Kategorier
Studier

Gå Sekos medlemsutbildning!

Seko Västtåg erbjuder dig som är Seko-medlem en endags studiecirkel i kollektivavtalet på SJ Götalandståg och allt du undrar över som medlem!

Har du arbetsdag så har du rätt till ledighet med löneavdrag (C-ledighet). I Xpider väljer du tjänstledighet.

Seko ersätter dig med 116:-/timme skattefritt oavsett om du varit tvungen att ta ledigt eller inte!

Klubben bjuder på lunch!

 

Bra och rättvis lön ,Trygghet i anställningen, Arbetstider m.m.

Studiecirkeln bygger på att ni som deltagare är aktiva och själva söker svaren.

Ni får lära er att hitta kunskap och att i en aktiv diskussion landa i egna slutsatser om hur framtidens fackförening ska utformas.
 

Tillfällen:

Uddevalla torsdag 9/5 (sista anmälningsdag 24/4)

Lidköping onsdag 16/5 (sista anmälningsdag 2/5)

Göteborg torsdag 28/5 (sista anmälningsdag 13/5)

Övriga åkstationer får datum under hösten.

 

För mer info se anslagstavla på respektive depå!

 

Anmäl er till studieansvarig: Sven-Ove Löf

Sven-Ove.lof@sj.se

0700029547