Rapportering sommar

Sommaren är schemamässigt en känslig period, både för att majoriteten går på skubben med allt vad det innebär och i tillägg till det situationen med banarbeten och semestrar.

Vi uppmanar våra medlemmar att använda formuläret nedan för att rapportera in problem ni upplevt med schemaläggningen. För att vi ska kunna få förbättringar är det viktigt att vi har bra underlag för att vi ska veta var vi ska lägga krutet och kunna sätta kraft bakom våra krav!

OBS. Formuläret ersätter inte ordinarie rapport till arbetsgivare eller skydd.