Dokument

Blanketter

Anmälan företräde högre anställningsomfattning

Begäran om skriftliga skäl till deltidsanställning

Kollektivavtal m.m.
Gällande centrala avtal

Aktuella avtal Bransch Spårtrafik

Gällande lokala avtal 

SJ Götalandståg kollektivavtal (ver. 2019-08-30)

Schemaändringskorridoren

Lönetariffer 2024

Bilaga till kollektivavtal – Kinnekulle

Särskilda regler Kinnekulletåget T24 (ersätter Bilaga 1 2023-06-01 till 2023-12-09)

Råskubbsavtal T24

Nattavtal T24

Protokoll hantering av fridagsplan

Klubbens dokument

Arbetsordning Seko Västtåg

Protokoll klubbmöten

Årsmötesprotokoll 2024

Protokoll budgetmöte 2023

Årsmötesprotokoll 2023

Protokoll budgetmöte 2022

Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll budgetmöte 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Övrigt

Rapport från skyddet angående arbetstidens förläggning