Kategorier
Okategoriserade

Brev till förbundsstyrelsen

Till förbundsstyrelsen

Vi i Klubb Seko Västtåg anser att det var olämpligt att byta ut våra förhandlingsansvariga i slutskedet utan att vara transparenta med oss medlemmar och förtroendevalda, själva hjärtat i förbundet och dess existens, om hur och på vilka grunder det görs. 

En fackförening bygger på dess medlemmar. Hela vår organisation bygger på förtroende. Utan medlemmar och utan förtroende finns inte de fackliga organisationerna. Det betyder också att vi kan ställa högre krav på transparens och tilltro till medlemmarnas förmåga att hantera beslut, än en vanlig arbetsgivare-arbetstagare-organisation. 

Den enda offentliga kommentaren hittills angående avtalsrörelsens slutskede är att förbundet inte kommenterar personärenden. Det vi kräver är inte att få svar på personfrågor.

Vårt krav är full transparens för våra medlemmar och förtroendevalda. Vi vill veta!

  • På vilket sätt agerade våra förhandlingsansvariga så förbundet tappade förtroendet för dem i slutskedet av våra centrala förhandlingar?
  • Vem fattade beslutet att frånta våra förhandlingsansvariga sina arbeten?
  • Vilka grunder togs det beslutet på?
  • Hur togs beslutet att teckna ett centralt avtal den 15/5?
  • Hur ställde sig avtalsdelegationen i det beslutet?

Vi i klubbstyrelsen anser att både våra medlemmar och förtroendevalda har rätt att få svar på detta.

Vi vill ha svar inom 14 dagar.

Bästa,

Seko Klubb Västtåg

Kategorier
Okategoriserade

Information angående varslet på Spårtrafik

Seko varslade den 2 maj om strejk på spårtrafikområdet.

SJ Götalandståg berörs av varslet i två steg:

  1. Den 11 maj klockan 15.00 träder en nyanställnings-, övertids- och mertidsblockad i kraft på hela avtalsområdet Spårtrafik, inklusive SJ Götalandståg. Övertids- och mertidsblockad gäller Sekos medlemmar, nyanställningsblockaden gäller alla nyanställningar inklusive timanställda.
  2. Den 15 maj klockan 15:00 tas alla Seko-anslutna lokförare på SJ Götalandståg som är stationerade i Göteborg ut i strejk.

Nya medlemmar

Alla som blir medlemmar i Seko innan kl. 15.00 torsdag 11/5 kommer att få ersättning av Seko om konflikten bryter ut. Snabbaste sättet att bli medlem är via hemsidan, ett webbinträde registreras direkt.

Information och kommunikation

Medlemmar har fått ytterligare information utskickad till de privata mailadresser som är registrerade i Sekos medlemsregister. Har du inte fått mailet, kontakta styrelsen@sekovasttag.se.

Nyheter och nya instruktioner kan komma snabbt. Informationskanaler är i huvudsak Sekos hemsida, seko.se och klubbens hemsida, sekovasttag.se.

Kom ihåg att uppdatera din privata mailadress och telefonnummer på Sekos hemsida om du inte redan gjort det. Det är den vägen vi kommer nå ut med information under strejken.

Kategorier
Aktiviteter

Sekos medlemsvecka

Den här veckan har vi medlemsvecka. Missa inte att komma förbi någon av våra aktiviteter, fånga en förtroendevald och ställ dina frågor, hör om det senaste i avtalsrörelsen eller bara umgås lite med oss.

Under veckan händer bland annat följande: Smörgåstårta i Falköping från kl 12 på torsdag, i Göteborg delas det ut frukostpåsar på onsdag och tårta på torsdag, i Lidköping finns smörgåstårta från kl. 10 på onsdag, och vår förbundsordförande Gabriella Lavecchia besöker Nässjö på fredag mellan kl.10-12. Vi kommer även vara på plats i Borås under fredagen.

Välkomna förbi!

Kategorier
Fackligt-politiskt

Upphandling av Västtågen 2026

Seko Västtåg har tagit del av förstudien och materialet som Västtrafik presenterat vid det första samrådet inför upphandling (SiU). SiU är ett möte som trafikhuvudmannen, i detta fall Västtrafik, bjuder in alla intresserade trafikföretag till för att presentera och diskutera förutsättningarna för affären.

Presentationen handlar framför allt om tekniska frågor rörande trafikupplägg, fordon, underhåll och ersättningstrafik och fördelning av ansvar mellan beställare och operatör.

Vi kan efter en genomgång konstatera att Västtrafiks avsikt är att upphandla ett kontrakt som i mycket bygger på det befintliga som SJ Götalandståg AB idag har:

”Utgångspunkten är att använda styrkorna i dagens avtal, det vill säga avtalen ”Västtågen 2016” samt ”Västtågen 16 KKT” med dagens operatör SJ Götalandståg, och endast förändra de delar där det finns utmaningar idag.”

Man berör även specifikt tågvärdens roll där vissa förändringar kommer ske, men där kravet på bemanning är oförändrat:

Värt att notera är att i den förstudie som ligger till grund tar man upp att ungefär 25% av kundsynpunkterna handlar om tågvärdar och av dessa är hela 22% beröm:

”Med tanke på att det är lättare att kritisera än berömma så får 22% beröm anses vara en mycket hög siffra. Det vittnas om att tågvärdarna är serviceinriktade, gör mycket för att lösa kundernas problem, är trevliga, kommunikativa och tar väl hand om kunderna.”

Reglering av bemanning ombord är en av de viktigaste kraven för Seko i denna upphandling och det är mycket positivt att det kommuniceras så tydligt i den här frågan från Västtrafik.

Seko kommer träffa tjänstemän från Västtrafik den 11 maj och då diskutera detta och de övriga krav som vi ser som viktiga att ha med i upphandlingsarbetet. Det rör bland annat verksamhetsövergång enligt LAS, förutsättningar för att konkurrera med kvalitet och inte sämre villkor för personalen och samverkan med fack och skyddsombud kring fordonens utformning. Samma dialog har vi med politiker och de operatörer som är intresserade av att köra trafiken. Nästa möte med den politiska ledningen för Västtrafik är den 10 maj då vi kommer visa vår verksamhet för Bijan Zaineli (S) som tillrädde som ny ordförande för Västtrafik i år.

Kategorier
Västtåginfo

Seko Västnytt #1 2023

Kategorier
Arbetsmiljö

Uppdatering om Rantens hotell i F samt info angående taxiresor

Efter ett flertal rapporter gällande extrema missförhållande på Rantens hotell i Falköping, lades igår 28/3 ett skyddsstopp (§6:7) gällande överliggning. Initiativtagare till skyddsstoppet är vårt huvudskyddsombud Christina Laage.

Arbetsgivaren tar frågan på stort allvar, och delar vår syn i detta.

Under gårdagen lades även en begäran om arbetsmiljöåtgärd (6:6 a) på taxiresor i Göteborg och Falköping, med anledning av upprepade otrygga taxiresor där chaufförer bl.a. kört för fort, somnat under färd och brutit mot trafikregler.

Arbetsgivaren har till 7/4 att återkomma i frågan.

Kategorier
Medlemsmöte

Infomöte för tågvärdar i Göteborg

Seko Västtåg kallar tågvärdar i Göteborg till medlemsmöte nu på onsdag den 29/3 kl. 15-16. Mötet hålls både fysiskt i lokal Donsö och digitalt på Teams. Länk till det digitala mötet finns i jobbmejlen.


På dagordningen:

  • Heltider: Vad händer och vad kan göras? 
  • Val av turlisteombud tågvärdar Göteborg 
  • Val av skyddsombud tågvärdar Göteborg 

Varmt välkomna på onsdag!

Kategorier
Medlemsmöte

Informationsmöte om avtalsrörelsen

Seko Västtåg välkomnar till digitala informationsmöten med anledning av avtalsrörelsen. Mötena hålls via Teams nu på tisdag den 28/3 kl. 9-10 samt kl. 14-15.

Under informationsmötet kommer vi att gå igenom:
– Sekos krav
– Arbetsgivarnas krav
– Läget i förhandlingarna
– Vad som händer när avtalet går ut 31 april

Dessutom kommer det självklart finnas utrymme för frågor. Länk till mötet finns i jobbmejlen.

Välkomna på tisdag!

Kategorier
Okategoriserade Turlistor och nycklar

Schema 2023

Torsdag 13/10 höll Seko Västtåg ett digitalt informationsmöte med anledning av att SJ Götalandståg aviserat en återgång till turer och grupper under 2023. Nedan finns en sammanställning av den information som delgavs på mötet. 

Seko ser positivt på det nya beslutet gällande återgången till fasta scheman (gruppnycklar). Detta är något som vi trott skulle ske men inte så här fort. Förändringen beror till stor del på SJ AB:s stora personalproblem, som varit mycket värre än här hos oss på SJ Götalandståg, vilket lett till att frågan varit uppe på SJ AB styrelsenivå.  

Vägen framåt tills de nya gruppnycklarna börjar gälla ser ut enligt nedan: 

10 november: förslag på turlistor 

17 november: förslag på gruppnycklar 

22 november: förhandling gällande turlistor 

1 december: förhandling av gruppnycklar 

6 december: startar gruppsökning 

20 december: inplacering på gruppnycklar 

1 februari: nya gruppnycklar börjar gälla. 

Datumen är inte huggna i sten men Sekos och SJ Götalandstågs ambition är att det kommer gå enligt denna tidsplan. Blir det förändringar kommer information om detta. 

Under processen är vår strävan att skicka ut turliste- och nyckelförslag så alla har möjlighet att titta och komma med förslag på förändring. Har ni redan nu förslag på turer eller nycklar så kontakta ert berörda turlisteombud (se länk nedan).  

De nycklar som vi kommer kunna söka bygger på en typvecka så när det sker banarbete eller är storhelger kommer det förekomma förändringar på schemat. 

En annan het fråga som kom till vår kännedom i samband med veckobrevet den 21 oktober är att SJ Götalandståg på ”prov” ska möjliggöra för tågvärdar att jobba 100% i en riktad sen/nattgrupp under 2023.

Seko ser positivt på att man äntligen börjar jobba med heltidsproblematiken då detta är något som Seko haft som prioriterad fråga så länge klubben funnits. Dock ser vi allvarligt på att vi inte fått någon information om detta ”prov”. Vad vi känner till har inte heller skyddet varit informerat vilket vi anser att de borde varit. Seko kommer begära en överläggning gällande frågan – INTE för att motverka den men för att få information om hur SJ Götalandståg har tänkt hantera det hela och få en möjlighet att lägga fram invändningar.

Vi kommer informera mer efter vår överläggning med SJ Götalandståg.

Kategorier
Löner

Lönerevision klar

Seko har nu enats med SJ Götalandståg om årets lönerevision. Vi har prioriterat att få ut mer än avtalets 1,8% i slutstegen för lokförare och tågvärdar vilket vi lyckats med genom att använda delar av potten från de första två lönestegen samt utbildningslönerna. Vi har också säkerställt att alla utgående löner inklusive avräkningsbara tillägg har genererat till potten.

Ett återkommande mönster i våra lokala lönerevisioner är att SJ Götalandståg gör väsentligt andra bedömningar än Seko av vad som är en bra och rättvis fördelning och att man gärna vill använda stora delar av lönepotten som genereras av tågvärdarna till att höja lokförarlöner och vissa fasta tillägg. Den här förflyttningen tvingas vi varje år ägna stor kraft åt att bromsa och det är också mycket svårt att komma framåt i andra frågor.

I år var vi mycket nära att förhandlingarna avslutades utan att vi nådde en överenskommelse men kunde slutligen nå fram till ett resultat som var möjligt för oss att acceptera.

Nedan redovisas nya löner från och med 2022-05-01. Individuella löner meddelas av lönesättande chef.

Tågvärdar:
S87 22 407 kr
S88 27 280 kr
S89 29 782 kr
S80 32 184 kr
Lokförare:
S97 22 457 kr
S98 31 879 kr
S99 34 093 kr
S90 40 227 kr

Fasta tillägg:

Körlärare: 1 734 kr
Instruktör: 5 180 kr
Koordinerande instruktör: 6 142 kr