Kategorier
Fackligt

Info från turlisteombuden

Lite information från oss som är valda som turlisteombud. Det har varit ett märkligt år med turlistearbetet under T16:s början.

Arbetet med nycklarna har några av oss turlisteombud gjort för de olika depåerna. UV har fått många sena turer så det har inte varit så lätt att få ihop det där. I Göteborg har man lagt ner stor kraft på ombordarnas nycklar. Borås och Nässjö rullar på som vanligt i stort sett. Falköping har jobbat med att få ihop det så bra som möjligt. Vi har fått göra en del avsteg från 19/05-regeln för att få ihop det och det är inte bra men vi gör så gott vi kan för att slippa detta.

Vi har blivit kallade till ett antal förhandlingar om våra turförteckningar men dessa har alltid slutat som arbetsmöten eftersom det aldrig har blivit klart med den så kallade vändstädningen. Så de turer vi går på har aldrig blivit förhandlade utan endast en överenskommelse om att de måste följa vårt avtal. Om vi tar påsken så var inga turer förhandlade så har ni haft turer som inte följer vårt avtal skriv rapport, lämna gärna en kopia till ditt turlisteombud och även skyddet om det handlar om arbetsmiljö.

Nu den 29 mars så hade vi en ny sittning och har nu kommit överens med arbetsgivaren om hur tiden för vändstäd skall gälla under T16. Om man är själv så är det 15 minuter för X61 och Regina samt 10 minuter för X11-14. Är man två vid städning av X61 och Regina så är det 10 minuter per person. Detta gäller T16 och skall utvärderas senast 31 oktober.

Vi skall ha ett par sittningar med arbetsgivaren inom en snar framtid angående sommarens turlistor. Nya gångtider kommer att förhandlas så snart som möjligt.

Hoppas att ni vet vem som är ert lokala turlisteombud. Om inte gör det så hör av till någon som ni vet jobbar fackligt.