SEKO:s skyddsombud

Ingemar Nordén Bs, Huvudskyddsombud
Jimmy Erixon Bs förare
Henrik Bertilsson G förare
Elin Lindblad G förare (tjänstledig)
Sofia Särevik G ombord
Petra Stranne G ombord
Mattias Korpi Uv ombord
Mattias Dahlqvist Uv förare
Victoria Älvestad Persson N ombord
Marcus Karlman N ombord
Carin Arphult N förare
Lise-Lotte Åkesson Kinnekulle