Kategorier
Okategoriserade

Lönerevision 2024

Årets lönerevision går sakta men säkert framåt, och vi hade vårt senaste möte med arbetsgivaren den 11 april. Förhandlingarna sker gemensamt med Seko klubb Krösa.

Utrymmet för löneökning i år är 3,1%. Sekos princip in i förhandlingarna har bland annat varit att inga pengar ska förflyttas mellan lönepotterna för ombordpersonal och lokförarpersonal.

Vi har även efterfrågat lönekartläggning och lönesättningsprinciper för den del av personalen som har I-löner.

Utöver de rena löneförhandlingarna har vi lämnat över följande yrkanden:

Löner och ersättningar:

1. Särskild översyn av körlärare och instruktörer angående hur stor del av månadsarbetstiden och vilka arbetsuppgifter tillägget omfattar.

2. Införande av fast tillägg för handledare som tågvärd.

Allmänna villkor:

1. §14 mom 1: Läggs till rätt till ledighet med lön för alla läkarbesök.

2. Reglering av gångtid/förflyttningstid i samband med tjänstgöring införs.

Nästa tillfälle för fortsätta förhandlingar är den 17 april.