Kategorier
Aktiviteter

Årsmöte 2019 + Valberedningen informerar

Kallelse till medlemmar i Seko Klubb Västtåg

Fredagen 22 februari håller Seko Västtåg årsmöte på Palace festvåning, vid Brunnsparken i centrala Göteborg. Årsmötet börjar 17.00 och pågår fram till 19.00.

Observera att årsmötet är strikt alkoholfritt.

Efter årsmötet bjuder Seko på middag. Lokalen är tillgänglig fram till midnatt, för de som vill fortsätta umgås så håller John Scotts öppet på entrévåningen fram till 03.00.

Egen dricka får ej medtagas utan köpes på plats till självkostnadspris.

Anmälan sker via listor på alla åkstationer. Sista anmälningsdag är torsdag 7 februari. Ange specialkost samt allergier på listan.
För medlemmar från åkstation Mariestad, Lidköping och Nässjö ersätter Seko kostnaden upp till 1.500 kr för hotellrum emot inlämnat kvitto.

Anmälan är bindande.

VARMT VÄLKOMNA!

Valberedning informerar

Känner du någon eller är du själv intresserad av att engagera dig fackligt? Skicka ett mail till valberedningen. Nominerar du någon så ska den tillfrågade vara tillfrågad.

Nomineringsstopp är den 3 februari

Som förtroendevald inom Seko kommer man att få utbildningar inom sitt uppdrag.

Valbara poster:

Ordförande

Styrelseledamot 6st

Suppleant 1 st.

Turlisteombud samtliga åksationer. 1st omb, lokf. G: 2st omb, lokf

Ordinarie revisor 1 st

Ersättare revisor 1st.

Sekoombud

Förslag skickas till valberedningen.

Sven Abrahamsson: Sven.Abrahamsson@sj.se 0700029585

Roger Patriksson: Roger.Patriksson@sj.se 0700029559