Revisorer och valberedning

Erik Johannesson
Revisor
Sven Abrahamsson
Revisor
Maria Ekberg
Revisorsersättare
Andreas Wahlund
Valberedare
Kent Fritzö
Valberedare