Styrelsen

Kontakt:styrelsen@sekovasttag.se

Alexander Weinfors
Ordförande

Medlemsansvarig

Rehabgrupp

Ledamot skyddskommitte

Christina Levinsson
Vice ordförande

Förhandlare

Anders Martinsson
Kassör
Andreas Kjörk
Sekreterare

Medlemsansvarig

Informationsansvarig

Izabella Abrahamsson
Ledamot

Ungdomsansvarig

Skyddsombud

Stephen Alm
Ledamot

Turlisteansvarig förare

Mona Jansson
Ledamot

Turlisteansvarig tågvärdar

Christina Laage
Ledamot

Huvudskyddsombud

Rehabgrupp

Sven-Ove Löf
Ledamot

Studieansvarig

Marie Norling
Ledamot

Förhandlare

Jämställdhets- och integrationsansvarig

Roger Patriksson
Ledamot

Förhandlare

Facklig-politiskt ansvarig

Victoria Älverstad
Ledamot

Försäkringsansvarig

Skyddsombud

Rehabgrupp