Kategorier
Allmänt

SEKO VÄSTINFO MAJ

Från snö till tokhet högsommar under loppet av en vecka. Chockade simmade vi runt i sjön i Västra bodarna och konstaterade att det den 10 maj var 19-20 grader i vattnet, kunde det vara sant? Och på tågen blev det bastu. Nu är det ruskväder igen, här gäller det att hänga med. Förhoppningsvis kommer sommaren tillbaka nån gång i Juli, så brukar det väl vara. Fackligt har det hänt en del också, en del bra grejer som gångtidskompensation, en tvist vunnen, och avtalsförhandlingar utan konflikter. Andra saker är lite mer trögjobbat. Här är näst sista Västinfo innan sommaren.

GÅNGTIDER FÖRARE, TIMKOMPENSATION Vid en kontroll av förarnas gångtid har vi konstaterat att den varit för tidsoptimistisk. Den har nu under förhandling fastställts till att från T17 vara 4 km/h, vilket innebär15 min till klbg, 26 min till Mvh, Ogr och Sp66. I framtiden kommer att användas 4km/h vid nya gångtidsrelationer. Under perioden 1 feb till 10 dec 2016 läggs 3 timmar in på samtliga förares timkonto som kompensation!

CENTRALA AVTALSFÖRHANDLINGAR SEKO och Almega tecknade den 26/4 ett nytt branschavtal för Spårtrafik. Det sträcker sig över 13 månader och innehåller bland annat löneökning på 2.38% och att bemannings- deltids- och arvodistråd införs i samtliga företag. Detta kan vara till gagn för oss när vi vill öka heltidssysselsättningen, då det innebär att facket blir mer involverade i hur de anställda arbetar. Almegas yrkanden som vissa av er kanske sett och skrämts av blev det inget av med. Att förhandlingarna löpte så pass smidigt i år kan bero på att vi varit tuffa tidigare år.

TURLISTOR Det pågår ett ständigt arbete från våra turlisteombud med att checka av så att turerna håller kollektivavtalet. Även skyddsombuden jobbar med att turerna ska vara drägliga och rapporter tas alltid tacksamt emot, fortsätt skicka in! Överläggningar (dvs samtal med arbetsgivaren inför ev. förhandling) angående turer har hållits i Falköping och Uddevalla, och arbetsgivaren säger sig ha tagit till sig av kritik, vad som sedan händer bevakar vi naturligtvis. I Falköping har SEKO vunnit en tvist gällande ett antal förarturer i december som var för långa. VÄNDSTÄD Att vara två personer på vändstäd vid tightare vändningar är inget som står hugget i sten, utan det testas nu och ska utvärderas i höst, så rapportera gärna! Och fortsätt självklart att rapportera överlag om hur vändstäd fungerar.

NAMNSKYLTSGRUPPEN ”TRYGG OCH SÄKER” Namnskyltsgruppen har bytt namn till ”trygg och säker”, och handlar inte längre enbart om namnskylt utan ska ha ett helhetsgrepp över hur det ser ut att jobba ombord. Förhoppningsvis ska det leda till flera förbättringar i vår arbetsmiljö. När det gäller pilotgruppen som ska bära namnskylt så bygger den på frivillighet, och blir alltså inget genomsnittligt urval, detta tas med i beräkningen då det kan påverka utfallet. Beslutet om namnskylt är uppskjutet ytterligare, till efter sommaren.

DUBBELBEMANNING Ev. dubbelbemanning på ”tunga tåg” är något som skyddskommitén jobbar med. Vi vill uppmuntra till att använda appen rr.sjgot.se för att rapportera in önskan om förstärkning, då det ger ett bra underlag. Tågen behöver inte vara fulla för att rapportera där, utan gör det varje gång ni känner att ni inte räcker till för resenärerna och hade behövt en kollega, eller när det känns otryggt ombord. Observera att detta är ett komplement till övrig rapportering, så fortsätt även att rapportera via mail/intranät/pappersformulär och ev. LISA vid avvikelser och otrygghet. Kan också nämna att ett nytt enklare rapportsystem är under utveckling. Tiden för dubbelbemanning på helgpendlarna är på gång att senareläggas till att börja kl 21 i stället för 20, detta för att ha resurser till att dubbelbemanna andra tåg än bara pendlarna. Av tradition är det bara på pendeln det varit praxis att ha ”fyllekvällsdubbelbemanning”, men det har vi väl alla märkt att det kan behövas även på andra håll.

AKTIVITETER PÅ GÅNG 24/5 bjuds det på smörgåstårta i Falköping för att fira den vunna tvisten. Det finns pengar till att ordna roliga medlemsaktiviteter emellanåt, och den danmarksresa som vi tidigare gjort är en sådan som vi vet att flera vill göra om. För en del av er blir det för långt att åka för att vara med på det, och vi funderar därför över alternativ på aktiviteter som utgår från andra platser än Göteborg. Kom hemskt gärna med förslag till oss så tar vi med oss det till kommande styrelsemöten!

JOBBA FACKLIGT? Det ser ut som att vi kommer att få minst en vakans i styrelsen i höst, och i Falköping saknar SEKO ett skyddsombud. Känner du någon som är sugen på att jobba fackligt, eller om du själv är intresserad och vill veta mer om vad det innebär, prata med någon av oss, eller med Sven Abrahamsson i valberedningen. Ni är fortfarande hemskt välkomna upp till oss under våra expeditionsdagar i Göteborg på torsdagar. SEKO-kontoret som delas med övrig facklig verksamhet i SJ-huset ligger på plan2. Gå till högra hörnet, och sedan genom kontorslandskapet tills ni kommer till nästa hörn så hittar ni oss. Ibland hänger vi också i fikarummet. Hälsningar Styrelsen Seko klubb Västtåg genom sekreterare Helena Jäderberg

Styrelsen består av: Christina Levinsson, ordförande (Borås) Fredrik Eriksson, vice ordförande (Nässjö) Helena Jäderberg, sekreterare (Göteborg) Anders Martinsson, kassör (Uddevalla) Jessica Sander, studie- medlemsrekryterings- och ungdomsansvarig (Göteborg) Marie Norling, jämställdhets- och arbetsmiljöansvarig (Göteborg) Ingemar Nordén, försäkringsansvarig (Borås) Johannes Vidén, facklig politisk ansvarig (Göteborg, har f.n. mandat för Uddevalla) Stig-Göran Asp, förhandlingsansvarig(Borås) Jenny Randulv, förhandlingsansvarig (Göteborg) Erika Nordström, turlisteansvarig (Falköping) Malin Qvist, ledamot (Nässjö) Malin Lidén, ledamot (Falköping)