Kategorier
Allmänt

Valberedning informerar

Känner du någon eller är du själv intresserad av att engagera dig fackligt? Skicka ett mail till valberedningen. Nominerar du någon så ska den tillfrågade vara tillfrågad.

Nomineringsstopp är den 15 februari

Som förtroendevald inom Seko kommer man att få gå ett par utbildningar inom sitt uppdrag.

 

Valbara poster:

Fyllnadsval styrelseledamot 1 st.

Kassör

Styrelseledamot 2st

Suppleant 1 st.

Turlisteombud samtliga åkstationer. 1st omb, lokf. G: 2st omb, lokf.

Ordinarie revisor 1 st.

Ersättare revisor 1 st.

Sekoombud

Förslag skickas till valberedningen.

Sven Abrahamsson:mailto:Sven.Abrahamsson@sj.se0700029585

Mimmi Hansson: Mimmi.Hansson@sj.se 0700036513

Roger Patriksson: mailto:Roger.Patriksson@sj.se0700029559