Seko:s skyddsombud

Uppdaterad lista 1806o6
Ingemar Nordén Bs ombord, Huvudskyddsombud
Marcus Karlman F ombord
Christina Laage F ombord
Elin Lindblad G förare (tjänstledig)
Henrik Bertilsson G förare
Mimmi Hansson G ombord
Petra Stranne G ombord
Sofia Särevik G ombord
Lise-Lotte Åkesson Mst ombord
Stefan Torstensson 
Lkp förare
Carin Arphult
 N förare
Victoria Älverstad 
N ombord
Mattias Korpi Uv ombord