga organisationer ute i verksamheterna och prioriteringen har sedan skett på avtalskonferensen i januari. Därefter har förbundsstyrelsen godkänt vårt yrkande. Den demokratiska processen har varit lång men den ger oss styrka in i förhandlingarna.

Vi kommer löpande att informera om våra och motpartens avtalskrav i detalj. Här är några av de krav som vi lämnat över till motparten: 

 • Vi ställer krav på löneökningar om 3 %, dock lägst 783 kronor, vilket är en rimlig nivå som både kommer ge våra medlemmar reallöneökningar och hålla ekonomin i rullning.
 • Vi kräver också att den låglönemodell som vi införde för tre år sedan skall utvecklas och förstärkas ytterligare. 
 • Vår arbetsmiljö kräver satsningar! Arbetet mot sexuella trakasserier behöver snäppas upp och med utgångspunkt i vår rapport om hot och våld ställer vi krav på arbetsgivarna i denna fråga också. Vidare behöver vi freda mer tid runt fridagar och helger för att möjliggöra återhämtning, vila och mer tid på hemmaplan.
 • Vi vill se utvecklingen till ett modernt kollektivavtal, genom att ge den enskilde rätt att växla semesterersättning mot fler lediga dagar och minska arbetsgivarens möjligheter att påtvinga anställda ofrivillig deltid. 
 • Våra lokala avtalsvillkor har under avtalsperioden varit under attack på ett sätt som vi inte sett förut. Särskilt i samband med upphandling. Vi kommer att kämpa tills vi når en lösning som gör att villkoren är ohotade i framtiden!

När det gäller motpartens krav har vi precis tagit del av dem och börjat att analysera dem. Vi står en bit ifrån varandra, för att uttrycka oss försiktigt. Vi kommer att skicka ut information om vad arbetsgivarna kräver.

Det kommer att bli tuffa förhandlingar, men vi känner oss trygga i att våra medlemmar står upp bakom våra krav och är beredda att ta fajten. Nu gäller det för oss alla att hålla ihop och stå upp för varandra. Varenda en ska gå med i Seko. Det jobbet ligger på var och en av oss, det är inte någon annan som tar snacket med jobbarkompisarna om att gå med. Det snacket måste både du, och vi, ta. Tillsammans är vi starka!

Hälsningar

Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Kategorier
Aktiviteter Medlemsmöte

Årsmöte för Seko Västtåg

Som många av er säkert sett har det för ett par veckor sedan kommit upp anmälningslistor för Sekos årsmöte ute på åkstationerna. Vi kommer att ta emot anmälningar fram till den 19/2 och hoppas såklart att vi kan slå förra årets rekord på över 120 anmälda!

Årets årsmöte för Seko Västtåg kommer hållas fredagen 28 februari på Palace festvåning, vid Brunnsparken i centrala Göteborg.
Årsmötet börjar 17.00 och pågår fram till 19.30. Efter själva mötet bjuder Seko på middag och därefter blir det mingel.

Fürstenbergska galleriet i Palacehuset, Göteborg

Vill du gå på mötet och delta på middagen krävs det att du anmäler dig. Listor sitter på Sekos anslagstavlor på samtliga åkstationer. Där kan du också ange om du vill ha specialkost eller har allergier.

Har du ingen möjlighet att anmäla dig på listorna går det bra att mejla din anmälan till oss på: sekovasttag@gmail.com 

Sista anmälningsdag är onsdagen 19 februari.

Väl mött!

Styrelsen Seko Västtåg