Kategorier
Semester

Semester 2019

Semestersökningen ligger nu ute på intranätet. I samband med detta vill vi ge lite information gällande en pågående tvist och också uppmärksamma er på ett par förändringar som arbetsgivaren avviserat.

Tvist angående semesterdagar i maj/september

Semesterlagen anger att alla anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Detta gäller alltså hela veckor och är grunden för semesterrätten.

Vissa år ligger vecka 22 eller 35 till största del under juni respektive augusti, men innehåller enstaka dagar i maj eller september. En huvudsemester där någon av dessa veckor ingår är alltså ett sämre alternativ än semesterlagen föreskriver och kan därför bara förläggas där utifrån frivillighet. För att öka incitamenten för detta finns därför i vårt kollektivavtal angivet att en extra ersättning om 1400 kr/dag utanför semesterperioden ska utgå (§11 mom 14). Denna skrivning finns där eftersom SJ velat få fler att söka dessa veckor och därigenom få en längre period att fördela semestern på. Det är alltså arbetsgivaren som velat ha in detta i avtalet.

Under hösten uppdagades det att en medlem inte hade fått denna extra dagersättning och vi har därför haft en överläggning som då vi inte kom överens ledde till att vi skickade in en tvist om brott mot avtalet. Arbetsgivarens tolkning är att ersättningen inte ska utgå på FP-dagar utan endast på semesterdagar. Vi har fortfarande inte kommit överens i detta utan frågan har fått skickats upp på central nivå för eventuellt vidare avgörande. Vi har i sig inget särskilt intresse av denna skrivning utan det borde vara i arbetsgivarens intresse att man lockar till att söka dessa veckor, precis som det ligger på arbetsgivaren att erbjuda bra villkor för såld semester, osv. Eftersom vår verksamhet under sommaren helt är beroende av att tillräckligt många frivilligt lägger semester utanför semesterperioden kan det alltså tyckas något märkligt att man från arbetsgivarens sida hellre väljer att ta strid i detta som en principfråga än att betala ut de småpengar det rör sig om i sammanhanget.

2019 ligger söndag vecka 35 i september. Var alltså medvetna om att om ni söker huvudsemester v 32-35 så gör ni det eventuellt utan att få någon ersättning för denna dag!

 

Nyheter/Bra att veta

Observera att såld semester fr.o.m. 2018 inte har förtur vid inplacering under vår/höst utan placeras ut utifrån sökordningen för vår/höstveckor.

En ny hantering är även aviserad för de som frivilligt lägger huvudsemester utanför semesterperiod (utan ersättning). Man kommer i år endast få förtur på vår/höstveckor i det fall att man söker ledigheten som en huvudsemester om minst tre sammanhängande veckor.

Samtliga (utom Lkp lokförare skubb/råskubb) kommer få en ”FP-vecka” utlagd i semestersökningen. Inklusive de 20 semesterdagar som ska läggas ut under året innebär detta alltså att ni bör söka minst 5 veckor i sökningen för att inte få semester/FP-vecka utlagd ensidigt av arbetsgivaren. Glöm inte heller bort att ange att ni vill spara semester om ni inte söker ut alla dagar.

 

Seko kommer vara representerade vid inplaceringen.