Kategorier
Avtalsrörelse

Förhandlingsdelegation Spårtrafik informerar: Avtalsnytt #1

Idag, den 7 februari 2020, träffades Seko och Almega Tågföretagen för att växla krav och yrkanden i årets avtalsförhandlingar. Kraven som vi presenterade har tagits fram av våra medlemmar genom sina lokala fackliga organisationer ute i verksamheterna och prioriteringen har sedan skett på avtalskonferensen i januari. Därefter har förbundsstyrelsen godkänt vårt yrkande. Den demokratiska processen har varit lång men den ger oss styrka in i förhandlingarna.

Vi kommer löpande att informera om våra och motpartens avtalskrav i detalj. Här är några av de krav som vi lämnat över till motparten: 

  • Vi ställer krav på löneökningar om 3 %, dock lägst 783 kronor, vilket är en rimlig nivå som både kommer ge våra medlemmar reallöneökningar och hålla ekonomin i rullning.
  • Vi kräver också att den låglönemodell som vi införde för tre år sedan skall utvecklas och förstärkas ytterligare. 
  • Vår arbetsmiljö kräver satsningar! Arbetet mot sexuella trakasserier behöver snäppas upp och med utgångspunkt i vår rapport om hot och våld ställer vi krav på arbetsgivarna i denna fråga också. Vidare behöver vi freda mer tid runt fridagar och helger för att möjliggöra återhämtning, vila och mer tid på hemmaplan.
  • Vi vill se utvecklingen till ett modernt kollektivavtal, genom att ge den enskilde rätt att växla semesterersättning mot fler lediga dagar och minska arbetsgivarens möjligheter att påtvinga anställda ofrivillig deltid. 
  • Våra lokala avtalsvillkor har under avtalsperioden varit under attack på ett sätt som vi inte sett förut. Särskilt i samband med upphandling. Vi kommer att kämpa tills vi når en lösning som gör att villkoren är ohotade i framtiden!

När det gäller motpartens krav har vi precis tagit del av dem och börjat att analysera dem. Vi står en bit ifrån varandra, för att uttrycka oss försiktigt. Vi kommer att skicka ut information om vad arbetsgivarna kräver.

Det kommer att bli tuffa förhandlingar, men vi känner oss trygga i att våra medlemmar står upp bakom våra krav och är beredda att ta fajten. Nu gäller det för oss alla att hålla ihop och stå upp för varandra. Varenda en ska gå med i Seko. Det jobbet ligger på var och en av oss, det är inte någon annan som tar snacket med jobbarkompisarna om att gå med. Det snacket måste både du, och vi, ta. Tillsammans är vi starka!

Hälsningar

Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik