Kategorier
Allmänt

Angående inhyrning från SJ AB

Seko Västtåg har förhandlat gällande inhyrning av åkandepersonal från SJ AB.

Vårt krav var att inhyrd personal inte ska arbeta till sämre löner och villkor än de vi normalt har i SJ Götalandståg. Förhandlingarna avslutades i oenighet. Seko har begärt central förhandling i frågan.

Vi hänvisar till arbetsgivaren för övriga frågor gällande detta. Vi välkomnar givetvis våra kollegor från SJ AB och hoppas på en lösning i tvistefrågorna.