Kategorier
Okategoriserade

Information gällande ”schemaändringskorridoren”

Den 1/5 träder en ny lokal reglering av schemaändringar i kraft. Nedan kommer information gällande den. 

Som en del av avtalsrörelsen 2023 kom Seko och Almega Tågföretagen överens om att införa en ny modell vid turändringar, ”schemaändringskorridoren”, som skulle ersätta tidsförskjutningstilläggen i de lokala avtalen.

På SJ Götalandståg började vi diskutera kring de nya avtalsskrivningarna med SJ i höstas och stod då ganska långt ifrån varandra.

-Vi har haft flera extra styrelsemöten för att verkligen kunna stöta och blöta alla frågor. I korthet har vi haft tre alternativ att ta ställning till – att gå in på de centrala skrivningarna, att behålla nuvarande modell men med ett förhöjt tidsförskjutningstillägg eller att anpassa modellen med schemaändringskorridor till en lokal lösning på SJ. Vår bedömning var att den lösning vi till slut kommit fram till kommer vara enklare att förstå för våra medlemmar och kommer innebära en högre ersättning vid turändringar i nästan alla fall än både det centrala avtalet och eventuella lösningar med höjda tidsförskjutningstillägg, säger Alex Weinfors, ordförande.


– Det kommer bli dyrare och svårare för arbetsgivaren att ändra arbetstiden för våra medlemmar när avtalet börjar gälla, säger Roger Patriksson, vice ordförande.

Avtalet i korthet:

Arbetsgivaren måste ha dialog med den enskilde innan turändring.

Vid ändring som sker efter veckobeskedet kommer alla ändringar över en timme generera tid ”minut för minut” till en ny arbetstidsbank.

Arbetstidsbanken ska i första hand användas till ledighet och plockas ut som hela lediga dagar. Kortare ledighet kan beviljas.

Som en del av arbetstidsbanken kommer en starkare skrivning kring när arbetsgivaren får neka ledighet med tid ur arbetstidsbanken. Syftet är att det ska bli enklare att få tid för återhämtning, och svårare att neka sådan ledighet.

Tiden kan på arbetstagarens begäran växlas mot pengar, men det gemensamma syftet är att stärka återhämtning.

Avtalet är gemensamt för hela SJ koncernen, och är uppsägningsbart för alla parter. Det betyder att om den centrala avtalsskrivningen prövas framöver kan det uppstå tolkningar som påverkar det lokala avtalet på sikt.

Avtalet börjar gälla den 1/5 och ersätter då skrivningarna kring tidsförskjutningstillägg i det lokala kollektivavtalet. 

Klubbstyrelsen kommer att kalla till medlemsmöten för möjlighet att ställa frågor kring det lokala schemaändringsavtalet, hur processen för att ta fram avtalet varit, vilka vinster vi som klubb ser med det lokala avtalet jämfört med det centrala och tidförskjutningstillägg m.m.

Under medlemsveckan vecka 22 kommer representanter ur styrelsen (ordförande och/eller vice ordförande plus platsombud) finnas på plats på respektive åkstation för medlemsmöte, möjlighet att prata om fackliga frågor i stort och schemaändringskorridoren i synnerhet. Möjlighet att träffa vår centrala ombudsman inom spårtrafik Sune Blomkvist kommer också att finnas i Falköping, Nässjö och Göteborg.

Har du frågor eller synpunkter redan nu? Mejla, ring eller sök upp ditt arbetsplatsombud!