Turlisteombud

Hör av dig till ditt lokala turlisteombud när du har synpunkter på turer och nycklar. Det kan vara att de inte följer kollektivavtalet, men också att de är för tunga/stressiga/ohållbara trots att avtalet följs. Glöm dock inte att även rapportera bristerna till arbetsgivaren!

Det kan vara speciellt viktigt att kolla lite extra att allt stämmer när du får en specialritad tur under t.ex. trafikavbrott. Du kan gärna ta en skärmdump på aktuell tur och maila den, eller skriv ut från xpider och lägg i något av våra fack.

I samband med gruppsökningar då det kommer förslag på turer och nycklar från arbetsgivaren vill vi också gärna att ni hör av er med synpunkter innan förhandlingarna!

TURLISTEANSVARIGA STYRELSEN

Mona Jansson (tågvärdar)
Stephen Alm (lokförare)

TURLISTEOMBUD 2019:

GÖTEBORG

Robert Ekström (lokförare)
Anders Lidö (lokförare)
Anders Torstenson (ombord)
Torbjörn Lindqvist (ombord)

BORÅS

Stig-Göran Asp (lokförare)
Fredrik Antonsson (lokförare)
Samir Namer (ombordare)

NÄSSJÖ

Monica Nyberg (ombordare)
Pär Olsson (lokförare)

UDDEVALLA

Tomas Sjögren (lokförare)
Björn Eriksson (lokförare)
Helen Alm (ombordare)

FALKÖPING

Oskar Andersson (lokförare)
Jacob Blennow (lokförare)
Mats Jakobsson (ombordare)

KINNEKULLE

Stefan Claesson (lokförare)
Lise-Lotte Åkesson (ombordare)