Kategorier
Okategoriserade

Löneförhandlingarna för 2024

Årets lönerevision för 2024 är nu klar och de nya lönerna kommer börja gälla från den 1 maj. Det innebär att du kommer få din nya lön utbetald på majlönen den 24 maj.

Löneutrymmet som vi hade att utnyttja i år var 3,1% och avtalsperioden för lönen är 1 maj 2024 till den 30 april 2025. Löneutrymmet och avtalsperioden fastställdes av de centrala parterna i avtalsrörelsen 2023.

Seko har prioriterat att stå fast vid att inga lönepåslag flyttas mellan ombord- och lokförarkollektivet. Det är en princip vi har och grundar sig i att en satsning på en yrkesgrupp inte ska innebära skada för den andra yrkesgruppen.

De nya lönerna gäller på SJ Götalandståg och för personal på SJ Krösa som har sin anställning på SJ Götalandståg.

De medlemmar som går på I-löner kommer informeras om sin nya lön av sin lönesättande chef.

De av er som ska ändra inkomst hos Försäkringskassan ska använda er av den 1 maj som datum för den nya inkomsten.

Klubben kommer fortsätta ha dialog med SJ Götalandståg om våra lokala avtalsvillkor och yrkanden.

Har du några frågor så kontakta styrelsen eller ditt lokala fackliga ombud.

De nya tarifflönerna, OB-tilläggen, fasta tilläggen och GFL hittar du under fliken ”Dokument”.

Kategorier
Okategoriserade

Lönerevision 2024

Årets lönerevision går sakta men säkert framåt, och vi hade vårt senaste möte med arbetsgivaren den 11 april. Förhandlingarna sker gemensamt med Seko klubb Krösa.

Utrymmet för löneökning i år är 3,1%. Sekos princip in i förhandlingarna har bland annat varit att inga pengar ska förflyttas mellan lönepotterna för ombordpersonal och lokförarpersonal.

Vi har även efterfrågat lönekartläggning och lönesättningsprinciper för den del av personalen som har I-löner.

Utöver de rena löneförhandlingarna har vi lämnat över följande yrkanden:

Löner och ersättningar:

1. Särskild översyn av körlärare och instruktörer angående hur stor del av månadsarbetstiden och vilka arbetsuppgifter tillägget omfattar.

2. Införande av fast tillägg för handledare som tågvärd.

Allmänna villkor:

1. §14 mom 1: Läggs till rätt till ledighet med lön för alla läkarbesök.

2. Reglering av gångtid/förflyttningstid i samband med tjänstgöring införs.

Nästa tillfälle för fortsätta förhandlingar är den 17 april.

Kategorier
Okategoriserade

Avgående ordförande

Vi i klubbstyrelsen vill berätta att vår eminente ordförande Alexander Weinfors lämnar posten som ordförande för klubben, och slutar som anställd på SJ Götalandståg 14/4.

Vi blir därmed av med en väldigt kompetent och uppskattad ordförande. Som tur är försvinner Alex inte helt, utan börjar som lokalombudsman på Seko Väst och hittas därmed borta vid Masthuggstorget för den som fortsatt har fackliga frågor obesvarade.

Det här innebär att klubbstyrelsen kommer att kalla till ett klubbmöte inom kort för ett fyllnadsval till ordförandeposten i klubben. Du kan redan nu nominera någon till valberedningen genom att senast den 12e maj mejla din nominering till:

valberedning@sekovasttag.se

En formell avtackning av Alex för hans arbete för klubben kommer att ske på budgetmötet i höst. 

Sist men inte minst, en hälsning från Alex till er alla:

Jag vill framförallt tacka medlemmar och förtroendevalda för den här tiden. Jag kommer sakna er. 

Vi i styrelsen tackar Alex för ditt fantastiska arbete, och önskar dig all lycka till.  Du kommer att vara saknad!

Kategorier
Okategoriserade

Information gällande ”schemaändringskorridoren”

Den 1/5 träder en ny lokal reglering av schemaändringar i kraft. Nedan kommer information gällande den. 

Som en del av avtalsrörelsen 2023 kom Seko och Almega Tågföretagen överens om att införa en ny modell vid turändringar, ”schemaändringskorridoren”, som skulle ersätta tidsförskjutningstilläggen i de lokala avtalen.

På SJ Götalandståg började vi diskutera kring de nya avtalsskrivningarna med SJ i höstas och stod då ganska långt ifrån varandra.

-Vi har haft flera extra styrelsemöten för att verkligen kunna stöta och blöta alla frågor. I korthet har vi haft tre alternativ att ta ställning till – att gå in på de centrala skrivningarna, att behålla nuvarande modell men med ett förhöjt tidsförskjutningstillägg eller att anpassa modellen med schemaändringskorridor till en lokal lösning på SJ. Vår bedömning var att den lösning vi till slut kommit fram till kommer vara enklare att förstå för våra medlemmar och kommer innebära en högre ersättning vid turändringar i nästan alla fall än både det centrala avtalet och eventuella lösningar med höjda tidsförskjutningstillägg, säger Alex Weinfors, ordförande.


– Det kommer bli dyrare och svårare för arbetsgivaren att ändra arbetstiden för våra medlemmar när avtalet börjar gälla, säger Roger Patriksson, vice ordförande.

Avtalet i korthet:

Arbetsgivaren måste ha dialog med den enskilde innan turändring.

Vid ändring som sker efter veckobeskedet kommer alla ändringar över en timme generera tid ”minut för minut” till en ny arbetstidsbank.

Arbetstidsbanken ska i första hand användas till ledighet och plockas ut som hela lediga dagar. Kortare ledighet kan beviljas.

Som en del av arbetstidsbanken kommer en starkare skrivning kring när arbetsgivaren får neka ledighet med tid ur arbetstidsbanken. Syftet är att det ska bli enklare att få tid för återhämtning, och svårare att neka sådan ledighet.

Tiden kan på arbetstagarens begäran växlas mot pengar, men det gemensamma syftet är att stärka återhämtning.

Avtalet är gemensamt för hela SJ koncernen, och är uppsägningsbart för alla parter. Det betyder att om den centrala avtalsskrivningen prövas framöver kan det uppstå tolkningar som påverkar det lokala avtalet på sikt.

Avtalet börjar gälla den 1/5 och ersätter då skrivningarna kring tidsförskjutningstillägg i det lokala kollektivavtalet. 

Klubbstyrelsen kommer att kalla till medlemsmöten för möjlighet att ställa frågor kring det lokala schemaändringsavtalet, hur processen för att ta fram avtalet varit, vilka vinster vi som klubb ser med det lokala avtalet jämfört med det centrala och tidförskjutningstillägg m.m.

Under medlemsveckan vecka 22 kommer representanter ur styrelsen (ordförande och/eller vice ordförande plus platsombud) finnas på plats på respektive åkstation för medlemsmöte, möjlighet att prata om fackliga frågor i stort och schemaändringskorridoren i synnerhet. Möjlighet att träffa vår centrala ombudsman inom spårtrafik Sune Blomkvist kommer också att finnas i Falköping, Nässjö och Göteborg.

Har du frågor eller synpunkter redan nu? Mejla, ring eller sök upp ditt arbetsplatsombud!

Kategorier
Okategoriserade

Förtroendevalda 2024

Nu har årets årsmöte varit och val av styrelse, platsombud och turlisteombud är på plats. Du hittar din närmsta fackliga representant genom att klicka på respektive rubrik för styrelsen och lokalt förtroendevalda här ovan.

Vi vill särskilt lyfta fram våra nya styrelseledamöter Neda Almotahari (ombord G), Eva Langanger (förare G) och Louise Grimling (ombord F), samt våra nyaste turlisteombud Anton Persson (förare F) och Tomas Hedblom (ombord F).

Vi ser framemot ett nytt fackligt år – hör av er till oss med era frågor och åsikter!

Kategorier
Okategoriserade

Företrädesrätt 100% Göteborg

Här är aktuell information till dig som är tågvärd i Göteborg.

Om du lämnat in en blankett där du anmält företräde till högre anställningsomfattning, har du i dagarna fått ett mejl gällande en 100%-tjänst på personalplaneringen i Göteborg.

Mejlet har skickats ut till dig med anledning av den så kallade företrädesrätten. Efter påtryckningar från Seko gäller nu att deltidsanställda ska få möjlighet att åberopa företrädesrätten på hela arbetsplatsen.

Det betyder att arbetsgivaren enligt LAS måste kolla av med dig som anmält företräde, om du är intresserade av att åberopa företrädesrätten när det dyker upp en tjänst med högre anställningsomfattning. Oavsett om det är en ombordtjänst eller en tjänst på exv. planeringen.

Om du är intresserad av den aktuella tjänsten ska du först svara att du vill åberopa företrädesrätten och sedan söka tjänsten. Obs! Du behöver uppfylla kompetenskraven.

Är du inte är intresserad av tjänsten, så svarar du nej. Du står kvar på företrädeslistan och behöver inte fylla i en ny blankett för att vara aktuell för framtida 100%-tjänster.

Har du inte fyllt i en blankett och anmält intresse att åberopa företrädesrätten, men vill göra det nu så hittar du den här:

Anmälan företräde högre anställningsomfattning

Kategorier
Okategoriserade

Gällande schemaändringskorridoren

Imorgon den 1 mars skulle den s k schemaändringskorridoren från det centrala avtalet trätt i kraft. Schemaändringskorridoren är ett resultat av avtalsrörelsen 2023, och reglerar bland annat hur sena ändringar i schemat får ske samt ska kompenseras.

Som en del i förhandlingarna för att nå en lokal överenskommelse har klubben tillsammans med Seko SJ och Seko klubb Norrlandståg kommit överens med arbetsgivaren om att vänta med införandet av schemaändringskorridoren till 1 maj i år.

Anledningen till framskjutandet är de pågående förhandlingarna för att få till ett så starkt lokalt avtal som möjligt. Som en del av överenskommelsen kommer tidsförskjutningstilläggen att höjas med 50% från 1 mars till och med den 30 april.

Kategorier
Okategoriserade

Uppdaterad information gällande semesterskulder för partiellt tjänstlediga

För de av er som är partiellt tjänstlediga och drabbats av en semesterskuld efter 2023 års semestrar vill vi i klubben uppdatera kring vad som händer i frågan.


Efter samtal mellan Seko, lönekontoret och planeringen har arbetsgivaren beslutat att efterskänka de skulder som uppstått p g a felhantering i semesterutplaneringen under 2023. Det betyder att den delen av skulderna som skulle avräknats i februari inte kommer att dras från lön.
Vi vet att det fortfarande finns en del frågetecken framåt gällande antalet betalda semesterdagar för 2024, och vi kommer att återkomma med mer information kring det.

Har du frågor redan nu är du självklart välkommen att kontakta klubben påstyrelsen@sekovasttag.se

Kategorier
Okategoriserade

Missa inte! Anmälan till årsmöte 2024

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till klubbens årsmöte 2024. Årsmötet hålls fredag den 23/2 kl. 18:00-20:00 i Göteborg.

Sista dag att anmäla sin medverkan är imorgon den 13/2.

Länk till anmälan och årsmöteshandlingar finns på mejl.

Kategorier
Okategoriserade

Viktig information till deltidstjänstlediga

Det har kommit till vår kännedom att arbetsgivaren har kontaktat partiellt tjänstlediga om att man har en semesterskuld efter 2023. Vi har börjat kartlägga hur många medlemmar som har drabbats, och på vilka sätt.

Är du partiellt tjänstledig och har drabbats av en semesterskuld behöver du höra av dig till oss i klubben omgående. Detta för att vi ska kunna kartlägga skulderna individ för individ med arbetsgivaren. Mejla till: styrelsen@sekovasttag.se

Det finns i dagsläget en del oklarheter kring hur semesterskulderna har beräknats och om skulderna stämmer, både från vårt perspektiv och från arbetsgivarens.