Styrelsen

Dessa ingår i styrelsen för 2017. Här finns även andra valda poster med. Har du frågor eller behöver hjälp med något är du välkommen att ta kontakt med någon av oss.

Generella frågor till styrelsen: sekovasttag@gmail.com

Christina Levinsson (Bs ombord), ordförande
Telefon:  070-002 99 58

Magnus Jonsson (F förare), Vice ordförande, facklig-politisk ansvarig
Telefon: 070-7243633

Helena Jäderberg (G ombord), sekreterare
Telefon:  070-002 96 32

Anders Martinsson (Uv förare), kassör
Telefon:  070-002 97 45

Jessica Sander (G ombord), Studie-, medlemrekryterings- och ungdomsansvarig
Telefon:  070-003 50 21

Jenny Randulv (G förare), Förhandlingsansvarig och medlemsrektyrerare
Telefon: 070-002 95 65

Victoria Älverstad (N ombord), Arbetsmiljöansvarig
Telefon: 070-0029881

Alex Weinfors (G förare), Turlisteansvarig
Telefon:  070-0029581

Stefan Hegg (Bs ombord), Turlisteansvarig
Telefon: 070-0029951

Dan Häger (Kinnekulle förare)
Telefon: 070-0031723

Sven-Ove Löf (G förare)
Telefon: 070-0029547

Marie Norling (G ombord), Suppleant, jämställdhetsansvarig
Telefon: 070-002 96 63

Povel Johansson (G förare), Suppleant, ungdomsansvarig
Telefon: 070-0036345

Malin Lidén (F ombord), Suppleant, försäkringsansvarig
Telefon:  070-002 98 32

 

ÖVRIGA POSTER

Ingemar Nordén (Bs ombord), Revisor, Huvudskyddsombud
Telefon: 070-002 99 62

Anders Appelgren (G förare) Revisor
Telefon: 070-0036012

Sven Abrahamsson (G ombord) Valberedning
Telefon: 070-002 95 85

Mimmi Hansson (G ombord) valberedning
Telefon: 070-0036513

Roger Patriksson (G förare) valberedning, branschorganisationsrepresentant
Telefon: 070-0029559