Turlisteombud

Hör av dig till oss turlisteombud när du har synpunkter på turer och nycklar. Det kan vara att de inte följer kollektivavtalet, men också att de är för tunga/stressiga/ohållbara trots att avtalet följs . Det kan vara speciellt viktigt att kolla lite extra att allt stämmer när du får en specialritad tur under t.ex. trafikavbrott. Du kan gärna ta en skärmdump på aktuell tur och maila den, eller skriv ut från xpider och lägg i något av våra fack.

I samband med gruppsökningar då det kommer förslag på turer och nycklar från arbetsgivaren vill vi också gärna att ni hör av er!

TURLISTEANSVARIGA STYRELSEN

Stefan Hegg (ombord)
Alex Weinfors (lokförare)

 

TURLISTEOMBUD:

GÖTEBORG

Alex Weinfors (lokförare)
Robert Ekström (lokförare)
Anders Torstenson (ombord)

 

BORÅS

Fredrik Antonsson (lokförare)
Tobias Norrby (lokförare)
Samir Namer (ombordare)
Stefan Hegg (ombordare)

 

NÄSSJÖ

Monica Nyberg (ombordare)

 

UDDEVALLA

Tomas Sjögren (lokförare)
Mona Jansson (ombordare)
Helen Alm (ombordare)

 

FALKÖPING

Rickard Wingård (lokförare)
Mats Jakobsson (ombordare)

 

KINNEKULLE

Lise-Lotte Åkesson (ombordare)