Revisorer och valberedning

Erik Johannesson
Revisor
Sven Abrahamsson
Revisor
Cecilia Ribbing
Revisorsersättare
Kent Fritzö
Valberedare (sammankallande)
Christina Levinsson
Valberedare
Glenn Alsterberg
Valberedare