Kategorier
Okategoriserade

Möte med RMT

Fredagen den 17/11 gästades vårt drop-in möte i Göteborg av Sean Hoyle från det brittiska fackförbundet RMT. Han berättade om läget för brittiska järnvägsarbetare men också hur det fackliga arbetet ser ut. Idag pågår starka påtryckningar från flera brittiska järnvägsföretag att göra sig av med ombordarpersonal och bemanna tågen med enbart en förare, så kallat DOO-tåg (driver only operated). Det handlar såklart om att kunna göra stora besparingar i lönekostnader för de enskilda bolagen, men för oss anställda handlar det både om att försvara våra jobb och att bibehålla en säker järnväg för oss och våra resenärer.

Enligt statistik som RMT tagit fram har åtta av tio “grab and drag”-olyckor i Storbritannien skett på tåg där man inte har AGS. Dessutom visar undersökningar bland resenärerna att hela 84% av de kvinnliga passagerarna känner sig mer otrygga på tåg utan ombordpersonal.

Ett första steg har i samtliga fall varit att avlägsna AGS-funktionen. Man har motiverat det med att ombordpersonalen ska ha fokus “i tåget och inte utanför”. När AGS-funktionen försvinner, finns det inte heller någon säkerhetsmässig funktion som skyddar anställningen. Det är i många fall samma bolag som trafikerar de brittiska och svenska järnvägsnäten. Arriva, Transdev och MTR bedriver trafik i båda länderna. På MTR i England gick det bara ett par år från avskaffandet av säkerhetsfunktion hos ombordpersonal (alla AGSer blev till BGR) till att all ombordpersonal ersattes av biljettmaskiner. Även om regelverk och upphandlingarna skiljer sig en del mellan Sverige och Storbritannien är det högst sannolikt att de multinationella järnvägsföretagen kommer försöka sig på samma sak här.

I sitt arbete för att behålla ombordpersonalen har RMT både arbetat politiskt och genom att använda konfliktvapnet. Hos de brittiska socialdemokraterna, Labours, nya transportpolitiska program har dom jobbat hårt för att få igenom krav på ett återförstatligande av hela den brittiska järnvägen. Samtidigt planerar man att genomföra flera strejker på persontrafiken till och från London för att få igenom lokala krav på att AGSerna skall behållas.

Vi hoppas att vårt möte innebär starten för mer facklig samverkan på gräsrotsnivå, där vi på ett konkret sätt kan lära av varandras situationer och dela erfarenheter. Vi tackar honom för hans besök och uppmanar våra medlemmar som är mer intresserade att besöka RMTs hemsida för att ta del av mer information.

https://www.rmt.org.uk/home/

/Povel Johansson, Klubbstyrelsen Seko Västtåg