Kategorier
Okategoriserade

Seko västinfo Oktober

SEKO VÄSTINFO OKTOBER 2016

 

 

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSMÖTET I GBG 22/9

 

Vi vill tacka för ett välbesökt och givande medlemsmöte med många bra diskussioner, frågor och förslag! En hel del viktiga saker kom upp så huvuddelen av detta månadsbrev blir en sammanfattning av mötet där vi hoppats ha fått med det mesta av det.

 

Frågor som kommit upp (som vi kunnat svara på)

 

Blir det några APT?

Bl.a. p.g.a många utbildningar är apt uppskjutna, så det blir i alla fall inga under hösten.  De filar på att ha något slags ”stor-apt” senare. (edit.: detta var den info vi fått, men enligt nya veckobrevet ser det ut som att det ändå ska bli något slags apt snart)

 

Varför får vi så sena svar vid sökning av ströledigheter i god tid?

Vi har haft denna fråga uppe och arbetsgivaren har lovat ta det vidare, och komma med något svar i frågan i oktober (även detta verkar vara på g som ni ser i mail från Helena Isaksson fre 7/10!).

 

Hur går det med personburna kameran?

Det är pilotprojekt på gång inom kort.

 

När ska vi skriva LISA-rapport?

Lisa är vid olyckor, tillbud och hot-våldsituationer som rör oss som personal, och när något påverkar vårt välmående . Vid LISA går rapporten direkt till skyddet, som då kan agera snabbt. Det är ej användarvänligt, men nytt system som ska ersätta all rapportering är på gång. Tyvärr har rapporterna nu börjat mattas av efter att det rapporterats ganska flitigt ett tag.

 

Ska man skriva rapport när man inte hunnit visera hela tåget?

Ja, där är enklast att använda appen rr.sjgot.se som kan användas både till att rapportera fullt tåg och bemanningsförstärkning.

 

Fortsätter vi med kontanter?

Kontanthantering planeras att försvinna under 2017 med undantag för JLT.

 

Ska man jobba färre timmar om man på skubben jobbar mycket natt?

Ja, vi bör kolla av så vi inte jobbar natt (arbetstid förlagd mellan 22-06) mer än i genomsnitt 6h/vecka. Jobbar vi mer nattetid än så ska vi ha 36 timmars arbetsvecka precis som de som går på nattgrupp.

 

Hur långa pass ska jag jobba när jag är under rehabilitering?

Det brukar vara så att en rehabiliteringsplan görs vid sjukskrivning, där minskad arbetstid innebär att om man t.ex. är sjukskriven 50% bör arbetspassen vara c:a 4h. Att jobba långa pass och ha en massa procentdagar är ingen bra lösning under rehabilitering, och kan även leda till indragen ersättning från försäkringskassan. Från fackligt håll är vi väl medvetna om att detta funkar dåligt, att personer under rehab ofta får alltför långa och tuffa pass, och styrelse och skyddsombud jobbar med detta just nu. Får du problem, kontakta någon av oss, och tänk på att du också har rätt att ha med någon facklig när du pratar med arbetsgivaren.

 

Hur länge kan man gå sjukskriven innan man blir uppsagd?

Finns inget konkret att gå på, utan det är individuellt utifrån situation, men enligt vår ombudsman Maud är huvudregeln ”Så länge man kan utföra ett arbete av betydelse för arbetsgivaren blir man inte uppsagd” .  I första hand ska det hittas alternativa  arbetsuppgifter som kan utföras, men våra möjligheter till arbete som ej är ombord på tåget är ju begränsade, så på sikt får man ju börja titta efter annat arbete om det inte är troligt att kunna komma tillbaka.

 

Hur ska jag göra när jag har en skitjobbig lång tur, som ändå följer vårt avtal, t.ex. en maxad nästan tolv timmar lång tur som avslutas med ags-pendlar? Man är inte så pigg och skärpt där i slutet av turen. Ska detta rapporteras?

Ja, vi vill jättegärna ha in rapporter på turer som inte är drägliga, så jobbar vi för en förändring. Om du bara rapporterar till arbetsgivaren kommer det inte till våra turlisteombud, så det är väldigt viktigt att du rapporterar även till oss! Huvudansvariga för turerna är Erika Nordström, erika.nordström@sj.se och ”Stisse”, Stig-Göran Asp i Borås stig-goran.asp@sj.se  så hör främst av er till någon av dem. Rapportera gärna även i LISA.

 

Ska jag rapportera in felaktig tur även om det bara är några minuter det handlar om?

Ja! Och även här förstås viktigt att våra turlisteombud får rapporten.

 

Om jag själv känner att jag behöver tas ur tjänst efter incident, kan opsl neka mig?

Du känner dig själv bäst i det läget, och de gör fel om de ifrågasätter dig, försöker övertala dig att jobba vidare, eller säger att du får sjukskriva dig. Skyddsorganisationen och arbetsgivaren kollar just nu på att kanske införa en s.k. ”mjuk tut”, att under kortare tid tas ur tjänst vid situationer som är mindre allvarliga, där det räcker att få en paus. Men att det införs ska inte betyda att det blir en standard vid all tutning.

 

Varför är det bara ”fyllependlarna” som vi måste ha dubbelbemanning på?

Götalandståg får ej betalt för förstärkning från västtrafik utan det används ett generellt överskott till detta. Av tradition är de sena helgpendlarna efter 20 förstärkta, men detta ska förhandlas om. Enligt statistik händer mer otrevliga incidenter på andra tider, t.ex. mån och tors em. Dock är det förstås troligt att dubbelbemanningen på helgkvällar har en förebyggande effekt. Men det kan alltså bli aktuellt att t.ex. senarelägga dubbelbemanningen av helgpendlarna något och i stället dubbelbemanna andra tåg.

 

Kommer det något nytt planeringssystem?

Ja, det nya IVU provkörs just nu, så det är på gång!

 

Hur kan jag få veta mer om hur det funkar med min pension eller försäkringar?

Kontakta Lillemor Rånevik, försäkring- och pensionsombudsman. Lillemor.ranevik@seko.se, 031-429422

 

Vad hände med brandtvisten (När vi fick åka många pendelsvängar Bohus-Älvängen utan tillgång till rastlokal)?

Detta har gått upp till central nivå då vi var oeniga med arbetsgivaren om vad som kan räknas som pausutrymme. Vi har ej hört något i nuläget.

 

Kommer det något nytt sådant kollektivavtal i fickformat som tidigare funnits? 

Ja, det är på gång! Kommer i era fack när det är tryckt och klart!

 

Frågor och förslag som vi tar med oss/tar vidare

 

Vi har varje månad ett forum som kallas MBL-möte (MBL=medbestämmandelagen) där utsända fackliga förtroendevalda och arbetsgivaren utbyter information och tar upp frågor. Även skyddsorganisationen och turlisteombud/turkonstruktörer har möten på sina håll. Ni får väldigt gärna komma med fler frågor och förslag som vi kan ta upp på dessa möten. Dessa punkter kommer vi att ta med oss från medlemsmötet:

 

Skulle vi kunna få inlagt tid för att skriva rapporter på arbetstid? Det kan lätt falla bort eftersom vi inte vill/hinner göra det direkt efter jobbet.

Vi behöver wi-fi på tågen då det ofta funkar dåligt att betala med online-kort. Extra viktigt om kontantköp ska tas bort.

Börskrivningen på att sluta senast 18 och att börja tidigast 8 före/efter fridag hade lika gärna kunna slopas, då ingen bryr sig om den vid schemaläggning. Samma med börskrivningen på överliggning, att de bör vara 11h. Går det inte att åtminstone försöka sträva efter att hålla på ”bör-tiderna”?

Överliggningens dag 2 borde sluta så tidigt som möjligt.

APT har varit mycket av envägskommunikation, vi har inte fått chansen att ställa frågor och komma med synpunkter. APT borde vara vårt forum, och inte bestå av utbildning.

Finns det någon statistik över kön på personal och incidenter med resenärer?

Vi borde inte behöva använda vår fritid till att gå och få lagat tjänstetelefoner och plattor, eller gå till skräddare med uniform.

Ofta svarar OPSL med att vi ska låta tåget gå sent vid sprucken rast eller överliggning. Det ställer bara till det värre för oss eftersom vi får en mycket jobbigare tågresa med irriterade resenärer o.s.v. så vi kan ändå inte slappna av under rasten eller överliggningen. Såna situationer kunde lätt undvikas genom att rita turer med mer marginal och ha fler reserver.

Önskemål att slippa byta lösen till intranätet så ofta.

Skulle övertid kunna ersättas med schablonbelopp, eller gå automatiskt via xpider där alla förseningar ändå registreras?

Skulle man kunna ha riktade skubbgrupper för tidig/sen/blandad tjänst?

 

Förslag som direkt berör oss i styrelsen och som vi tar till oss:

Mer och tätare information på SEKO västtågs hemsida. T.ex. tips om vad man kan få hjälp med, instruktioner hur man fyller i övertidslapp, vad som gäller för läkarbesök o.s.v.

Vårt expeditionsrum borde byta plats och ligga på samma våning som rastlokalen.

Vi skulle kunna boka rum och ha småmöten oftare.

Vi skulle kunna vara synliga mer i matsalen under våra expeditionsdagar.

Vårt klubbnummer som kan behövas vid byte av klubb är svårt att hitta. (Det är nr 106!)

Som medlemsaktivitet skulle vi kunna åka ringlinjen (spårvagn) och sedan äta middag.

 

 

AKTIVITETER PÅ GÅNG

Medlemsmöte i Uddevalla 25/10 kl15-17, med fyllnadsval till styrelsen. Nominerade i nuläget är Sven-Ove Löf (Gbg) och Magnus Jonsson (F).

 

Studiecirklar är på gång i göteborg 27/10 och 4/11. Mer information skickas ut separat.

 

Fortsätt gärna komma med förslag på sociala aktiviteter så ska vi ta upp det på vårt nästa styrelsemöte 25/10.

 

Hälsningar Styrelsen Seko klubb Västtåg genom sekreterare Helena Jäderberg