Dokument

Kollektivavtal m.m.

SJ Götalandståg kollektivavtal (ver. 2019-08-30)

Bilaga till kollektivavtal – Kinnekulle

Branschavtal Spårtrafik – tillägg

Central uppgörelse mellan Seko och Almega 2017-05-12 (förhandlingsprotokoll)

LO: Jobbet och lagarna

Arbetsmiljölagen

Arbetstidslagen

Förtroendemannalagen

MBL

Studieledighetslagen

Semesterlagen

Vilken lag gäller?

Protokoll m.m.

Årsmötesprotoll 2019

Årsmötesprotoll 2018

Årsmötesprotoll 2017

Årsmötesprotoll 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Övrigt

Rapport från skyddet angående arbetstidens förläggning

Seko konflikthandbok

Anmälan företräde högre anställningsomfattning