Författararkiv: Seko klubb Västtåg

Medlemsmöte 12/11

Lokal Styrsö, Göteborg 16.00-18.00 Dagordning Mötet öppnas Dagordningens godkännande Val av mötesordf, sekreterare, justerare och rösträknare. Presentation av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2020 Förslag om subventionerad medlemsavgift för nya medlemmar Beslut om verksamhetsplan och budget för 2020 Presentation av styrelsens förslag till yrkanden till central avtalskonferens Beslut om yrkanden till central avtalskonferens… Läs mer »

Avtalsrörelse 2020

Till våren 2020 går det centrala spårtrafikavtalet ut men vår avtalsrörelse har redan börjat. Under medlemsveckan i våras började vi med att ställa frågan; ”Vad är de största problemen på arbetsplatsen?” och ”Hur ska ditt jobb vara i framtiden?”. Alla svar som kom in har sammanställts och tillsammans med det centrala avtalet finns de publicerade… Läs mer »

Info från Seko Västtåg om Rapid

Med anledning av den senaste informationen gällande Rapid vill Sekos representanter i referensgruppen vara tydliga med att det inte finns några överenskommelser om framtida schemamodeller. Från Sekos sida så har vår inställning alltid varit att en ny schemamodell, om den införs, ska innebära en förbättring från det vi har idag. Det vi hittills har sett… Läs mer »

6.6a lagd på sträckan Göteborg-Vänersborg

Skyddsombud har påpekat att det finns oroligheter på tågen och begärt arbetsmiljöåtgärder på sträckan Göteborg-Vänersborg enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 6. Arbetsgivarens åtgärder hittills har inte bedömts som tillräckliga. Vi vill från styrelsen påminna medlemmar om vikten att skriva rapporter när det inte känns tryggt att gå ut i tåget.  Vi tror det finns ett stort mörkertal.… Läs mer »

Sommartider

Från och med juni till augusti har vi inga ordinarie mötestider eller expeditionstider. Vi läser dock klubbmailen kontinuerligt och försöker svara så snabbt som möjligt. Det fackliga arbetet slutar inte för det. Den 11 juli har vi tvisteförhandling gällande semesterdagarna som vi menar utbetalades felaktigt enligt ”5-årsregeln”. Vi har även påkallat förhandling gällande införandet av… Läs mer »

Fortsatt oenighet kring fridagsplan påverkar turlisteförhandlingar

Seko har drivit en tvistefråga där vi ville få erkännande att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet när fridagsplaner för Lidköping och Mariestad inte blev klara förrän 11 december 2018. Vår hållning är att ett fridagsschema är fastställt först när den enskilda medarbetaren kan veta vilka som är dennes lediga dagar och helger för det kommande året.… Läs mer »

Nytt karensavdrag

Riksdagen fattade 2018 beslut om att ersätta den gamla karensdagen med ett karensavdrag. Syftet var att göra avdraget mer rättvist och förutsägbart än den gamla karensdagen som kunde slå väldigt olika, framförallt i yrken där man arbetar långa arbetsdagar. Vi har i vårt kollektivavtal på SJ Götalandståg redan tidigare haft en beräkningsmodell där karensavdraget görs… Läs mer »

Seko klubb Västtåg kallar till medlemsmöte

13 juni klockan 15.00 i lokal Styrsö, entreplan Göteborg. Val av valberedning ska förrättas. Uppdraget som valberedare är viktigt i en förening och består främst i att föreslå till årsmötet de som ska få förtroendet att företräda klubbens medlemmar. De som blir valda kommer få grundutbildning för förtroendevalda och funktionsutbildning för uppdraget. Är du själv… Läs mer »

Lönerevision 2019

Årets lönerevision är klar och de nya lönerna presenteras nedan: Tågvärdar S87: 22 407:- S88: 26 682:- S89: 28 850:- S80: 30 700:- Timlön (GFL): 189,47:- Lokförare S97: 22 407 :- S98: 31 139:- S99: 33 157:- S90: 38 070:- Timlön (GFL): 232,08:- OB Enkel: 20,53:- Kvalificerad: 45,85:- Storhelg: 103,02:- Lönen gäller från 1 maj… Läs mer »