Styrelsen/Förtroendevalda

STYRELSE SEKO KLUBB VÄSTTÅG 2019

Generella frågor till styrelsen: info@sekovasttag.se

Christina Levinsson (Bs ombord), Ordförande

Alex Weinfors (G förare), Förhandlingsansvarig, Rapidansvarig

Anders Martinsson (Uv förare), Kassör, medlemsansvarig

Andreas Kjörk (Lkp förare), Studieorganisatör

Christina Laage (F ombord), Ungdomsansvarig, Försäkringsinformatör, Rehabansvarig

Helena Jäderberg (G ombord), Sekreterare, informationsansvarig

Marie Norling (G ombord), Jämställdhetsansvarig (suppleant)

Mona Jansson (Uv ombord), Turlisteansvarig tågvärdar

Povel Johansson (G förare), Vice ordförande, Facklig-politisk ansvarig

Stephen Alm (Bs förare), Turlisteansvarig förare

Sven-Ove Löf (G förare), Studieorganisatör

Victoria Älverstad (N ombord), Arbetsmiljöansvarig, Rehabansvarig

ÖVRIGA POSTER

REVISORER

Sven Abrahamsson (G ombord)

Anders Appelgren (G förare)VALBEREDNING

Andreas Wahlund (G ombord)

Kent Fritzö (G Förare)

Marie Westergren (G Förare)

SEKOOMBUD

Roger Patriksson (G förare)

Anders Hällås (G förare)

Lena Röding (G ombord)

Johan Nordström (F förare)