Kategorier
Avtal och regler

Turändringar

Många har på sistone haft funderingar på vad som egentligen gäller när arbetsgivaren ändrar turer. Här ett försök att reda ut detta.

Ur vårt kollektivavtal, §6:

Mom 2 Arbetstidens förläggning

Arbetstagare som tjänstgör på fast schema
Av schema eller särskild plan ska framgå ordningsföljden för tjänstgöringsturer och fridagar under begränsningsperioden. Av arbetsschemat ska också regelbunden jour eller beredskap framgå. Schema gäller tillsvidare eller för viss tid.

Arbetstagare som inte tjänstgör på fast schema (=skubben, min anm)
För arbetstagare som inte tjänstgör på fast schema görs en preliminär plan som delges den 15.e månaden innan tjänstgöring (=månadsbesked, min anm). Där ska framgå all känd tjänstgöring samt planenliga fridagar. Kompletterande tjänstgöring delges i veckobesked måndagen veckan innan aktuell tjänstgöring.”

Mom 2.8 Ändringar av ordinarie arbetstidsförläggning
Besked om ändringar i den ordinarie arbetstidens förläggning ska i normalfallet lämnas minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses, ger anledning till det.”

 

Detta innebär i klartext:

Går du på fast lista är det i grunden denna som gäller. Arbetsgivaren får ändra men ska då meddela detta, ”i normalfallet” minst två veckor i förväg. Du är inte skyldig att kontrollera vecko- eller månadsbesked.

Går du på skubben är månadslistan preliminär, veckobeskedet gäller. Du är inte skyldig att kontrollera din tjänstgöring efter att veckobeskedet är publicerat.

Vill arbetsgivaren ändra turer utöver ovanstående ligger det i arbetsgivarens intresse att säkerställa att du blir informerad om turändringar, då främst genom telefon- eller personlig kontakt under arbetstid. Du är inte skyldig att svara i telefon, läsa sms, mail eller kolla TrAppen utanför arbetstid.

Vid ytterligare frågor eller avvikelser från detta, kontakta dina fackliga ombud.

 

Upplever du arbetsgivarens hantering av scheman som ett arbetsmiljöproblem (även inom kollektivavtalets ramar), påtala det för din CS och ge även rapport till skyddet. Det är mycket viktigt att schemaläggningen fungerar för att vi ska kunna planera fritid och familjeliv!

Kategorier
Avtalsrörelse

Förhandlingsdelegation Spårtrafik informerar: Avtalsnytt #2

Avtalsrörelsen går vidare. Här en rapport från de inledande träffarna med vår centrala motpart Almega:

”I början av veckan träffade våra förhandlare Almega igen för ett tredje förhandlingstillfälle. Det för första träffen efter att industrins parter hade gjort upp om det så kallade ”märket”. ”Märket” består av tre delar, lönerna ökar med 6 procent fördelat på tre år, pensionen stärks med 0,5 procent och sist men inte minst så finns det en låglönesatsning. Till skillnad från förra året så hade vi inom LO samordnat oss och kommit överens om en modell som innefattade en låglönesatsning. Facken inom industrin levererade en uppgörelse där denna låglönesatsning finns med. 24 000 kronor blev den gräns som de kom överens om för låglönesatsningen. När vi ska fastställa utrymmet vid löneförhandlingarna på respektive företag så bidrar den med högre lön med procent av sin lön och den med lägre lön bidrar med ett fast krontal beräknat på 24 000 kronor.

Med tanke på hur hårt ”märket” sitter i avtalsrörelsen så skulle vi kunna tro att allt var klappat och klart när det gäller löneökningarna. Nej, knappt hade bläcket hunnit torka så var Almega ute och sa att någon låglönesatsning blir det inte prat om. Efter Almega följde flera arbetsgivarorganisationer efter med samma budskap. Respekten för industrins lönenormerande roll var helt plötsligt noll. Den låglönesatsning som ingår i industrins uppgörelse vill Almega med flera att vi ska tvingas betala för. Blotta tanken på det är otänkbart. Denna destruktiva hållning från stora delar av Svenskt Näringsliv har lett fram till att HRF – Hotell- och Restaurangfacket har tvingats varsla om strejk för att få ut samma ”märke” som industrifacken. Uppslutningen från LO-förbunden är total bakom HRF. Vi i Seko står bakom HRF till 100 procent och är redo att ge HRF allt det stöd som de kan behöva.

När våra förhandlare träffade Almega i veckan så var budskapet glasklart från Almegas sida – glöm allt vad låglönesatsning heter, glöm extra pensionsavsättning, glöm allt ni kräver. Därför kan vi lugnt säga att den fajt som HRF står inför är minst lika mycket vår fajt. Våra breda lågavlönade grupper ska inte tvingas stå tillbaka ännu en gång. Vi vill inte ha konflikt, vi söker inte konflikten på något sätt men vår beslutsamhet är total i frågan. Nej, nog får vara nog!

Som alla förstår är det tuffa förhandlingar vi har framför oss. För att vi ska ta hem ett schysst avtal behöver vi sluta upp tillsammans. Här kan alla hjälpa till – se till att få igång snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko. Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans tar vi hem det här – först för våra kompisar inom HRF och sen för oss själva!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik”

PDF

Här kan du läsa SEKO:s yrkanden.

Senaste nytt

 

Kategorier
Avtalsrörelse

Förhandlingsdelegation Spårtrafik informerar: Avtalsnytt #1

Avtalsrörelsen är nu igång! Förhandlingsdelegationen Seko Spårtrafik skriver följande om de inledande kontakterna:

”Den 14 mars träffades Seko och Almega för att växla krav och yrkanden inför årets avtalsrörelse. Det tog inte många minuter för att förstå att vi befinner oss i helt olika verkligheter. Sekos krav bottnar i våra medlemmars verklighet och syftar till att återställa en rimlig ordning i branschen med rättvisa löner och trygghet för våra medlemmar. Almega vill i sin tur skapa en helt orimlig flexibilitet genom en stärk makt över främst våra medlemmars arbetstider. Mer helgarbete, längre omloppstider, mer bortavaro, färre lediga timmar runt fridagarna och så vidare. De handlar om krav på radikala försämringar men tillsammans kan vi se till att kraven stannar på Almegas papper och inte kommer i närheten av vårt kollektivavtal. Från Sekos sida ställer vi bland annat krav på löneökningar om 2,8 % och uppräkning av våra ersättningar och tillägg. De med låga löner ska få 672 kronor i löneökning istället för enbart procent, vi kan inte fortsätta låta lågavlönade hela tiden tappa och se klyftorna öka. En fråga som måste lösas i år är Loss of License. I snart ett årtionde har vi pratat om vikten av skapa fullgod trygghetslösning för dem som förlorar sin säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl och inte kan omplaceras till nytt arbete. Nu är det dags att sluta prata och börja göra lite verkstad av frågan. Samma sak gäller pensionerna. Dagens pensionssystem duger inte och ålderdomen kommer att bli väldigt skral om vi inte börjar sätta av mer pengar. Vi vet att motståndet mot en god pension har varit stort på Almega men ett tufft motstånd kan inte hindra oss från att skapa förutsättningar för en trygg och värdig ålderdom för våra medlemmar. Seko kräver att dagens pensionslösningar stärks och avsättningarna ökar. Precis som vi tidigare har tagit fajten för trygga anställningar ser vi ut att behöva ta fajten mot så kallad ”hyvling”, alltså när arbetsgivare går in och godtyckligt sänker folks anställningsgrad, från till exempel heltid till deltid eller från en högre deltidsgrad till en lägre. Arbetsgivaren tar ingen hänsyn till turordning och anställningstid utan väljer fritt vem som drabbas. Ett sådant godtycke är emot allt sunt förnuft. En plötsligt förändrad anställningsgrad kan innebära en ekonomisk katastrof för den som drabbas, särskilt om all tid du får att ställa om är från fredag till nästa måndag. Vi behöver skapa ordning och reda i form av regler som motverkar både godtycke och plötslig ekonomisk omställning. Vi tror att vi har tuffa förhandlingar att vänta men vi känner oss trygga i att våra medlemmar står upp bakom våra krav och är beredda att ta fajten för det vi kräver och mot det Almega vill genomdriva. Hjälp till i avtalsrörelsen du också! Se till att få igång snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko. Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans kan vi ta hem det här!

Hälsningar /Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik”

PDF

Här kan du läsa SEKO:s yrkanden.

Senaste nytt

Kategorier
Okategoriserade

Uppdaterade namn på hemsidan

Vi har nu haft vårt konstituerande styrelsemöte då vi i styrelsen fördelar våra olika ansvarsområden. Aktuell info med kontaktuppgifter till oss i styrelsen finns nu under fliken ”styrelsen”, och vi har även uppdaterat fliken för Turlisteombud med aktuella namn. Där saknas kontaktinfo, men kommer att kompletteras inom kort.

Om du vill läsa protokollet från årsmötet 24/2 så finner du det under ”dokument”.

 

Kategorier
Okategoriserade

Förhandling förare Göteborg och Nässjö samt ombord Nässjö

Nu har vi även haft förhandlingar för Göteborg och Nässjö

Vi godkände inte det första förslaget från AG  angående nycklarna i Göteborg och Nässjö.

Nu hade vi en ny sittning Fredagen den 9/12 och vi har nu godkänt dessa.

Nycklarna ligger nu ute för gruppsökning och inplacering på dessa är den 21/12.

Göteborg och Nässjö kommer därmed att gå på skubben till den 1/2-2017.

Orsaken till detta är att man inte hinner göra inplaceringen före den 15 /12 eftersom söknings förfarandet bör vara fjorton dagar

och Januaris månads lista skall gå ut den 15/12

 

Det har upptäckts en hel del fel på de turer som vi nu går på och hittar ni fel så skriv rapporter och meddela era CS om problemet

 

Kategorier
Okategoriserade

Senaste nytt från nyckelförhandlingen

Under dagens förhandling så har vi kommit överens med AG om UV och BS lokförares nycklar.På tågvärds sidan är vi överens om G.UV.BS och N nycklar.

Kinnekulle är klart för både lokförare och tågvärdar

Falköpings lokförare och tåvärdar förhandlas den 28/11

Göteborgs förare är vi inte överens om förutom nattgruppen. Vi vill ha in nya förslag från AG på de grupper som är mindre än 12-manna grupper och hade avsteg.

Även i Nässjö lokförare vill vi se ett nytt förslag utan avsteg.

 

Det kommer även att finnas en ( råskubb ) att söka, som endast kommer att ges som möjlighet för Göteborgs och Falköpings förare i nuläget.För att det skall genomföras behövs 6 personer eller minst 4 personer.Man måste även ha utbildning på alla fordon Detta är ett försöks projekt och det är på frivillig basis.
Mer information kommer från AG när det kommer ut som söknings alternativ

Förhandlingsansvarig

Kategorier
Okategoriserade

Seko Väst info November

SEKO VÄSTINFO NOVEMBER 2016
Då börjar detta år lida mot sitt slut, och det största som är på gång just nu är förstås de nya turerna och stundande gruppsökningar. Detta och lite annat informerar vi om i detta månadsbrev.
INFORMATION FRÅN TURLISTANSVARIG
Tänkte berätta och förtydliga lite om hur arbetet kring våra turer och nycklar går till.
Inför T17 har vi som mål att inte godkänna några undantag på nycklarna, detta för att det varit oklarheter vad som har varit ett förhandlat undantag eller inte.
Det har också varit så det att det blivit fler undantag än vi varit överens om under sommarmånaderna, då vi går på skubben allihop, detta förvirrar för alla inblandade.
Vi tänker heller inte vara med i år att göra några nycklar som vi tidigare varit.
Enkelt förklarat så får vi ett förslag från våra turlistkonstruktörer, dessa läggs sedan ut på borden i orderrum/rastlokaler så alla får granska och komma med åsikter, får vi inte in några åsikter antar vi att det känns ok med det som presenteras.
Sedan förhandlas de.
Vi har också strukturerat upp vårt arbete krig turerna, d.v.s. att våra lokala turlistombud granskar turer och nycklar, sedan är det jag och Stisse som förhandlar dessa med arbetsgivaren.
Har ni frågor och funderingar gällande turer vi redan jobbar på ska dessa i första hand tas med arbetsgivaren och därefter med turlistombuden, är det dessutom så att ni anser att turen påverkar arbetsmiljön, då ska ni även prata även skyddsombuden. Fackförbunden ritar inga turer och kan heller inte rätta till felen i turerna.
Den 10 nov (d.v.s idag i skrivande stund) förhandlas de förslag vi fått på turer inför T17.
Nycklarna förhandlas den 24/11 (utom Falköpings omb/lkf som förhandlas 28/11 p.g.a. trafiklägesändringar)
Inplaceringen kommer att ske 6-7/12
Nycklarna börjar att gälla 8/1-17
Kom också ihåg att var och en är sitt egen turlisteombud!
/Erica Nordström, turlistansvarig SEKO västtåg Hemsidan www.sekovasttag.se är uppdaterad med aktuella namn på alla turlisteombud vid respektive åkstation. Där hittar du också den aktuella styrelsen. MEDLEMSMÖTET I UDDEVALLA 25/10 Tack till er som kom till detta möte, där vi informerade och diskuterade ungefär samma saker som tas upp i detta månadsbrev. Dessutom valde vi in två nya ledamöter till våra vakanta platser i styrelsen. Välkomna Sven Ove Löf (G) och Magnus Jonsson (F)! KOLLEKTIVAVTAL I POCKETFORMAT Nu har många av er fått ett kollektivavtal i pocketformat i era fack. Det gick åt fler än vi trodde, så mer är på ingång. Ingen kan förstås hela avtalet utantill, men det är viktigt att ha lite koll på våra regler, det är inte bara arbetsgivarens ansvar. Kollektivavtalet i sin helhet
finns bland ”dokument” på vår hemsida, men det lilla räcker långt som lathund för de flesta frågor som kan dyka upp. SÄG IFRÅN! Om du motvilligt blir ombedd eller förutsätts jobba över din tur eller din rast, våga säg nej! Har du gått med på det kan det bli svårt för oss att tvista i efterhand. Ibland kan det ge snabbare och i slutänden bättre konsekvenser att ”ställa till det” lite i stället för att säga ”okej” och sedan skriva rapport i efterhand. Om t.ex. en tur är alldeles för tight ritad så att det sällan håller, kommer det att märkas mycket tydligare, bli mer kännbart för arbetsgivaren, om flera säger ”nej, nu får ni skicka en reserv eller låta tåget stå, för jag vill ha min rast/avsluta min tur i tid”. OPSL kan i det läget förstås ändå beordra dig, men då bör du kräva att få det skriftligt att det är en beordran. Sen är vi alla olika och där måste vi respektera varandra. Många tycker det är svårt att säga nej i skarpt läge, det är också helt naturligt. Men vi bör som sagt vara medvetna om konsekvenserna. MBL På senaste MBL(”Medbestämmandelagen”)-mötet fick vi en hel del information från arbetsgivaren: Nya IVU, planeringsverktyget, kommer vid T18 när det gamla systemet går i graven. Det verkar lovande. Det blir ett sammanhållet system i stället för flera olika, så att exempelvis vid ändring i operativt skede så sker den på en gång i hela systemet. Övertid skulle kunna attesteras direkt. Nytt anställningsavtal kommer för förare som nyanställs, där det är inskrivet att de kan få köra både åt SJab och Götalandståg, men med vårt avtal. Bara viktigaste utbildningarna kommer att genomföras under hösten. Plattor och telefoner som behöver lagas ska i normalfallet gå via närservice. Vi kan ta dem till servicecenter, men bara om vi själva vill göra det. Det är fortfarande uniform och förarkort som gäller vid utbildning på annan ort, och det är Västtrafik som sätter sig på tvären. Samtal fortsätter och arbetsgivaren säger att de också vill ha en bra lösning. Arbetsgivaren tycker att vi själva ska hålla koll på schemat och säga till om vi jobbar för sent dagen innan utbildningsdag, så att vi får vår nattvila även när vi har lång restid. Det ska komma en ny policy gällande besked om ströledigheter, då det ju varit problem med att vi fått sena besked trots att vi sökt i god tid. Vi har fortfarande flera andra frågor som hänger kvar, då arbetsgivaren vid senaste mötet inte hade alla personer på plats för att svara. Nästa MBL blir 7/12. Har du något du vill att vi tar upp kan du maila mig helena.jaderberg@sj.se, gärna minst någon vecka innan så att vi kan sammanställa och skicka in frågorna i förväg. KINNEKULLE En sak vi litegrann missat är att hälsa alla Kinnekulle-sekoiter välkomna i vår klubb! På senaste styrelsemötet hade vi Lise-Lotte med som berättade om åkstationerna i Lidköping och Mariestad. Det är ganska olika sätt att jobba på, och i nuläget har Kinnekulle en egen bilaga till kollektivavtalet och egna rutiner för gruppsökningar på både gott och ont. Vi
hoppas kunna lära av varandra, och behöver fler fackligt engagerade i Kinnekulle, så hojta om du är sugen! Vi siktar på att ha ett medlemsmöte i Kinnekulle någon gång efter årsskiftet, återkommer om det. BUDGETMÖTE I GBG ONS 30/11
Kl.9-12 i Brännö på plan2 Göteborgsdepån Detta medlemsmöte rör först och främst vår budget för kommande år, men utrymme finns också för andra frågor. Vi kommer bl.a. att ta upp om ev. höjning av medlemsavgiften i samband med bildandet av branschorganisation, och ifall vi ska ha suppleanter i stället för ersättare i styrelsen. Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna! Kallelse har redan skickats separat i ett tidigare mail och vi kommer att påminna igen när det närmar sig. STUDIECIRKLAR OCH UTBILDNING Två studiecirklar för medlemmar har hållits i Göteborg. Om du har missat och vill vara med så kommer det fler tillfällen framöver! Vår studieansvarig Jessica Sander väntar också på att nästa års studieprogram med övriga utbildningar ska dyka upp. Det är kul att gå kurser och du har rätt att få ledigt med ersättning, så fundera på om du är sugen att gå på nånting nästa år, och snacka med Jessica.
ANDRA AKTIVITETER PÅ GÅNG
Vi beklagar att det inte varit prioriterat för oss att styra upp ”nöjesaktiviteter” under hösten, men vi har planer och det kommer!

Kategorier
Okategoriserade

Vad är på gång

Nya turförteckningar för T17 och perioden 11/12 – 8/1 får vi av Arbetsgivaren den 27/10.Detta skall sedan förhandlas den 10/11. Den 24/11 är det ett inplanerat möte angående våra gruppnycklar och resterande period.Det är ett möte den 28/11 som gäller Falköpings förare och ombord och då skall det förhandlas för deras del. Nycklarna skall börja gälla from den 8/1-2017.
10/11  Turlisteförhandling

18/11 Kollektivavtals förhandling

23/11 Styrelsemöte i Falköping

24/11  Turlisteförhandling

28/11 Förhandling Falköping

30/11 Budgetmöte samt medlemsmöte i Göteborg

1/ 12  Tvisteförhandling

7/12  MBL Förhandling

8/12  Styrelsemöte i Falköping

 

styrelsen

 

Kategorier
Okategoriserade

INFO TILL TIMANSTÄLLDA SEKO ANSLUTNA

Du som är timanställd och SEKO ansluten har rätt att få 6% extra när du bokas in på tjänstgöring inom 48 timmar. Du får även 6% extra på turändring som görs inom 48 timmar och som gör att turstart eller turslut förskjuts med mer än 2 timmar.

Bokas du in under dessa omständigheter så fyller du i blanketten ”Uppgift om ändrad tjänstgöring”, där är det viktigt att du skriver namn – anställningsnummer – datum – turnummer. I meddelande fältet anger du ”bokad inom 48 timmar” eller ”tur förskjuten _h _m inom 48h”.
Om du inte vet hur blanketten ser ut så fråga din CS

Kategorier
Okategoriserade

Medlemsmöte i Uddevalla 25/10

Kallelse till Medlemsmöte 25/10

Kl.15-17 i mötesrummet i Uddevalla

Under mötet får du information och senaste nytt från oss i styrelsen, och möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter och förslag.

Fyllnadsval för vakanta styrelseledamoter kommer också att hållas. Nominerade i nuläget är Sven-ove Löf (G) och Magnus Jonsson (F). Vill du nominera någon, kontakta styrelsen eller valberedningen Sven Abrahamsson senast 24/10.


Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna!