Kategorier
Okategoriserade

Uppdaterade namn på hemsidan

Vi har nu haft vårt konstituerande styrelsemöte då vi i styrelsen fördelar våra olika ansvarsområden. Aktuell info med kontaktuppgifter till oss i styrelsen finns nu under fliken ”styrelsen”, och vi har även uppdaterat fliken för Turlisteombud med aktuella namn. Där saknas kontaktinfo, men kommer att kompletteras inom kort.

Om du vill läsa protokollet från årsmötet 24/2 så finner du det under ”dokument”.

 

Kategorier
Okategoriserade

Förhandling förare Göteborg och Nässjö samt ombord Nässjö

Nu har vi även haft förhandlingar för Göteborg och Nässjö

Vi godkände inte det första förslaget från AG  angående nycklarna i Göteborg och Nässjö.

Nu hade vi en ny sittning Fredagen den 9/12 och vi har nu godkänt dessa.

Nycklarna ligger nu ute för gruppsökning och inplacering på dessa är den 21/12.

Göteborg och Nässjö kommer därmed att gå på skubben till den 1/2-2017.

Orsaken till detta är att man inte hinner göra inplaceringen före den 15 /12 eftersom söknings förfarandet bör vara fjorton dagar

och Januaris månads lista skall gå ut den 15/12

 

Det har upptäckts en hel del fel på de turer som vi nu går på och hittar ni fel så skriv rapporter och meddela era CS om problemet

 

Kategorier
Okategoriserade

Senaste nytt från nyckelförhandlingen

Under dagens förhandling så har vi kommit överens med AG om UV och BS lokförares nycklar.På tågvärds sidan är vi överens om G.UV.BS och N nycklar.

Kinnekulle är klart för både lokförare och tågvärdar

Falköpings lokförare och tåvärdar förhandlas den 28/11

Göteborgs förare är vi inte överens om förutom nattgruppen. Vi vill ha in nya förslag från AG på de grupper som är mindre än 12-manna grupper och hade avsteg.

Även i Nässjö lokförare vill vi se ett nytt förslag utan avsteg.

 

Det kommer även att finnas en ( råskubb ) att söka, som endast kommer att ges som möjlighet för Göteborgs och Falköpings förare i nuläget.För att det skall genomföras behövs 6 personer eller minst 4 personer.Man måste även ha utbildning på alla fordon Detta är ett försöks projekt och det är på frivillig basis.
Mer information kommer från AG när det kommer ut som söknings alternativ

Förhandlingsansvarig

Kategorier
Okategoriserade

Seko Väst info November

SEKO VÄSTINFO NOVEMBER 2016
Då börjar detta år lida mot sitt slut, och det största som är på gång just nu är förstås de nya turerna och stundande gruppsökningar. Detta och lite annat informerar vi om i detta månadsbrev.
INFORMATION FRÅN TURLISTANSVARIG
Tänkte berätta och förtydliga lite om hur arbetet kring våra turer och nycklar går till.
Inför T17 har vi som mål att inte godkänna några undantag på nycklarna, detta för att det varit oklarheter vad som har varit ett förhandlat undantag eller inte.
Det har också varit så det att det blivit fler undantag än vi varit överens om under sommarmånaderna, då vi går på skubben allihop, detta förvirrar för alla inblandade.
Vi tänker heller inte vara med i år att göra några nycklar som vi tidigare varit.
Enkelt förklarat så får vi ett förslag från våra turlistkonstruktörer, dessa läggs sedan ut på borden i orderrum/rastlokaler så alla får granska och komma med åsikter, får vi inte in några åsikter antar vi att det känns ok med det som presenteras.
Sedan förhandlas de.
Vi har också strukturerat upp vårt arbete krig turerna, d.v.s. att våra lokala turlistombud granskar turer och nycklar, sedan är det jag och Stisse som förhandlar dessa med arbetsgivaren.
Har ni frågor och funderingar gällande turer vi redan jobbar på ska dessa i första hand tas med arbetsgivaren och därefter med turlistombuden, är det dessutom så att ni anser att turen påverkar arbetsmiljön, då ska ni även prata även skyddsombuden. Fackförbunden ritar inga turer och kan heller inte rätta till felen i turerna.
Den 10 nov (d.v.s idag i skrivande stund) förhandlas de förslag vi fått på turer inför T17.
Nycklarna förhandlas den 24/11 (utom Falköpings omb/lkf som förhandlas 28/11 p.g.a. trafiklägesändringar)
Inplaceringen kommer att ske 6-7/12
Nycklarna börjar att gälla 8/1-17
Kom också ihåg att var och en är sitt egen turlisteombud!
/Erica Nordström, turlistansvarig SEKO västtåg Hemsidan www.sekovasttag.se är uppdaterad med aktuella namn på alla turlisteombud vid respektive åkstation. Där hittar du också den aktuella styrelsen. MEDLEMSMÖTET I UDDEVALLA 25/10 Tack till er som kom till detta möte, där vi informerade och diskuterade ungefär samma saker som tas upp i detta månadsbrev. Dessutom valde vi in två nya ledamöter till våra vakanta platser i styrelsen. Välkomna Sven Ove Löf (G) och Magnus Jonsson (F)! KOLLEKTIVAVTAL I POCKETFORMAT Nu har många av er fått ett kollektivavtal i pocketformat i era fack. Det gick åt fler än vi trodde, så mer är på ingång. Ingen kan förstås hela avtalet utantill, men det är viktigt att ha lite koll på våra regler, det är inte bara arbetsgivarens ansvar. Kollektivavtalet i sin helhet
finns bland ”dokument” på vår hemsida, men det lilla räcker långt som lathund för de flesta frågor som kan dyka upp. SÄG IFRÅN! Om du motvilligt blir ombedd eller förutsätts jobba över din tur eller din rast, våga säg nej! Har du gått med på det kan det bli svårt för oss att tvista i efterhand. Ibland kan det ge snabbare och i slutänden bättre konsekvenser att ”ställa till det” lite i stället för att säga ”okej” och sedan skriva rapport i efterhand. Om t.ex. en tur är alldeles för tight ritad så att det sällan håller, kommer det att märkas mycket tydligare, bli mer kännbart för arbetsgivaren, om flera säger ”nej, nu får ni skicka en reserv eller låta tåget stå, för jag vill ha min rast/avsluta min tur i tid”. OPSL kan i det läget förstås ändå beordra dig, men då bör du kräva att få det skriftligt att det är en beordran. Sen är vi alla olika och där måste vi respektera varandra. Många tycker det är svårt att säga nej i skarpt läge, det är också helt naturligt. Men vi bör som sagt vara medvetna om konsekvenserna. MBL På senaste MBL(”Medbestämmandelagen”)-mötet fick vi en hel del information från arbetsgivaren: Nya IVU, planeringsverktyget, kommer vid T18 när det gamla systemet går i graven. Det verkar lovande. Det blir ett sammanhållet system i stället för flera olika, så att exempelvis vid ändring i operativt skede så sker den på en gång i hela systemet. Övertid skulle kunna attesteras direkt. Nytt anställningsavtal kommer för förare som nyanställs, där det är inskrivet att de kan få köra både åt SJab och Götalandståg, men med vårt avtal. Bara viktigaste utbildningarna kommer att genomföras under hösten. Plattor och telefoner som behöver lagas ska i normalfallet gå via närservice. Vi kan ta dem till servicecenter, men bara om vi själva vill göra det. Det är fortfarande uniform och förarkort som gäller vid utbildning på annan ort, och det är Västtrafik som sätter sig på tvären. Samtal fortsätter och arbetsgivaren säger att de också vill ha en bra lösning. Arbetsgivaren tycker att vi själva ska hålla koll på schemat och säga till om vi jobbar för sent dagen innan utbildningsdag, så att vi får vår nattvila även när vi har lång restid. Det ska komma en ny policy gällande besked om ströledigheter, då det ju varit problem med att vi fått sena besked trots att vi sökt i god tid. Vi har fortfarande flera andra frågor som hänger kvar, då arbetsgivaren vid senaste mötet inte hade alla personer på plats för att svara. Nästa MBL blir 7/12. Har du något du vill att vi tar upp kan du maila mig helena.jaderberg@sj.se, gärna minst någon vecka innan så att vi kan sammanställa och skicka in frågorna i förväg. KINNEKULLE En sak vi litegrann missat är att hälsa alla Kinnekulle-sekoiter välkomna i vår klubb! På senaste styrelsemötet hade vi Lise-Lotte med som berättade om åkstationerna i Lidköping och Mariestad. Det är ganska olika sätt att jobba på, och i nuläget har Kinnekulle en egen bilaga till kollektivavtalet och egna rutiner för gruppsökningar på både gott och ont. Vi
hoppas kunna lära av varandra, och behöver fler fackligt engagerade i Kinnekulle, så hojta om du är sugen! Vi siktar på att ha ett medlemsmöte i Kinnekulle någon gång efter årsskiftet, återkommer om det. BUDGETMÖTE I GBG ONS 30/11
Kl.9-12 i Brännö på plan2 Göteborgsdepån Detta medlemsmöte rör först och främst vår budget för kommande år, men utrymme finns också för andra frågor. Vi kommer bl.a. att ta upp om ev. höjning av medlemsavgiften i samband med bildandet av branschorganisation, och ifall vi ska ha suppleanter i stället för ersättare i styrelsen. Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna! Kallelse har redan skickats separat i ett tidigare mail och vi kommer att påminna igen när det närmar sig. STUDIECIRKLAR OCH UTBILDNING Två studiecirklar för medlemmar har hållits i Göteborg. Om du har missat och vill vara med så kommer det fler tillfällen framöver! Vår studieansvarig Jessica Sander väntar också på att nästa års studieprogram med övriga utbildningar ska dyka upp. Det är kul att gå kurser och du har rätt att få ledigt med ersättning, så fundera på om du är sugen att gå på nånting nästa år, och snacka med Jessica.
ANDRA AKTIVITETER PÅ GÅNG
Vi beklagar att det inte varit prioriterat för oss att styra upp ”nöjesaktiviteter” under hösten, men vi har planer och det kommer!

Kategorier
Okategoriserade

Vad är på gång

Nya turförteckningar för T17 och perioden 11/12 – 8/1 får vi av Arbetsgivaren den 27/10.Detta skall sedan förhandlas den 10/11. Den 24/11 är det ett inplanerat möte angående våra gruppnycklar och resterande period.Det är ett möte den 28/11 som gäller Falköpings förare och ombord och då skall det förhandlas för deras del. Nycklarna skall börja gälla from den 8/1-2017.
10/11  Turlisteförhandling

18/11 Kollektivavtals förhandling

23/11 Styrelsemöte i Falköping

24/11  Turlisteförhandling

28/11 Förhandling Falköping

30/11 Budgetmöte samt medlemsmöte i Göteborg

1/ 12  Tvisteförhandling

7/12  MBL Förhandling

8/12  Styrelsemöte i Falköping

 

styrelsen

 

Kategorier
Okategoriserade

INFO TILL TIMANSTÄLLDA SEKO ANSLUTNA

Du som är timanställd och SEKO ansluten har rätt att få 6% extra när du bokas in på tjänstgöring inom 48 timmar. Du får även 6% extra på turändring som görs inom 48 timmar och som gör att turstart eller turslut förskjuts med mer än 2 timmar.

Bokas du in under dessa omständigheter så fyller du i blanketten ”Uppgift om ändrad tjänstgöring”, där är det viktigt att du skriver namn – anställningsnummer – datum – turnummer. I meddelande fältet anger du ”bokad inom 48 timmar” eller ”tur förskjuten _h _m inom 48h”.
Om du inte vet hur blanketten ser ut så fråga din CS

Kategorier
Okategoriserade

Medlemsmöte i Uddevalla 25/10

Kallelse till Medlemsmöte 25/10

Kl.15-17 i mötesrummet i Uddevalla

Under mötet får du information och senaste nytt från oss i styrelsen, och möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter och förslag.

Fyllnadsval för vakanta styrelseledamoter kommer också att hållas. Nominerade i nuläget är Sven-ove Löf (G) och Magnus Jonsson (F). Vill du nominera någon, kontakta styrelsen eller valberedningen Sven Abrahamsson senast 24/10.


Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna!

Kategorier
Okategoriserade

Seko västinfo Oktober

SEKO VÄSTINFO OKTOBER 2016

 

 

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSMÖTET I GBG 22/9

 

Vi vill tacka för ett välbesökt och givande medlemsmöte med många bra diskussioner, frågor och förslag! En hel del viktiga saker kom upp så huvuddelen av detta månadsbrev blir en sammanfattning av mötet där vi hoppats ha fått med det mesta av det.

 

Frågor som kommit upp (som vi kunnat svara på)

 

Blir det några APT?

Bl.a. p.g.a många utbildningar är apt uppskjutna, så det blir i alla fall inga under hösten.  De filar på att ha något slags ”stor-apt” senare. (edit.: detta var den info vi fått, men enligt nya veckobrevet ser det ut som att det ändå ska bli något slags apt snart)

 

Varför får vi så sena svar vid sökning av ströledigheter i god tid?

Vi har haft denna fråga uppe och arbetsgivaren har lovat ta det vidare, och komma med något svar i frågan i oktober (även detta verkar vara på g som ni ser i mail från Helena Isaksson fre 7/10!).

 

Hur går det med personburna kameran?

Det är pilotprojekt på gång inom kort.

 

När ska vi skriva LISA-rapport?

Lisa är vid olyckor, tillbud och hot-våldsituationer som rör oss som personal, och när något påverkar vårt välmående . Vid LISA går rapporten direkt till skyddet, som då kan agera snabbt. Det är ej användarvänligt, men nytt system som ska ersätta all rapportering är på gång. Tyvärr har rapporterna nu börjat mattas av efter att det rapporterats ganska flitigt ett tag.

 

Ska man skriva rapport när man inte hunnit visera hela tåget?

Ja, där är enklast att använda appen rr.sjgot.se som kan användas både till att rapportera fullt tåg och bemanningsförstärkning.

 

Fortsätter vi med kontanter?

Kontanthantering planeras att försvinna under 2017 med undantag för JLT.

 

Ska man jobba färre timmar om man på skubben jobbar mycket natt?

Ja, vi bör kolla av så vi inte jobbar natt (arbetstid förlagd mellan 22-06) mer än i genomsnitt 6h/vecka. Jobbar vi mer nattetid än så ska vi ha 36 timmars arbetsvecka precis som de som går på nattgrupp.

 

Hur långa pass ska jag jobba när jag är under rehabilitering?

Det brukar vara så att en rehabiliteringsplan görs vid sjukskrivning, där minskad arbetstid innebär att om man t.ex. är sjukskriven 50% bör arbetspassen vara c:a 4h. Att jobba långa pass och ha en massa procentdagar är ingen bra lösning under rehabilitering, och kan även leda till indragen ersättning från försäkringskassan. Från fackligt håll är vi väl medvetna om att detta funkar dåligt, att personer under rehab ofta får alltför långa och tuffa pass, och styrelse och skyddsombud jobbar med detta just nu. Får du problem, kontakta någon av oss, och tänk på att du också har rätt att ha med någon facklig när du pratar med arbetsgivaren.

 

Hur länge kan man gå sjukskriven innan man blir uppsagd?

Finns inget konkret att gå på, utan det är individuellt utifrån situation, men enligt vår ombudsman Maud är huvudregeln ”Så länge man kan utföra ett arbete av betydelse för arbetsgivaren blir man inte uppsagd” .  I första hand ska det hittas alternativa  arbetsuppgifter som kan utföras, men våra möjligheter till arbete som ej är ombord på tåget är ju begränsade, så på sikt får man ju börja titta efter annat arbete om det inte är troligt att kunna komma tillbaka.

 

Hur ska jag göra när jag har en skitjobbig lång tur, som ändå följer vårt avtal, t.ex. en maxad nästan tolv timmar lång tur som avslutas med ags-pendlar? Man är inte så pigg och skärpt där i slutet av turen. Ska detta rapporteras?

Ja, vi vill jättegärna ha in rapporter på turer som inte är drägliga, så jobbar vi för en förändring. Om du bara rapporterar till arbetsgivaren kommer det inte till våra turlisteombud, så det är väldigt viktigt att du rapporterar även till oss! Huvudansvariga för turerna är Erika Nordström, erika.nordström@sj.se och ”Stisse”, Stig-Göran Asp i Borås stig-goran.asp@sj.se  så hör främst av er till någon av dem. Rapportera gärna även i LISA.

 

Ska jag rapportera in felaktig tur även om det bara är några minuter det handlar om?

Ja! Och även här förstås viktigt att våra turlisteombud får rapporten.

 

Om jag själv känner att jag behöver tas ur tjänst efter incident, kan opsl neka mig?

Du känner dig själv bäst i det läget, och de gör fel om de ifrågasätter dig, försöker övertala dig att jobba vidare, eller säger att du får sjukskriva dig. Skyddsorganisationen och arbetsgivaren kollar just nu på att kanske införa en s.k. ”mjuk tut”, att under kortare tid tas ur tjänst vid situationer som är mindre allvarliga, där det räcker att få en paus. Men att det införs ska inte betyda att det blir en standard vid all tutning.

 

Varför är det bara ”fyllependlarna” som vi måste ha dubbelbemanning på?

Götalandståg får ej betalt för förstärkning från västtrafik utan det används ett generellt överskott till detta. Av tradition är de sena helgpendlarna efter 20 förstärkta, men detta ska förhandlas om. Enligt statistik händer mer otrevliga incidenter på andra tider, t.ex. mån och tors em. Dock är det förstås troligt att dubbelbemanningen på helgkvällar har en förebyggande effekt. Men det kan alltså bli aktuellt att t.ex. senarelägga dubbelbemanningen av helgpendlarna något och i stället dubbelbemanna andra tåg.

 

Kommer det något nytt planeringssystem?

Ja, det nya IVU provkörs just nu, så det är på gång!

 

Hur kan jag få veta mer om hur det funkar med min pension eller försäkringar?

Kontakta Lillemor Rånevik, försäkring- och pensionsombudsman. Lillemor.ranevik@seko.se, 031-429422

 

Vad hände med brandtvisten (När vi fick åka många pendelsvängar Bohus-Älvängen utan tillgång till rastlokal)?

Detta har gått upp till central nivå då vi var oeniga med arbetsgivaren om vad som kan räknas som pausutrymme. Vi har ej hört något i nuläget.

 

Kommer det något nytt sådant kollektivavtal i fickformat som tidigare funnits? 

Ja, det är på gång! Kommer i era fack när det är tryckt och klart!

 

Frågor och förslag som vi tar med oss/tar vidare

 

Vi har varje månad ett forum som kallas MBL-möte (MBL=medbestämmandelagen) där utsända fackliga förtroendevalda och arbetsgivaren utbyter information och tar upp frågor. Även skyddsorganisationen och turlisteombud/turkonstruktörer har möten på sina håll. Ni får väldigt gärna komma med fler frågor och förslag som vi kan ta upp på dessa möten. Dessa punkter kommer vi att ta med oss från medlemsmötet:

 

Skulle vi kunna få inlagt tid för att skriva rapporter på arbetstid? Det kan lätt falla bort eftersom vi inte vill/hinner göra det direkt efter jobbet.

Vi behöver wi-fi på tågen då det ofta funkar dåligt att betala med online-kort. Extra viktigt om kontantköp ska tas bort.

Börskrivningen på att sluta senast 18 och att börja tidigast 8 före/efter fridag hade lika gärna kunna slopas, då ingen bryr sig om den vid schemaläggning. Samma med börskrivningen på överliggning, att de bör vara 11h. Går det inte att åtminstone försöka sträva efter att hålla på ”bör-tiderna”?

Överliggningens dag 2 borde sluta så tidigt som möjligt.

APT har varit mycket av envägskommunikation, vi har inte fått chansen att ställa frågor och komma med synpunkter. APT borde vara vårt forum, och inte bestå av utbildning.

Finns det någon statistik över kön på personal och incidenter med resenärer?

Vi borde inte behöva använda vår fritid till att gå och få lagat tjänstetelefoner och plattor, eller gå till skräddare med uniform.

Ofta svarar OPSL med att vi ska låta tåget gå sent vid sprucken rast eller överliggning. Det ställer bara till det värre för oss eftersom vi får en mycket jobbigare tågresa med irriterade resenärer o.s.v. så vi kan ändå inte slappna av under rasten eller överliggningen. Såna situationer kunde lätt undvikas genom att rita turer med mer marginal och ha fler reserver.

Önskemål att slippa byta lösen till intranätet så ofta.

Skulle övertid kunna ersättas med schablonbelopp, eller gå automatiskt via xpider där alla förseningar ändå registreras?

Skulle man kunna ha riktade skubbgrupper för tidig/sen/blandad tjänst?

 

Förslag som direkt berör oss i styrelsen och som vi tar till oss:

Mer och tätare information på SEKO västtågs hemsida. T.ex. tips om vad man kan få hjälp med, instruktioner hur man fyller i övertidslapp, vad som gäller för läkarbesök o.s.v.

Vårt expeditionsrum borde byta plats och ligga på samma våning som rastlokalen.

Vi skulle kunna boka rum och ha småmöten oftare.

Vi skulle kunna vara synliga mer i matsalen under våra expeditionsdagar.

Vårt klubbnummer som kan behövas vid byte av klubb är svårt att hitta. (Det är nr 106!)

Som medlemsaktivitet skulle vi kunna åka ringlinjen (spårvagn) och sedan äta middag.

 

 

AKTIVITETER PÅ GÅNG

Medlemsmöte i Uddevalla 25/10 kl15-17, med fyllnadsval till styrelsen. Nominerade i nuläget är Sven-Ove Löf (Gbg) och Magnus Jonsson (F).

 

Studiecirklar är på gång i göteborg 27/10 och 4/11. Mer information skickas ut separat.

 

Fortsätt gärna komma med förslag på sociala aktiviteter så ska vi ta upp det på vårt nästa styrelsemöte 25/10.

 

Hälsningar Styrelsen Seko klubb Västtåg genom sekreterare Helena Jäderberg

Kategorier
Okategoriserade

Medlemsmöte i Gbg 22/9

Vi kallar till medlemsmöte på Göteborgsdepån i lokal Hönö.

Kl.9-15 på torsdag 22/9.

Du är välkommen att droppa in den tid du har möjlighet, för att få information och senaste nytt från oss, ställa frågor och komma med synpunkter och förslag.

Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna!

 

Kategorier
Okategoriserade

SEKO västinfo sep 2016

SEKO VÄSTINFO September 2016

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET!

Vi har haft en del sittningar med arbetsgivaren, bl.a. lönerevisionen som är avslutad och en del tvister som vi lämnat in, och överläggningar, som har handlat om vår arbetssituation, turer där arbetsgivaren gick emot oss och tog ett arbetsgivarbeslut vi ej var överens om. Seko tycker att går man på ett schema och har sökt specifik grupp så ska det ligga fast till nästa sökning om inte bägge parter är överens om annat! Det är mycket fokus på turer eftersom vi lever med ständiga förändringar hela tiden och det är viktigt att turlisteansvariga är med direkt när det blir känt vid ändringar av turer p.g.a. banarbeten, trafikavbrott  m.m

På facebook har vi ett medlemsforum där man kan ställa frågor och förhoppningsvis få svar, och man kan också komma med åsikter, krav och debattera SÅ LÄNGE DET HANDLAR OM JOBBET ELLER HAR MED FACKET ATT GÖRA! Säg gärna till någon facklig representant att du vill bli inbjuden!

En önskan vore att vi kunde få medlemmars förslag och synpunkter på vad ni tycker vi ska ha fokus på när det gäller fackliga frågor. Som ni vet är ALLA lika viktiga i vår fackförening och är vi enade och värnar vårt kollektivavtal kan vi vara starka gentemot arbetsgivaren!

Kan ni inte komma till våra medlemsmöten så hör gärna av er till någon facklig representant i vår styrelse, eller skriv, eller maila.

Det går också  att lägga en skrivelse i Sekos brevlåda utanför expeditionen!

 

När det gäller skyddsorganisationen så finns de tillgängliga för er, så dra er inte för att kontakta ett skyddsombud, och glöm ej att skriva rapport och lägga i skyddets brevlåda som finns på respektive åkstation!

Jag tänker på er som är under rehab också,  att ni ska veta att ni har rätt att ta med er ett skyddsombud eller en facklig representant när ni träffar arbetsgivaren!

Vi upplever att det är fler som känner sig psykiskt slitna, inte bara hos oss utan allmänt i samhället Så för din hälsas skull, jobbmobilen är ett arbetsverktyg som används under arbetstid. Låt inte den störa din välbehövliga fritid.

När det gäller Försäkringsfrågor så har vi en Försäkringsombudsman som heter Lillemor Rånevik  som ni kan ta hjälp av!

 AKTIVITETER PÅ GÅNG

Medlemsmöte i Göteborg Torsdag 22/9 i mötesrum Hönö, kl 9-15. Välkomna att droppa in den tid ni har möjlighet för att ta del av information eller komma med förslag och diskutera om ni vill.

Medlemsmöten på övriga orter kommer att ske senare i höst, återkommer med information!

Vi håller också på att planera sociala aktiviteter för medlemmar under hösten. Vi tar gärna emot förslag, för att sedan ha några alternativ på aktiviteter på olika platser så att ni som vill vara med inte får så långt att åka.

 Ni är välkomna upp till oss under våra expeditionsdagar i Göteborg på torsdagar. SEKO-kontoret som delas med övrig facklig verksamhet i SJ-huset ligger på plan2. Gå till högra hörnet, och sedan genom kontorslandskapet tills ni kommer till nästa hörn så hittar ni oss. Ibland hänger vi också i fikarummet.

Hälsningar Styrelsen Seko klubb Västtåg genom Ordförande Christina Levinsson och sekreterare Helena Jäderberg