Kategorier
Okategoriserade

Löneförhandlingarna för 2024

Årets lönerevision för 2024 är nu klar och de nya lönerna kommer börja gälla från den 1 maj. Det innebär att du kommer få din nya lön utbetald på majlönen den 24 maj.

Löneutrymmet som vi hade att utnyttja i år var 3,1% och avtalsperioden för lönen är 1 maj 2024 till den 30 april 2025. Löneutrymmet och avtalsperioden fastställdes av de centrala parterna i avtalsrörelsen 2023.

Seko har prioriterat att stå fast vid att inga lönepåslag flyttas mellan ombord- och lokförarkollektivet. Det är en princip vi har och grundar sig i att en satsning på en yrkesgrupp inte ska innebära skada för den andra yrkesgruppen.

De nya lönerna gäller på SJ Götalandståg och för personal på SJ Krösa som har sin anställning på SJ Götalandståg.

De medlemmar som går på I-löner kommer informeras om sin nya lön av sin lönesättande chef.

De av er som ska ändra inkomst hos Försäkringskassan ska använda er av den 1 maj som datum för den nya inkomsten.

Klubben kommer fortsätta ha dialog med SJ Götalandståg om våra lokala avtalsvillkor och yrkanden.

Har du några frågor så kontakta styrelsen eller ditt lokala fackliga ombud.

De nya tarifflönerna, OB-tilläggen, fasta tilläggen och GFL hittar du under fliken ”Dokument”.