Författararkiv: Seko klubb Västtåg

Skyddstopp rullstolsramp samt uppföljning 6.6a Falköping

Sekos skyddsombud har lagt ett skyddstopp på handhavande och användning av ”stora” rullstolsrampen på Regina 9084-89. Efter inspektion idag av arbetsmiljöverket kvarstår stoppet och SJ Götalandståg riskerar nu vite om man inte vidtar åtgärder. Ett skyddsstopp innebär att ett skyddsombud kräver att arbetsuppgifter som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa omedelbart stoppas. Ska detta… Läs mer »

Förhandling vändstäd Kinnekulle

SJ Götalandståg kallade till förhandling med anledning av att man har för avsikt att införa arbetsrutinen vändstäd, som tillämpas i övrig verksamhet, även på Kinnekulletrafiken och det uppstår ändringar i turerna som konsekvens av detta. Fyra av turerna i Mariestad (L 9506, L 9526, S 9507, S 9517) hade sedan tidigare förhandlade avsteg med över… Läs mer »

6.6a i Falköping

I fredags lämnade Sekos skyddsombud i Falköping in en 6.6a anmälan till arbetsgivaren. Det handlar om den bristande arbetsmiljön på åkstationen där en personalstyrka på 80 personer delar på den rastlokal som är ca 70m2. Alla som arbetar i Falköping eller haft sin rast där kan nog känna igen sig i beskrivning; ”Det blir lätt… Läs mer »

Seko Västtåg lämnar remissvar på lagförslaget att inskränka strejkrätten

Med stöd i det uttalande mot inskränkningar i strejkrätten som Seko Västtågs årsmöte antog 2018 så beslutade styrelsen i tisdags att skicka in ett remissvar till arbetsmarknadsdepartementet på det lagförslag som presenterats. Nedan finns yttrandet i sin helhet; Remissvar ang. Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40) Arbetsmarknadsdepartementet har begärt… Läs mer »

Årsmöte 2019 + Valberedningen informerar

Kallelse till medlemmar i Seko Klubb Västtåg Fredagen 22 februari håller Seko Västtåg årsmöte på Palace festvåning, vid Brunnsparken i centrala Göteborg. Årsmötet börjar 17.00 och pågår fram till 19.00. Observera att årsmötet är strikt alkoholfritt. Efter årsmötet bjuder Seko på middag. Lokalen är tillgänglig fram till midnatt, för de som vill fortsätta umgås så… Läs mer »

Information från MBL

Arbetsgivaren har enligt Medbestämmandelagen (MBL 19 §) informationsplikt till de fackliga organisationerna. Detta innebär rent praktiskt att vi regelbundet har möten där arbetsgivaren informerar oss om olika saker som händer i verksamheten och vi har möjlighet att komma med frågor och ta upp sådant som vi inte tycker fungerar. Här är några anteckningar från vårt… Läs mer »

Kategori: MBL

Studieprogram 2019

Kära medlemmar, Seko Västs studieprogram för 2019 finns nu ute! I detta hittar ett stort antal kurser som behandlar allt från fackförbundens roll i samhället, feminism, jämställdhet och arbetsmiljö till studiecirklar om pension och temadagar för blivande föräldrar. I år kan man även låta sig lockas av ett par nya rubriker som ”#metoo – fackliga… Läs mer »

Semester 2019

Semestersökningen ligger nu ute på intranätet. I samband med detta vill vi ge lite information gällande en pågående tvist och också uppmärksamma er på ett par förändringar som arbetsgivaren avviserat. Tvist angående semesterdagar i maj/september Semesterlagen anger att alla anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Detta gäller alltså hela veckor och är… Läs mer »

Uppdatering Rapid

Vi har under hösten haft flertalet möten i referensgruppen med representanter från Seko, ST och SJ Götalandståg för att diskutera hur Rapid/IVU ska användas i vår verksamhet. Samtalen har generellt varit konstruktiva. Diskussionen har hittills framförallt handlat om hantering av fridagar, både ordinarie och ”extra”. Precis som arbetsgivaren själva har gått ut med så kommer ett fast… Läs mer »

Turer och nycklar T19

Det är för tillfället mycket prat om IVU/Rapid, men samtidigt fortsätter arbetet med turer och nycklar för T19 som vanligt. Tidsplanen är följande: Vecka 42-43: Utkastmöten med lokala turlisteombud 25 oktober: Arbetsgivarens turförslag skickas till facken 1 november: Arbetsgivarens nyckelförslag skickas till facken 8 november: Förhandling turlistor 14 november: Förhandling nycklar 28-29 november: Inplacering nycklar… Läs mer »