Författararkiv: Seko klubb Västtåg

Förhandlingsinfo: Lönerevision, tvister och semester

Lönerevision Ett säkert vårtecken är den årliga lönerevisionen. Det är en lokal uppgörelse där facket förhandlar med SJ Götalandståg kring det kommande löneläget, både tariff och i-löner. Våra förhandlare har fått yppandeförbud av vår arbetsgivare vilket gör att vi inte kan gå ut med vilka siffror vi har blivit erbjudna av SJ Götalandståg. Däremot vill… Läs mer »

Gå Sekos medlemsutbildning!

Seko Västtåg erbjuder dig som är Seko-medlem en endags studiecirkel i kollektivavtalet på SJ Götalandståg och allt du undrar över som medlem! Har du arbetsdag så har du rätt till ledighet med löneavdrag (C-ledighet). I Xpider väljer du tjänstledighet. Seko ersätter dig med 116:-/timme skattefritt oavsett om du varit tvungen att ta ledigt eller inte!… Läs mer »

Sparad semester

I samband med förra veckans löneutbetalning kom det både hastigt och mindre lustigt för många ett mail om att de som haft sparade semesterdagar som blivit äldre än fem år nu får dessa utbetalda i pengar. Vi har fått många frågor om detta och har försökt reda ut läget med vår centrala ombudsman på spårtrafik.… Läs mer »

Skyddstopp rullstolsramp samt uppföljning 6.6a Falköping

Sekos skyddsombud har lagt ett skyddstopp på handhavande och användning av ”stora” rullstolsrampen på Regina 9084-89. Efter inspektion idag av arbetsmiljöverket kvarstår stoppet och SJ Götalandståg riskerar nu vite om man inte vidtar åtgärder. Ett skyddsstopp innebär att ett skyddsombud kräver att arbetsuppgifter som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa omedelbart stoppas. Ska detta… Läs mer »

Förhandling vändstäd Kinnekulle

SJ Götalandståg kallade till förhandling med anledning av att man har för avsikt att införa arbetsrutinen vändstäd, som tillämpas i övrig verksamhet, även på Kinnekulletrafiken och det uppstår ändringar i turerna som konsekvens av detta. Fyra av turerna i Mariestad (L 9506, L 9526, S 9507, S 9517) hade sedan tidigare förhandlade avsteg med över… Läs mer »

6.6a i Falköping

I fredags lämnade Sekos skyddsombud i Falköping in en 6.6a anmälan till arbetsgivaren. Det handlar om den bristande arbetsmiljön på åkstationen där en personalstyrka på 80 personer delar på den rastlokal som är ca 70m2. Alla som arbetar i Falköping eller haft sin rast där kan nog känna igen sig i beskrivning; ”Det blir lätt… Läs mer »

Seko Västtåg lämnar remissvar på lagförslaget att inskränka strejkrätten

Med stöd i det uttalande mot inskränkningar i strejkrätten som Seko Västtågs årsmöte antog 2018 så beslutade styrelsen i tisdags att skicka in ett remissvar till arbetsmarknadsdepartementet på det lagförslag som presenterats. Nedan finns yttrandet i sin helhet; Remissvar ang. Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40) Arbetsmarknadsdepartementet har begärt… Läs mer »

Årsmöte 2019 + Valberedningen informerar

Kallelse till medlemmar i Seko Klubb Västtåg Fredagen 22 februari håller Seko Västtåg årsmöte på Palace festvåning, vid Brunnsparken i centrala Göteborg. Årsmötet börjar 17.00 och pågår fram till 19.00. Observera att årsmötet är strikt alkoholfritt. Efter årsmötet bjuder Seko på middag. Lokalen är tillgänglig fram till midnatt, för de som vill fortsätta umgås så… Läs mer »

Information från MBL

Arbetsgivaren har enligt Medbestämmandelagen (MBL 19 §) informationsplikt till de fackliga organisationerna. Detta innebär rent praktiskt att vi regelbundet har möten där arbetsgivaren informerar oss om olika saker som händer i verksamheten och vi har möjlighet att komma med frågor och ta upp sådant som vi inte tycker fungerar. Här är några anteckningar från vårt… Läs mer »

Kategori: MBL

Studieprogram 2019

Kära medlemmar, Seko Västs studieprogram för 2019 finns nu ute! I detta hittar ett stort antal kurser som behandlar allt från fackförbundens roll i samhället, feminism, jämställdhet och arbetsmiljö till studiecirklar om pension och temadagar för blivande föräldrar. I år kan man även låta sig lockas av ett par nya rubriker som ”#metoo – fackliga… Läs mer »