Sekos skyddsombud

Christina Laage
Huvudskyddsombud

Personal tågvärdar Falköping

Lokaler och överliggningar: Falköping, Skövde, Töreboda

Arbete ombord Regional Mitt: G-F-Sk/T/Ör

Ingemar Nordén

Personal tågvärdar Borås

Lokaler och överliggningar: Borås, Varberg

Arbete ombord regional syd: G-Bs, Hr-Vb, Vb-G

Arbetsverktyg Hallandstrafiken

Emma Becker Lorentsson

Personal lokförare Falköping

Infrastruktur växling: F, Sk, T

Infrastruktur tåg: Västra Stambanan A-Lå

Bella Solomon Falkfrii

Personal tågvärdar Göteborg

Lokaler och överliggningar: Alingsås, Göteborg åkande, Stenungsund, Kungsbacka, Mölndal, Mölnlycke, Gamlestan, Mellerud, Säffle, Åmål, Älvängen

Mimmi Hansson

Arbetsverktyg IT och telefoni tågvärdar

X-fordon

Anders Hällås

Infrastruktur växling: Alingsås, Göteborg driftplats (inkl MVH/Sär/Gsv m.m.), Kungsbacka, Mellerud, Stenungsund, Säffle, Åmål.

Infrastruktur tågtjänst: BJ-banan G-Sfl, Västkustbanan G-Fab, Västra Stambanan G-A

Sanna Wainebro

Arbete ombord Pendel (Alingsås, Älvängen, Kungsbacka, BJ-banan Vg/Ål/Sfl)

Arbetsverktyg Västtrafik

Lise-Lotte Åkesson

Personal tågvärdar Lidköping

Lokaler och överliggningar: Herrljunga, Lidköping, Mariestad, Vara

Arbete ombord Kinnekulletåget

Arbetsverktyg Länstrafiken Örebro

Y-fordon

Carin Arphult

Personal förare Nässjö

Infrastruktur växling: Jönköping, Nässjö

Infrastruktur tågtjänst: N-F

Fordon X50-53

Arbetsverktyg IT och telefoni förare

Marcus Karlman
Ersättare för Victoria Älverstad

Personal tågvärdar Nässjö

Lokaler: Jönköping, Nässjö

Arbete ombord regional Småland: N-F-N

Victoria Älverstad

Personal tågvärdar Nässjö

Lokaler: Jönköping, Nässjö

Arbete ombord regional Småland: N-F-N

Mattias Korpi

Personal tågvärdar Uddevalla

Lokaler och överliggningar: Ed, Munkedal, Strömstad, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborgg

Arbete ombord Regional Väst: Bohusbanan G-Smd, Älvsborgsbanan Uv-Hr

Camilla Salhammar

Personal förare Uddevalla

Infrastruktur växling: Ed, Munkedal, Strömstad, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Öxnered.

Infrastruktur tågtjänst: Bohusbanan G-Smd, Älvsborgsbanan Uv-Hr, Norgebanan Skbl-Ed

Fordon X61

Tim Öberg