Kategorier
Okategoriserade

Scheman T24 / Inplacering

Årets schemaförhandlingar för T 24 är avklarade och vi som klubb är väldigt nöjda med utfallet. Vår arbetsgivare har varit lyhörd, vilket har varit viktigt för utfallet, men vi kan också konstatera att det gett resultat att vi som klubb legat på. Inte minst ett stort tack till alla ni medlemmar som dragit ett viktigt lass. Utan er hade vi inte nått dit vi gjorde.

Så vad är det vi gemensamt lyckats med inför T24?

Många medlemmar har under året efterfrågat mer komprimerad tjänst. Vi ser resultatet av det nu när komprimerad tjänstgöring finns på i stort sett alla åkstationer.

I Göteborg på förarsidan har vi en medlem som legat på för att få till en överliggningsgrupp. Det blir nu verklighet under T24, och schemasökningen visar att den är en av de populäraste grupperna vi någonsin sett.

Den största förändringen vi lyckats med är att vi äntligen fått till en utökning av 100% tjänster i Göteborg på ombordsidan. Det är något vi tillsammans kan vara väldigt stolta över, och ha i ryggen när vi fortsätter trycka på för heltid som norm.

En sak vi tar med oss till framtida schemaarbete är att vi i år sett många sökningar där personer enbart önskat en viss grupp och efter det bara sökt Vik. Det har lett till att personal tvingats in på grupper man inte sökt. Det blir ett viktigt arbete för oss att analysera varför man sökt på det sättet, och om det finns olika anledningar på olika depåer. Vi strävar efter att ingen ska tvingas in på ett schema man inte vill gå på men har också full förståelse att vår arbetsgivare måste göra på detta sätt när vissa grupper blir tomma. Under året kommer man anställa personal och vår ståndpunkt är då att personal som tvingats in på grupp ska få möjligheten att byta till skubb när det är möjligt.

De nya grupperna kommer börja gälla den 7 januari.

100% tjänster Göteborg

En enorm framgång i årets nyckelförhandling är som sagt att vi utökar 100% tjänsterna i Göteborg med 10 rader till T24. Det innebär att sju personer går från en sysselsättning från 85% till 100%. Det är första gången sen Västtågen startade 2010 som vi lyckas öka antalet anställda på 100 %.

Att 100%-tjänsterna för ombordpersonal i Göteborg ska bli fler har känts som en omöjlighet för många, och vi har kämpat i motvind i frågan i mer än tio år. Det är också därför vi är så glada och stolta att vi tillsammans lyckats.

Hur kommer det sig att vi tillslut lyckats öka antalet 100% tjänster?

Vi att vårt långsiktiga fackliga arbete gjort att vår arbetsgivare fått ett ökat förtroende för oss som motpart. Vi i klubben har varit hårda med att om inte fler 100% tjänster till T24 så kommer nyckel/schemaförhandlingarna att avslutas i oenighet. En viktig bakgrund till framgången är också att vi som klubb i år kunnat ta fram egna schemalösningar för att visa på att det var möjligt att skapa fler 100% tjänster.

Har vi nått målet?

Nej, vi har inte nått målet. Ett viktigt delmål är passerat – att vår arbetsgivare nu inser att vi kan ha 100% tjänster för ombordpersonal i Göteborg. Nu kommer arbetet för att säkerställa att så många som möjligt ska få 100 % tjänster. Vår ambition är att när vi söker scheman till T25 så ska vi ha ännu fler tjänster på 100%.

Vad ska jag som medlem göra om jag vill arbeta 100%?

Om du är deltidsanställd och vill ha en högre sysselsättningsgrad så ska du gå in på vår hemsida.

www.sekovasttag.se

Tryck på fliken ”dokument” och skriv ut blanketten ”Anmälan företräde högre anställningsomfattning”.

Fyll i blanketten och lämna den till din chef. Behåll en kopia av den av chefen signerade blanketten samt lämna en kopia till ditt Seko-ombud eller klubb.

Du kan också skriva ut blanketten ”Begäran om skriftliga skäl till deltidsanställning” där din arbetsgivare ska ge ett skäl varför just du inte kan få en högre sysselsättning. Lämna gärna även här till ditt Seko-ombud eller klubb.

Vi i klubben vill tacka er medlemmar och våra förtroendevalda för det viktiga arbete ni gör tillsammans med oss.