Kategorier
Arbetsmiljö

Skyddstopp rullstolsramp samt uppföljning 6.6a Falköping

Sekos skyddsombud har lagt ett skyddstopp på handhavande och användning av ”stora” rullstolsrampen på Regina 9084-89. Efter inspektion idag av arbetsmiljöverket kvarstår stoppet och SJ Götalandståg riskerar nu vite om man inte vidtar åtgärder.

Ett skyddsstopp innebär att ett skyddsombud kräver att arbetsuppgifter som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa omedelbart stoppas. Ska detta hävas krävs en inspektion av arbetsmiljöverket på arbetsplatsen.

Gällande 6.6a:n som lämnades in i Falköping (http://www.sekovasttag.se/2019/02/07/6-6a-i-falkoping/) har arbetsgivaren återkommit med en tidsplan där man uppger att inflyttning i nya lokaler kommer ske under 2019, förmodligen under hösten.