Kategorier
Allmänt

Höstens Turer

Jag skall försöka förklara vad som har hänt med våra turlistor inför hösten.

Vi fick fyra dåliga förslag av AG när vi skulle förhandla höstens turer och där accepterade vi
det som såg bäst ut. Det var att vi skulle ha en förhandling den 13 juli nu under semesterperioden
och då skulle turförteckningarna vara klara.Dom andra förslag var att förhandla utan att det skulle vara klart.

och vad händer….

Det blir ingen förhandling för man har inte lyckats bli klara till den 13 Juli
Förhandlingen flyttas fram till den 16 Augusti som är dagen efter att turerna börjar att gälla.

Skälet till detta är att man inte har fått klart med allt runt omkring till alla dessa banarbeten.
Samt att berörd personal på planeringen också skall ha semester.

Dom stora förändringen sker i F, N och Uv samt mindre justeringar i G och Bs.

Direkt våra lokala omud återkommer från semester så bör förslag ligga framme för att beskådas.

Turlisteombud