Kategorier
Avtalsrörelse

Lönerevision

Vi har äntligen fått underlag och bud från SJ Götalandståg gällande befattningslönerna. Vi kan konstatera att vi i nuläget verkar stå långt ifrån varandra.

  • Löneskillnaden mellan förbunden är inte löst.
  • Vårt förslag gällande registeravgiften för lokförare är obesvarat.
  • Arbetsinsatsen från våra tågvärdar, som varit i frontlinjen under pandemin, måste värderas högre.

Seko kommer lägga ett eget motbud inom kort.