Kategorier
Allmänt

Dubbelbemanning på pendeltåg

Vi blev under gårdagen uppmärksammade av skyddsombud att dubbelbemanningen på pendeltågen dras in mellan kl. 20-22 från och med 15/12. Efter att vi påtalat att det är oerhört angeläget att personalen får information om detta publicerade så företaget information på intranätet. Vi vill betona att varken skyddsorganisationen eller Seko tidigare har blivit informerade om dessa planer. Några förhandlingar har ej hållits. Vi anser att detta är en betydande förändring i verksamheten och ser över hur vi kan agera i frågan.

Rent allmänt är det ett tecken på att ledningen visar mycket dålig förståelse för vår arbetssituation när man inte anser sig behöva förankra den här sortens förändring hos sin personal utan väntar med att gå ut med informationen till absolut sista stund. Detta trots att beslutet varit fattat sedan länge.

Inför kommande helg vill vi uppmana alla att tänka på sin egen säkerhet i första hand och att rapportera alla eventuella incidenter och obehag som ni känner.

Vi räknar med att få anledning att återkomma i frågan.