Kategorier
Okategoriserade

Gällande schemaändringskorridoren

Imorgon den 1 mars skulle den s k schemaändringskorridoren från det centrala avtalet trätt i kraft. Schemaändringskorridoren är ett resultat av avtalsrörelsen 2023, och reglerar bland annat hur sena ändringar i schemat får ske samt ska kompenseras.

Som en del i förhandlingarna för att nå en lokal överenskommelse har klubben tillsammans med Seko SJ och Seko klubb Norrlandståg kommit överens med arbetsgivaren om att vänta med införandet av schemaändringskorridoren till 1 maj i år.

Anledningen till framskjutandet är de pågående förhandlingarna för att få till ett så starkt lokalt avtal som möjligt. Som en del av överenskommelsen kommer tidsförskjutningstilläggen att höjas med 50% från 1 mars till och med den 30 april.