Kategorier
Aktiviteter

Kallelse till Årsmöte SEKO klubb Västtåg

2018-03-02 kl.17.00, på Skansen Lejonet, Göteborg
Under mötet kommer verksamhetsberättelse och revisionsberättelse att presenteras, beslut tas om styrelsens ansvarsfrihet, och val kommer att göras av styrelseledamöter, kassör, suppleant, seko-ombud, revisor+ersättare, valberedning, och turlisteombud.
OBS! Sista datum för att nominera någon eller att lämna in en motion (förslag på förändring som du vill att årsmötet ska rösta om) är 15/2!
För nomineringar- kontakta valberedningen som består av sven.abrahamsson@sj.se, roger.patriksson@sj.se, och mimmi.hansson@sj.se. För motioner – kontakta christina.levinsson@sj.se.
Efter mötet bjuder vi på middag och alkoholfri dryck. Ingen försäljning av alkohol sker, men det är tillåtet att ta med för eget bruk under förutsättning att det sköts snyggt. Själva mötet hålls strikt alkoholfritt.
Inbjudan med anmälningslistor finns på anslagstavlor på åkstationerna. Sista anmälan är 26/2. Hotellboende kan ordnas för medlemmar från åkstationerna Lidköping, Mariestad och Nässjö, ni anmäler detta på era listor.
Vi hoppas att få se så många som möjligt av er där, välkomna!