Styrelsen

STYRELSE SEKO KLUBB VÄSTTÅG 2020

Kontakt: info@sekovasttag.se

Christina Levinsson, ordförande
Alex Weinfors, vice ordförande
Christina Laage, försäkringsansvarig och HSO
Anders Martinsson, kassör
Sven-Ove Löf, studieorganisatör
Stephen Alm, turlistor förare
Mona Jansson, turlistor ombord
Andreas Kjörk, sekreterare
Victoria Älverstad, arbetsmiljöansvarig (tjänstledig)
Marie Norling, jämställdhetsansvarig (föräldraledig)
Povel Johansson (ersättare), facklig-politisk ansvarig och ungdomsansvarig