Kategorier
Allmänt

Seko Västtåg kräver rätt till heltid

Kategorier
Allmänt

Stoppa hyvlingen på Pågatågen!


Seko Klubb Västtåg vill uttrycka vårt fulla stöd till våra kollegor på Pågatågen. Arriva Sverige som fått i uppdrag att köra den upphandlade trafiken har under lång tid försökt pressa undan villkor och löner i det lokala avtalet. I dagarna meddelade Arriva Sverige att de avser hyvla de heltidsanställda lokförarna och tågvärdarna. Istället erbjuder företaget 80%-tjänster på branschavtalets villkor, vilket innebär betydande lönesänkningar för våra kollegor. Den som tackar nej till detta riskerar att bli uppsagd. 


Skulle Arriva få sin vilja igenom skulle det hota lokala avtal och villkor i hela branschen.


Till våra kollegor i Skåne säger vi; Håll ihop och håll ut! Ni har alla järnvägsanställda bakom er!

Kategorier
Allmänt

Påminnelse: sök FP-dagar innan 31 maj

Enligt gällande avtal om hantering av FP-dagar (se nedan) ska ledighetsansökan på Xpider lämnats in senast 31 maj för att ha möjlighet att påverka placeringen av fridagar under hösten. Lämnar man inte in önskemål kommer FP-dagarna läggas ut av planeringen, i första hand där de har legat på nycklarna under våren. Detta gäller för alla som arbetar sin fulla tjänstgöringsgrad, med undantag för grupp 711 (nattgrupp) och 8/6-grupperna.

För personal som arbetar intermittent/koncentrerad deltid (dvs med %-dagar, t.ex. vid föräldraledighet eller motsvarande) kommer dagarna läggas ut av planeringen.

Kategorier
Allmänt

Angående inhyrning från SJ AB

Seko Västtåg har förhandlat gällande inhyrning av åkandepersonal från SJ AB.

Vårt krav var att inhyrd personal inte ska arbeta till sämre löner och villkor än de vi normalt har i SJ Götalandståg. Förhandlingarna avslutades i oenighet. Seko har begärt central förhandling i frågan.

Vi hänvisar till arbetsgivaren för övriga frågor gällande detta. Vi välkomnar givetvis våra kollegor från SJ AB och hoppas på en lösning i tvistefrågorna.

Kategorier
Allmänt

Uppdatering gällande personalsituationen

Seko och övriga fackförbund har för tillfället regelbundna avstämningsmöten med arbetsgivaren om situationen i verksamheten. Sjukskrivningsnivån ligger för närvarande runt 15%.

Arbetsgivaren har informerat om att rutinerna för delgivning av tjänst kommer ändras. Man bedömer att vecko- och månadsbesked kommer vara högst preliminära i läget som nu råder och att man från korttidens sida inte kommer kunna informera personligen vid ändringar som understiger två timmar. Ändringarna meddelas istället i TrAppen. Kontrollera alltså gärna din tur nästkommande dag innan du går hem. I denna situation krävs ömsesidig flexibilitet och förståelse vilket vi från Sekos sida är införstådda med. Önskvärt för alla är såklart att man kan hålla sig så nära ursprungligt schema som möjligt.

Trafikreduceringar kan komma att ske utifrån personalsituationen och dialog sker med Västtrafik om detta.

Vi vill också tipsa om bra information om arbetslivet och Corona som finns på Sekos hemsida här.

Kategorier
Allmänt Arbetsmiljö

Info om Corona

Vi förstår att det är en stor oro bland våra medlemmar gällande Covid-19 (coronaviruset). Alla skyddsombud arbetar intensivt med att se över arbetsrutiner och har kommit med konkreta förslag till arbetsgivaren om hur man kan anpassa dessa. Det har även kommit ut ett extra informationsbrev från skyddsombuden till alla anställda.

Seko vill se kraftigare åtgärder både som personalansvar men också som ett ansvar mot samhället, dels för att undvika smittspridning men också för att vi själva ska hålla oss friska och kunna upprätthålla kollektivtrafiken. Vi vill att tågvärdar och förare rör sig i resandeutrymmet så lite som möjligt som en tillfällig arbetsrutin. Vi tycker att de instruktioner som hittills kommit ut är otillräckliga. Skyddet har begärt ytterligare åtgärder och kräver också att man gör en kartläggning av vilka anställda som finns i riskgrupp för att därefter göra individuella riskbedömningar och åtgärder. Svar på detta har begärts senast på fredag 20 mars.

Seko har centralt för spårtrafik tecknat avtal som möjliggör korttidsarbete enligt regeringens nya förslag. I korthet innebär det att man efter lokal överenskommelse kan permittera personal med lägre kostnad för arbetsgivaren och att arbetstagaren behåller 90% av lönen. Vi ser inte i nuläget att det är aktuellt i vår verksamhet utan läget med mycket sjukskrivningar och VAB är sådant att vi snarare kan räkna med att det kommer förekomma mycket övertid och förändringar i turer och scheman. Tänk på att det är minst lika viktigt som vanligt att ha raster och pauser i arbetet och att arbeta både arbetsmiljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt hållbart.

Vi hoppas att alla har förståelse för att detta är en exceptionell situation och att vi alla måste ta ansvar för att hantera det på bästa sätt.

Vad gäller den fackliga verksamheten har Sekos förbundsledning beslutat att alla möten som inte är nödvändiga ska ställas in. Konsekvensen för oss blir bl.a. att vi inte planerar några medlemsmöten tills vidare. Medlemsveckan vecka 19 är även den inställd. Gällande den pågående avtalsrörelsen finns inga besked i nuläget men vi kan inte utesluta att även den påverkas.

Vi finns tillgängliga på ordinarie kontaktvägar och expeditionen planeras vara öppen som vanligt på torsdagar.

Kategorier
Allmänt

Uppdateringar efter årsmötet

Hej!

Sidan har nu uppdaterats med styrelsens sammansättning samt övriga förtroendevalda efter årsmötet.

Vi har även passat på att uppdatera listan på våra skyddsombud.

Mötesprotokoll kommer senare.

Kategorier
Allmänt Avtal och regler

Semesterinplacering

Vi har fått många frågor om hur semesterinplaceringen egentligen går till. Här är därför ett försök att förklara lite av de vanligaste frågorna som ställs.

Vi söker som bekant efter en fastställd sökordning: huvudsemestern placeras in i turordningen ”uppifrån och ner”, och när den inplaceringen är klar vänder man på listan och placerar in höst/vår-veckor. Så långt är det nog inga konstigheter.

Semesterlagen säger att man har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Om man frivilligt vill avstå detta finns det angivet i vårt avtal att ”Huvudsemestern kan förläggas till annan tidpunkt efter önskemål från medarbetaren”. Söker man tre veckor eller mer utanför semesterperiod anses dessa veckor utgöra huvudsemester och de läggs alltså ut i huvudsemesterinplaceringen (även om de såklart infaller under höst/vår).

Exempel: Kalle ligger först i sökordningen för huvudsemester men söker endast v 32 under semesterperiod och önskar istället lägga övriga veckor på v.13 och v.50-52. Kalle kommer då vara först in på dessa veckor trots att han ligger sist i sökordningen för höst/vår!

En ändring i år har varit för de som vill sälja sin semester, vilket tidigare har hanterats ungefär som ovan. Detta har i praktiken inneburit att man använder sin plats i turordningen två gånger: först för att få en sommarsemester i en period där arbetsgivaren vill köpa, och sen igen för att få förtur på semester under vår/höst. Detta har vi inte tyckt varit en rättvis hantering. I år har istället de utköpta veckorna placerats ut utifrån sökordningen för vår/höst.

Vår ingång när vi deltar i semesterinplacering är att bevaka att allt går rätt till och att de riktlinjer man gett i sökmaterialet följs i inplaceringen. Det vi kan konstatera är att det får många inte är helt självklart hur man ska fylla i sökblanketten och vilka förutsättningar som gäller. Här finns det en del arbete att göra, och detta kommer vi ta upp när vi utvärderar semestersökningen med arbetsgivaren.

Kategorier
Allmänt

Valberedning informerar

Känner du någon eller är du själv intresserad av att engagera dig fackligt? Skicka ett mail till valberedningen. Nominerar du någon så ska den tillfrågade vara tillfrågad.

Nomineringsstopp är den 15 februari

Som förtroendevald inom Seko kommer man att få gå ett par utbildningar inom sitt uppdrag.

 

Valbara poster:

Fyllnadsval styrelseledamot 1 st.

Kassör

Styrelseledamot 2st

Suppleant 1 st.

Turlisteombud samtliga åkstationer. 1st omb, lokf. G: 2st omb, lokf.

Ordinarie revisor 1 st.

Ersättare revisor 1 st.

Sekoombud

Förslag skickas till valberedningen.

Sven Abrahamsson:mailto:Sven.Abrahamsson@sj.se0700029585

Mimmi Hansson: Mimmi.Hansson@sj.se 0700036513

Roger Patriksson: mailto:Roger.Patriksson@sj.se0700029559

 

Kategorier
Allmänt

Dubbelbemanning på pendeltåg

Vi blev under gårdagen uppmärksammade av skyddsombud att dubbelbemanningen på pendeltågen dras in mellan kl. 20-22 från och med 15/12. Efter att vi påtalat att det är oerhört angeläget att personalen får information om detta publicerade så företaget information på intranätet. Vi vill betona att varken skyddsorganisationen eller Seko tidigare har blivit informerade om dessa planer. Några förhandlingar har ej hållits. Vi anser att detta är en betydande förändring i verksamheten och ser över hur vi kan agera i frågan.

Rent allmänt är det ett tecken på att ledningen visar mycket dålig förståelse för vår arbetssituation när man inte anser sig behöva förankra den här sortens förändring hos sin personal utan väntar med att gå ut med informationen till absolut sista stund. Detta trots att beslutet varit fattat sedan länge.

Inför kommande helg vill vi uppmana alla att tänka på sin egen säkerhet i första hand och att rapportera alla eventuella incidenter och obehag som ni känner.

Vi räknar med att få anledning att återkomma i frågan.