Kategorier
Försäkringar m.m.

Information från Seko: Välj aldrig bort pension

SJ har på intranätet publicerat information om möjligheten att avstå flexpension. Vi vill därför dela informationen som Seko ger i frågan:

”Den extra pensionsavsättningens grund är kollektiv och omfattar alla anställda. Enligt ett särskilt regelverk i kollektivavtalet kan en arbetsgivare fatta beslut om att tillåta att en enskild anställd avstår från pensionsavsättning. Om företaget öppnar upp denna möjlighet får varje enskild anställd möjlighet att välja om denne vill ha extra pensionsavsättning eller ta ut avsättningen som lön. Möjligheten att välja bort den extra pensionsavsättningen var ett starkt krav från arbetsgivarorganisationen Almega.

Lönsamt att välja pension
Den som väljer bort pensionsavsättningen får istället den första avsättningen (0,2 procent 2017) som lön men får därefter inte ta del av ytterligare avsättningar, varken som pension eller lön. Du kan alltså tappa upp till 1,8 procent i lön om du väljer bort den extra pensionsavsättningen. Sekos generella råd till våra medlemmar är att aldrig välja bort pension.

Låt inte arbetsgivaren påverka valet
Den som har avstått från den extra pensionsavsättningen kan, om arbetsgivaren medger det (anm. SJ har meddelat att man inte kommer tillåta ändring av valet), återta avståendet och välja pensionsavsättningen istället. Då kommer man tillbaka till den förmånligare pensionslösningen. Valet att avstå eller inte är alltid den enskildes och får aldrig villkoras av arbetsgivaren, med vare sig belöning eller bestraffning. Om du upplever att din arbetsgivare försöker styra ditt val — tveka inte att kontakta Seko.”