Kategorier
Allmänt Fackligt

SEKO Västinfo Juni

Nu är sommaren gott och väl här, att döma av våra varma tåg och skräniga studentresenärer, och det är dags för sista månadsbrevet innan det får sommarlov. Även våra expeditionsdagar och medlemsaktiviteter kommer att ha uppehåll över sommaren för att återkomma i augusti och senare under hösten. Då blir det både medlemsmöten, utbildningar och någon rolig aktivitet.

I denna västinfo blir det bl.a. en del snack om hur vi ska förhålla oss till regler när vi jobbar, och varför det är viktigt att göra det vi ska och varken mer eller mindre. Sprid gärna vidare till kollegor som kanske ännu inte gått med i facket. 

 

LÖNEREVISIONEN

Förhandlingarna om hur lönehöjningen på i snitt 2.38% ska fördelas har precis börjat och kommer att pågå under sommaren. Justeringar i vårt lokala kollektivavtal kan också komma att göras, men då fredsplikt råder är det ingenting vi måste gå med på om vi inte får något bra tillbaka.

 

TEKNIKHUSBRANDEN

Under teknikhusbranden i vintras anser vi att arbetsgivaren bröt mot kollektivavtalet då för lång tid gick utan möjlighet till paus i pausutrymme utanför tåget. Detta har tvistats om, men ännu inte lett till någon överenskommelse. Vi återkommer.

 

VÄNDSTÄD

Det händer att vi skyndar oss genom städningen eller börjar städa redan under färden, för att slippa stressa, eller för att kunna sluta tidigare. Det ska vi sluta med! Märker arbetsgivaren att det oftast går snabbare än tänkt för oss att vändstäda så kommer tiden att minskas. Slår du dig när du städar under färd så kan det bli problem med försäkringarna. Tänk på att allt vi nu gör ”frivilligt” kan användas emot oss av arbetsgivaren. Om vi t.ex. går med på att städa med resande ombord någon gång så kan arbetsgivaren se det som att det har visat sig gå alldeles utmärkt att städa med folk ombord, så då kan vi börja göra det generellt. Vi måste vara rädda om våra villkor!

Alltså: Håll inte efter och plockstäda extra noga för att du har ett tåg som sedan ska vändstädas, utan jobba som vanligt, och när ditt vändstäd börjar, ta det lugnt. Se till att tåget är tomt och städa sen utan stress och hinn så mycket du hinner, rapportera när det inte funkar.  Om ett tåg du kommer till visar sig redan vara öppet för resande, hoppa över städningen och rapportera. Ha inte dåligt samvete gentemot kollegan som kommer efter, det är inte ditt problem när planeringen inte funkar. Detsamma gäller omvänt – förutsätt inte att din kollega har städat tåget dåligt av lathet, förmodligen fanns det skäl till att det inte kunde göras.

 

Att jobba så lugnt och ostressat vi kan gäller för övrigt alla våra arbetsuppgifter. Ingen kommer att tacka dig för att du rejsar igenom din arbetsdag. Ibland blir det stress som vi inte rår över och ibland känns det för jäkligt att kanske behöva ställa till det, och vi gör förstås våra avvägningar. Men att ”ställa till det” en gång kan leda till förbättringar på sikt eftersom ett problem (t.ex. tidsbrist i turen) då uppmärksammas på ett helt annat sätt än om vi stressar och fixar det prickfritt.

 

 

VIKTEN AV ATT HÅLLA PÅ ARBETSTIDSREGLERNA

Det händer oss alla ibland att våra arbetstidslagar och avtal kommer lite i vägen för våra egna tillfälliga intressen. Du kanske hade velat byta tur med en kollega för att kunna göra något kul eller viktigt, men då kommer du sluta lite för sent innan din FP-dag (eller dygnsvilan spricker med 20 min) och ppl vägrar göra ett undantag med hänvisning till avtalet. Är det så farligt med ett litet undantag när det är du själv som ber om det?

 

Svaret är ja, det är farligt med undantag. Våra lagar och kollektivavtal finns där för våran skull. Oftast är vi väl glada över att vår dygnsvila är på 11 timmar, att vi får gå hem kl19 innan vår lediga helg, och att vi slipper delade pass med obetalt emellan? Och en regel som kanske inte är särskilt viktig för dig personligen kan vara mycket avgörande för någon kollega som är i en annan livssituation. Vi måste tänka lite längre. Börjar vi tumma på vårt avtal när det passar oss så legitimerar vi att arbetsgivaren gör detsamma när det passar denne, och plötsligt finns det inga regler att luta oss mot längre.

 

Nu blev det som ni säkert vet så att vi för att få igenom förra förhandlingen gick med på att begränsat antal avsteg från 19-05 regeln (att vi ska sluta senast 19/börja tidigast 05 före/efter FP-dag). Men det är viktigt att kontrollera att det är dessa undantag som görs och inte fler! Det som gäller är max en gång/tolvveckorsperiod på fasta gruppnycklar, och max 4 ggr per år för de som går på skubben. Det får inte smygas in fler avsteg under t.ex. tillfällig sommarskubb.

 

DU ÄR DITT EGET SKYDDSOMBUD

Med detta menar vi inte att du inte ska ta hjälp av våra duktiga skyddsombud när du behöver. Vi syftar på att när schemat är tufft trots att det följer kollektivavtalet har vi inte så stor makt från fackligt håll. Du känner dock dig själv och din kropp och vet när du inte pallar mer. Får du ett för dig omänskligt schema framför dig, prata med ppl och se om det kan gå att lösa på något annat sätt. Funkar det ej och du håller på att paja ihop eller bli farlig för trafiksäkerheten – sjukskriv dig.

 

ÅKNING PÅ SJAB:s x40-TÅG

Vid arbete på SJab:s regionaltåg har våra tågvärdar ingen fordonsutbildning och inget säkerhetsansvar. Därför ska vi gå bredvid SJ:abs personal, ej jobba själva. Så är det sagt men det funkar inte så i praktiken, då man ofta delar på sig och jobbar var för sig på SJ:ab-tågvärdens direktiv. Vi får/ska inte jobba själva oavsett vad SJAb-kollegan säger. Vill den andra tågvärden inte ha dig med runt i tåget så kan du förstås stanna där du är, men du ska inte jobba självständigt i tåget eftersom du inte har den kompetens som krävs om något oförutsett skulle hända.

 

TIMANSTÄLLDA SEKO-MEDLEMMAR

Vi har i tidigare månadsbrev gett er lite luddig information, här kommer den tydligare:

Du som är timanställd och SEKO ansluten har rätt att få 6% extra när du bokas in på tjänstgöring inom 48 timmar. Du får även 6% extra på turändring som görs inom 48 timmar och som gör att turstart eller turslut förskjuts med mer än 2 timmar.

Bokas du in under dessa omständigheter så fyller du i blanketten ”Uppgift om ändrad tjänstgöring”, där är det viktigt att du skriver namn – anställningsnummer – datum – turnummer. I meddelande fältet anger du ”bokad inom 48 timmar” eller ”tur förskjuten inom 48h”.

 

Vi hoppas att ni får en härlig sommar med skön semester och glada arbetsdagar. Glöm ej att om möjligt försöka bada på arbetstid, det kan funka under längre uppehåll och överliggningar i Alingsås, Vänersborg, Floda, Varberg, Uddevalla och Strömstad. En gång gick jag till en sjö i Borås också men det var skitlångt.

 

Hälsningar Styrelsen SEKO klubb Västtåg genom sekreterare Helena Jäderberg