Kategorier
Fackligt

På gång inför T16

Nu är hösten här och tidtabellsskiftet närmar sig. Detta innebär att det nya avtalet mellan SJ och västtrafik snart börjar gälla. Detta kommer att innebära vissa förändringar för oss.

Det pratas om samlokalisering, samåkning, ny uniform och alkotest.

Samlokalisering

SJ Götalandståg har sett över många olika sätt att effektivisera vår verksamhet, ett av dem är att dela lokaler med SJ AB. Vad vi ser kommer bytet av lokal inte innebära några försämringar för oss. I den förhandling som vi hade angående detta så tog vi fram några orospunkter, exempelvis få toaletter, trängsel i lunchrum när vi har utbildning och APT och att två företagskulturer möts. Dock är vi övertygade om att detta kommer gå bra, vi på Götalandståg är ett gött gäng och det är även de på SJ AB. Så vi kommer bara få det ännu trevligare på jobbet. Arbetsgivaren har också tagit våra orospunkter på allvar och uppstår problem så ser vi att de har lösningar. Vi kommer som tidigast att flytta in vid månadsskiftet mellan januari och februari. (Vill du se planlösningarna på huset så finns de på Intranätet.)

Samåkning

Obs! Berör i dagsläget endast förare i Göteborg.

Detta handlar om att köpa och sälja tjänst mellan bolagen. Syftet är att minska undertiden och med det göra en besparing, den positiva effekten för oss blir en mer varierad tjänst. I dagsläget sitter vi i en arbetsgrupp för att få fram ett avtal för hur detta ska gå till och minimera risken för avtalsdumpning. Det som vi redan nu vet är att det blir frivilligt om man vill köra de tågen som köps från SJ. SJ-personal kommer få ett tillägg om de kör turer som till någon del är med tåg från Västtågen (hur tillägget ser ut är dock inte klart), turer på Götalandståg kommer att utformas efter vårt kollektivavtal, utbildning kommer ges på fordon och arbetsrutiner där de skiljer sig och antalet kommer vara omkring 20 personer. Det skall göras en utredning om man kan genomföra detta även på ombordsidan då det kunde minska behovet av deltidsanställningar.

Uniformen

Vi kommer få en ny färg på och även ny färg på slips och scarf. Uniformen kommer dock inte bytas ut förrän vi ska göra våra årliga uniformsbeställningar.

Avtalsrörelse 2016

Vi i SEKO kommer ha en branschkonferens innan året är slut där vi kommer fram till vad vi vill yrka på i avtalsrörelsen. Vad vi från lokal nivå kommer ta med oss är rätten till heltid men också rätten till fritid.

Vårt krav på löneökning beslutar vi tillsammans med de andra fackliga organisationerna i LO.