Kategorier
Avtal och regler Löner

Information om lokala löne- och avtalsförhandlingar

Seko har nu inlett den lokala lönerevisionen på SJ Götalandståg.

Lönerevisionen omfattar i år 4,1% som genererar till en lönepott som ska fördelas på Sekos medlemmar.

Enligt tidsplanen från SJ Götalandståg ska förhandlingarna vara avslutade i början av juli men den nya lönen betalas ut först 25 september. Tidpunkten för när den nya lönen ska betalas är inte något vi har kommit överens om.

För medlemmar med individuella löner ska lönesamtal ske med närmaste chef.

För medlemmar med tarifflön har vi ännu inte fått något förslag att ta ställning till. Vi förutsätter att varje yrkesgrupp ska behandlas för sig när potten fördelas. Det finns också olösta frågor kring tillägg som vi ser behöver lösas.

I samband med att förhandlingarna inleddes överlämnade vi också Sekos yrkanden gällande lokala villkor:

  • Översyn av körlärar- och instruktörsuppdrag gällande hur stor del av arbetstiden och vilka arbetsuppgifter tillägget omfattar
  • Införande av fast tillägg för handledaruppdrag som tågvärd
  • Minska antal deltidstjänster
  • Tjänstgöringstur understigande fem timmar ska tillgodoräknas med fem timmar
  • Ökad återhämtning kring fridagsperioder
  • Ledighet med lön för läkarbesök införs
  • Reglering av gångtid i samband med tjänstgöring görs


Vi ser utöver det att resultatet av de centrala avtalsförhandlingarna resulterat i ny avtalstext som får direkt påverkan på oss och att en översyn av det lokala avtalet bör göras som konsekvens av det. Med tanke på uppgörelsen gällande att införa en arbetstidsförkortning med fler lediga dagar under avtalsperioden vill vi också redan nu börja titta på hur det kan genomföras hos oss.

Förhandlingstillfällen är inbokade fram till början av juli.