Kategorier
Avtal och regler

Segdragen tvist i Göteborg

Nu är det ett år sedan Seko först upptäckte att det under 2018 blivit fel på två av de sena grupperna för tågvärdar i Göteborg i och med att man missat att sänka arbetstidsmåttet till 36 timmar i veckan enligt bestämmelserna i vårt kollektivavtal.

Efter att först ha kontaktat arbetsgivaren för rättelse har vi dels haft lokal förhandling samt påbörjat centrala förhandlingar i frågan. SJ Götalandståg har ännu inte betalt ut den avtalsmässiga ersättning våra medlemmar har innestående. Man vill heller inte fullt ut erkänna att det inträffade är ett brott mot vårt kollektivavtal. Vi inväntar nästa förhandlingsdatum.

Att dra ut på frågan så länge som man gjort för att sedan återkomma med noll och ingenting är respektlöst mot våra medlemmar som tjänstgjort på scheman som arbetsgivaren konstruerat. Detta med tillit till att man gör detta enligt de lagar och avtal som gäller och att företaget annars ser till att göra rätt för sig om det visar sig att slarv eller den mänskliga faktorn gör att fel har begåtts.

Vi från Seko tycker att det borde ligga i arbetsgivarens intresse att visa att man tar fullt ansvar i sin roll i att leda och fördela arbetet. Seko driver inte frågan för sakens skull utan för våra medlemmar som är ledsna och besvikna på arbetsgivarens agerande. Det kommer vi fortsätta med.