Kategorier
Allmänt Avtal och regler

Semesterinplacering

Vi har fått många frågor om hur semesterinplaceringen egentligen går till. Här är därför ett försök att förklara lite av de vanligaste frågorna som ställs.

Vi söker som bekant efter en fastställd sökordning: huvudsemestern placeras in i turordningen ”uppifrån och ner”, och när den inplaceringen är klar vänder man på listan och placerar in höst/vår-veckor. Så långt är det nog inga konstigheter.

Semesterlagen säger att man har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Om man frivilligt vill avstå detta finns det angivet i vårt avtal att ”Huvudsemestern kan förläggas till annan tidpunkt efter önskemål från medarbetaren”. Söker man tre veckor eller mer utanför semesterperiod anses dessa veckor utgöra huvudsemester och de läggs alltså ut i huvudsemesterinplaceringen (även om de såklart infaller under höst/vår).

Exempel: Kalle ligger först i sökordningen för huvudsemester men söker endast v 32 under semesterperiod och önskar istället lägga övriga veckor på v.13 och v.50-52. Kalle kommer då vara först in på dessa veckor trots att han ligger sist i sökordningen för höst/vår!

En ändring i år har varit för de som vill sälja sin semester, vilket tidigare har hanterats ungefär som ovan. Detta har i praktiken inneburit att man använder sin plats i turordningen två gånger: först för att få en sommarsemester i en period där arbetsgivaren vill köpa, och sen igen för att få förtur på semester under vår/höst. Detta har vi inte tyckt varit en rättvis hantering. I år har istället de utköpta veckorna placerats ut utifrån sökordningen för vår/höst.

Vår ingång när vi deltar i semesterinplacering är att bevaka att allt går rätt till och att de riktlinjer man gett i sökmaterialet följs i inplaceringen. Det vi kan konstatera är att det får många inte är helt självklart hur man ska fylla i sökblanketten och vilka förutsättningar som gäller. Här finns det en del arbete att göra, och detta kommer vi ta upp när vi utvärderar semestersökningen med arbetsgivaren.