Kategorier
Okategoriserade

Nomineringar till årsmötet

Inför klubbens årsmöte i februari så önskar valberedningen att få in nomineringar till följande poster:

·     Kassör

·     Ledamot

·     Revisor

·     Revisorsersättare

Skicka din nominering till:

valberedning@sekovasttag.se

Kent.fritzo@sj.se

glenn.alsterberg@sj.se

erik.hermansson2@sj.se

christina.levinsson@sj.se

Kontakta valberedningen senast 26 januari 2024!

Hälsningar

SEKO Valberedningen