Kategorier
Arbetsmiljö

Skyddsombuden på Västtåg begär arbetsmiljöåtgärder

Huvudskyddsombudet på SJ Götalandståg har vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om arbetsmiljöåtgärd (6.6a). Begäran har skickats till arbetsgivaren som valt att inte gå skyddsombudet till mötes och genomföra de föreslagna åtgärderna. Den skickas nu vidare till Arbetsmiljöverket som får ta ställning i frågan.

Här följer texten i sin helhet:

Begäran till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a om föreläggande eller förbud

Bakgrund:
I och med den senaste situationen kring Covid-19 (Corona-viruset) finns det en stor oro bland tågvärdar och lokförare gällande spridning av viruset på våra tåg. För medarbetare som tillhör en riskgrupp finns det dessutom en risk att exponering för smittan kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för liv och hälsa.

Begäran:
Arbetsgivaren bör omedelbart kartlägga vilka medarbetare som tillhör en riskgrupp och göra individuella riskbedömningar för dessa medarbetare. Utifrån resultatet av dessa riskbedömningar bör arbetet anpassas så att arbetsmiljön säkras för dessa personer.
Personer i riskgrupp kan vara de som har:

  • Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • Är över 65 år

Skyddsombuden arbetar vidare med frågan om allmänna rutiner kring biljettvisering.