Kategorier
Okategoriserade

Viktig information till deltidstjänstlediga

Det har kommit till vår kännedom att arbetsgivaren har kontaktat partiellt tjänstlediga om att man har en semesterskuld efter 2023. Vi har börjat kartlägga hur många medlemmar som har drabbats, och på vilka sätt.

Är du partiellt tjänstledig och har drabbats av en semesterskuld behöver du höra av dig till oss i klubben omgående. Detta för att vi ska kunna kartlägga skulderna individ för individ med arbetsgivaren. Mejla till: styrelsen@sekovasttag.se

Det finns i dagsläget en del oklarheter kring hur semesterskulderna har beräknats och om skulderna stämmer, både från vårt perspektiv och från arbetsgivarens.