Kategorier
Allmänt

Uppdatering gällande personalsituationen

Seko och övriga fackförbund har för tillfället regelbundna avstämningsmöten med arbetsgivaren om situationen i verksamheten. Sjukskrivningsnivån ligger för närvarande runt 15%.

Arbetsgivaren har informerat om att rutinerna för delgivning av tjänst kommer ändras. Man bedömer att vecko- och månadsbesked kommer vara högst preliminära i läget som nu råder och att man från korttidens sida inte kommer kunna informera personligen vid ändringar som understiger två timmar. Ändringarna meddelas istället i TrAppen. Kontrollera alltså gärna din tur nästkommande dag innan du går hem. I denna situation krävs ömsesidig flexibilitet och förståelse vilket vi från Sekos sida är införstådda med. Önskvärt för alla är såklart att man kan hålla sig så nära ursprungligt schema som möjligt.

Trafikreduceringar kan komma att ske utifrån personalsituationen och dialog sker med Västtrafik om detta.

Vi vill också tipsa om bra information om arbetslivet och Corona som finns på Sekos hemsida här.