Kategorier
Arbetsmiljö

Skyddsstopp lagt på SJ Götalandståg 31/12

Dagens datorhaveri på SJ har medför att nästan samtliga medarbetare har blivit av med centrala appar i sina jobbtelefoner. Däribland har funktioner som larm, telefonlistor, arbetsdokumentation och annat försvunnit. Detta är appar som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vårt arbete på ett säkert och korrekt sätt.

Särskilt utsatt blir ensamarbete för anställda som blir helt isolerade från arbetsledning och kollegor. Detta datorhaveri kommer dessutom vid en mycket olycklig tidpunkt, då nyårsnatten brukar innehålla både fyllda och fulla tåg. I en sådan arbetsmiljö är det extra viktigt att vi har fungerande arbetsredskap för att kunna garantera säkerheten för både oss anställda och våra resenärer.

På grund av avsaknaden av fungerande arbetsverktyg och en bristande säkerhet har skyddsorganisationen på SJ Götalandståg för en timma sedan lämnar in ett skyddstopp enligt arbetsmiljölagen kap.6 §7.

Skyddsstoppet är villkorat och träder i kraft från och med kl 20.00 ikväll 31/12 och pågår fram tills problemen med vårt arbetsverktyg är löst och personalen kan återgå till ensamarbete.

Skyddsstoppet innebär att alla tåg med bara en tågvärd antingen måste bemannas upp med ytterligare personal eller ställas in.

Vi hoppas såklart att skyddsstoppet ej kommer behöva tas i bruk utan att SJ får bukt med problemen innan kvällens trafik går igång.

Vill du läsa framställan i sin helhet finns den här.

Vänligen
Styrelsen och skyddsombuden för Seko Västtåg