Dokument

Blanketter

Anmälan företräde högre anställningsomfattning

Begäran om skriftliga skäl till deltidsanställning

Kollektivavtal m.m.
Gällande centrala avtal

Aktuella avtal Bransch Spårtrafik

Gällande lokala avtal 

SJ Götalandståg kollektivavtal (ver. 2019-08-30)

Bilaga till kollektivavtal – Kinnekulle

Särskilda regler Kinnekulletåget (ersätter Bilaga 1 tom 2022-12)

Lokalt avtal individuell arbetstidsförläggning

Råskubbsavtal SJG 2022

Nattavtal SJG 2022

Protokoll hantering av fridagsplan

Klubbens dokument

Arbetsordning Seko Västtåg

Aktivitetsplan Västtåg 2022

Protokoll klubbmöten

Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll budgetmöte 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Övrigt

Rapport från skyddet angående arbetstidens förläggning