Kategorier
Okategoriserade

Gå kollektivavtalsutbildning

Är du ny och nyfiken på lära dig mer om ditt lokala kollektivavtal? Eller har du jobbat här ett tag, men vill fräscha upp dina kunskaper?

Den 5/10 håller vi en kollektivavtalsutbildning i Herrljunga. Skulle du ha arbetat den dagen söker du ledigt med studieledighetslagen genom att lämna in en ledighetsansökan till din CS, och får istället ersättning i form av ett stipendium.

Du behöver inte vara medlem för att gå utbildningen. Anmäl dig genom att mejla:

christina.laage@sj.se

Nästa tillfälle därefter är den 11/12 i Falköping.

Kategorier
Löner

Lönerevision klar

Lönerevisionen på SJ Götalandståg är nu avslutad. Den omfattar 4,1% för Sekos medlemmar från 1 maj 2023. Den nya lönen inklusive retroaktivitet från 1 maj kommer betalas ut på septemberlönen. Avtalet är påskrivet den 4 juli 2023.

Vi har haft stundvis tuffa förhandlingar men Seko har till slut kunnat säkra att varje yrkesgrupp får ta del av hela den lönepott som gruppen genererar. Vi har utöver det prioriterat slutlönestegen och att hellre höja grundlöner än tillägg vilket ger som resultat att ungefär 90% av våra medlemmar får ut i alla fall några kronor mer än det centrala avtalets 4,1%. Även utbildningslönerna höjs med mer än 4,1% genom en särskild överenskommelse som inte belastar övrigt löneutrymme.

Vad gäller fasta tillägg har flera legat stilla under lång tid vilket många medlemmar haft synpunkter på. Dessa tillägg har i många fall varit ensidigt satta av SJ Götalandståg och inte tagits upp i lönerevisionen. Seko har arbetat både under och mellan de senaste lönerevisionerna för en förändring av detta. Nu har vi gjort ett genombrott i frågan och kunnat höja flertalet. De tillägg som inte höjs har tillsammans med personliga avräkningsbara tillägg lagts in i potten och fördelats på fasta lönesteg.

Restidsersättning och OB-ersättning höjs enligt det centrala spårtrafikavtalet.

Vad gäller Sekos övriga yrkanden om förändringar av det lokala kollektivavtalet kommer de förhandlingarna inledas under hösten.

Bifogat följer nya lönesteg och de fasta och rörliga tillägg som höjs från och med 2023-05-01. För medlemmar med individuell lön kommer besked om ny lön ges av närmaste chef.

Tågvärd

23 375 kronorUnder utbildningstid
28 355 kronorFrån första egna turen
31 002 kronorEfter 12 månader i steg 2 alternativt ett år i yrket med utbildning. Utgör slutlön för tågvärd utan avgångssignalerarutbildning.
33 506 kronorEfter 24 månader i steg 3 alternativt tre år i yrket efter avslutad utbildning. Utgör slutlön för tågvärd med avgångssignalerarutbildning.

Lokförare

23 458 kronorUnder utbildningstid
33 193 kronorFrån första tur efter avslutad utbildning
35 499 kronorEfter 12 månader i steg 2 eller ett år i yrket efter avslutad utbildning.
41 886 kronorEfter 24 månader i steg 3 eller tre år i yrket efter avslutad utbildning.
Avgift för lokförarbevis ingår i grundlönen.

Fasta tillägg:

Instruktör                                  5394 kronor

Koordinerande instruktör 6379 kronor

Körlärare                                   1809 kronor

TRÅD                                          2597 kronor

Driftstöd                                    4164 kronor

Restidsersättning

Låg                    76,61 kr per timme

Hög                   114,85 kr per timme

OB-ersättning                 

Enkel                                           22,39 kr per timme

Kvalificerad                               50,00 kr per timme

Storhelg                                      112,34 kr per timme

Ny timlön (GFL) kommer meddelas senare.

Kategorier
Avtal och regler Löner

Information om lokala löne- och avtalsförhandlingar

Seko har nu inlett den lokala lönerevisionen på SJ Götalandståg.

Lönerevisionen omfattar i år 4,1% som genererar till en lönepott som ska fördelas på Sekos medlemmar.

Enligt tidsplanen från SJ Götalandståg ska förhandlingarna vara avslutade i början av juli men den nya lönen betalas ut först 25 september. Tidpunkten för när den nya lönen ska betalas är inte något vi har kommit överens om.

För medlemmar med individuella löner ska lönesamtal ske med närmaste chef.

För medlemmar med tarifflön har vi ännu inte fått något förslag att ta ställning till. Vi förutsätter att varje yrkesgrupp ska behandlas för sig när potten fördelas. Det finns också olösta frågor kring tillägg som vi ser behöver lösas.

I samband med att förhandlingarna inleddes överlämnade vi också Sekos yrkanden gällande lokala villkor:

 • Översyn av körlärar- och instruktörsuppdrag gällande hur stor del av arbetstiden och vilka arbetsuppgifter tillägget omfattar
 • Införande av fast tillägg för handledaruppdrag som tågvärd
 • Minska antal deltidstjänster
 • Tjänstgöringstur understigande fem timmar ska tillgodoräknas med fem timmar
 • Ökad återhämtning kring fridagsperioder
 • Ledighet med lön för läkarbesök införs
 • Reglering av gångtid i samband med tjänstgöring görs


Vi ser utöver det att resultatet av de centrala avtalsförhandlingarna resulterat i ny avtalstext som får direkt påverkan på oss och att en översyn av det lokala avtalet bör göras som konsekvens av det. Med tanke på uppgörelsen gällande att införa en arbetstidsförkortning med fler lediga dagar under avtalsperioden vill vi också redan nu börja titta på hur det kan genomföras hos oss.

Förhandlingstillfällen är inbokade fram till början av juli.

Kategorier
Okategoriserade

Brev till förbundsstyrelsen

Till förbundsstyrelsen

Vi i Klubb Seko Västtåg anser att det var olämpligt att byta ut våra förhandlingsansvariga i slutskedet utan att vara transparenta med oss medlemmar och förtroendevalda, själva hjärtat i förbundet och dess existens, om hur och på vilka grunder det görs. 

En fackförening bygger på dess medlemmar. Hela vår organisation bygger på förtroende. Utan medlemmar och utan förtroende finns inte de fackliga organisationerna. Det betyder också att vi kan ställa högre krav på transparens och tilltro till medlemmarnas förmåga att hantera beslut, än en vanlig arbetsgivare-arbetstagare-organisation. 

Den enda offentliga kommentaren hittills angående avtalsrörelsens slutskede är att förbundet inte kommenterar personärenden. Det vi kräver är inte att få svar på personfrågor.

Vårt krav är full transparens för våra medlemmar och förtroendevalda. Vi vill veta!

 • På vilket sätt agerade våra förhandlingsansvariga så förbundet tappade förtroendet för dem i slutskedet av våra centrala förhandlingar?
 • Vem fattade beslutet att frånta våra förhandlingsansvariga sina arbeten?
 • Vilka grunder togs det beslutet på?
 • Hur togs beslutet att teckna ett centralt avtal den 15/5?
 • Hur ställde sig avtalsdelegationen i det beslutet?

Vi i klubbstyrelsen anser att både våra medlemmar och förtroendevalda har rätt att få svar på detta.

Vi vill ha svar inom 14 dagar.

Bästa,

Seko Klubb Västtåg

Kategorier
Okategoriserade

Information angående varslet på Spårtrafik

Seko varslade den 2 maj om strejk på spårtrafikområdet.

SJ Götalandståg berörs av varslet i två steg:

 1. Den 11 maj klockan 15.00 träder en nyanställnings-, övertids- och mertidsblockad i kraft på hela avtalsområdet Spårtrafik, inklusive SJ Götalandståg. Övertids- och mertidsblockad gäller Sekos medlemmar, nyanställningsblockaden gäller alla nyanställningar inklusive timanställda.
 2. Den 15 maj klockan 15:00 tas alla Seko-anslutna lokförare på SJ Götalandståg som är stationerade i Göteborg ut i strejk.

Nya medlemmar

Alla som blir medlemmar i Seko innan kl. 15.00 torsdag 11/5 kommer att få ersättning av Seko om konflikten bryter ut. Snabbaste sättet att bli medlem är via hemsidan, ett webbinträde registreras direkt.

Information och kommunikation

Medlemmar har fått ytterligare information utskickad till de privata mailadresser som är registrerade i Sekos medlemsregister. Har du inte fått mailet, kontakta styrelsen@sekovasttag.se.

Nyheter och nya instruktioner kan komma snabbt. Informationskanaler är i huvudsak Sekos hemsida, seko.se och klubbens hemsida, sekovasttag.se.

Kom ihåg att uppdatera din privata mailadress och telefonnummer på Sekos hemsida om du inte redan gjort det. Det är den vägen vi kommer nå ut med information under strejken.

Kategorier
Aktiviteter

Sekos medlemsvecka

Den här veckan har vi medlemsvecka. Missa inte att komma förbi någon av våra aktiviteter, fånga en förtroendevald och ställ dina frågor, hör om det senaste i avtalsrörelsen eller bara umgås lite med oss.

Under veckan händer bland annat följande: Smörgåstårta i Falköping från kl 12 på torsdag, i Göteborg delas det ut frukostpåsar på onsdag och tårta på torsdag, i Lidköping finns smörgåstårta från kl. 10 på onsdag, och vår förbundsordförande Gabriella Lavecchia besöker Nässjö på fredag mellan kl.10-12. Vi kommer även vara på plats i Borås under fredagen.

Välkomna förbi!

Kategorier
Fackligt-politiskt

Upphandling av Västtågen 2026

Seko Västtåg har tagit del av förstudien och materialet som Västtrafik presenterat vid det första samrådet inför upphandling (SiU). SiU är ett möte som trafikhuvudmannen, i detta fall Västtrafik, bjuder in alla intresserade trafikföretag till för att presentera och diskutera förutsättningarna för affären.

Presentationen handlar framför allt om tekniska frågor rörande trafikupplägg, fordon, underhåll och ersättningstrafik och fördelning av ansvar mellan beställare och operatör.

Vi kan efter en genomgång konstatera att Västtrafiks avsikt är att upphandla ett kontrakt som i mycket bygger på det befintliga som SJ Götalandståg AB idag har:

”Utgångspunkten är att använda styrkorna i dagens avtal, det vill säga avtalen ”Västtågen 2016” samt ”Västtågen 16 KKT” med dagens operatör SJ Götalandståg, och endast förändra de delar där det finns utmaningar idag.”

Man berör även specifikt tågvärdens roll där vissa förändringar kommer ske, men där kravet på bemanning är oförändrat:

Värt att notera är att i den förstudie som ligger till grund tar man upp att ungefär 25% av kundsynpunkterna handlar om tågvärdar och av dessa är hela 22% beröm:

”Med tanke på att det är lättare att kritisera än berömma så får 22% beröm anses vara en mycket hög siffra. Det vittnas om att tågvärdarna är serviceinriktade, gör mycket för att lösa kundernas problem, är trevliga, kommunikativa och tar väl hand om kunderna.”

Reglering av bemanning ombord är en av de viktigaste kraven för Seko i denna upphandling och det är mycket positivt att det kommuniceras så tydligt i den här frågan från Västtrafik.

Seko kommer träffa tjänstemän från Västtrafik den 11 maj och då diskutera detta och de övriga krav som vi ser som viktiga att ha med i upphandlingsarbetet. Det rör bland annat verksamhetsövergång enligt LAS, förutsättningar för att konkurrera med kvalitet och inte sämre villkor för personalen och samverkan med fack och skyddsombud kring fordonens utformning. Samma dialog har vi med politiker och de operatörer som är intresserade av att köra trafiken. Nästa möte med den politiska ledningen för Västtrafik är den 10 maj då vi kommer visa vår verksamhet för Bijan Zaineli (S) som tillrädde som ny ordförande för Västtrafik i år.

Kategorier
Västtåginfo

Seko Västnytt #1 2023

Kategorier
Arbetsmiljö

Uppdatering om Rantens hotell i F samt info angående taxiresor

Efter ett flertal rapporter gällande extrema missförhållande på Rantens hotell i Falköping, lades igår 28/3 ett skyddsstopp (§6:7) gällande överliggning. Initiativtagare till skyddsstoppet är vårt huvudskyddsombud Christina Laage.

Arbetsgivaren tar frågan på stort allvar, och delar vår syn i detta.

Under gårdagen lades även en begäran om arbetsmiljöåtgärd (6:6 a) på taxiresor i Göteborg och Falköping, med anledning av upprepade otrygga taxiresor där chaufförer bl.a. kört för fort, somnat under färd och brutit mot trafikregler.

Arbetsgivaren har till 7/4 att återkomma i frågan.

Kategorier
Medlemsmöte

Infomöte för tågvärdar i Göteborg

Seko Västtåg kallar tågvärdar i Göteborg till medlemsmöte nu på onsdag den 29/3 kl. 15-16. Mötet hålls både fysiskt i lokal Donsö och digitalt på Teams. Länk till det digitala mötet finns i jobbmejlen.


På dagordningen:

 • Heltider: Vad händer och vad kan göras? 
 • Val av turlisteombud tågvärdar Göteborg 
 • Val av skyddsombud tågvärdar Göteborg 

Varmt välkomna på onsdag!